Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Facultatea de Inginerie: Oferta academică de studii universitare de licenţă şi master

  1. Studii universitare de licenţă (Sistem Bologna, nivel 1, 240 credite ECTS/4ani)  Extras HG 376 din 18 mai 2016

 

Nr. Crt.

Domeniul de licenţă

Programe de studii acreditate- Forma de învăţământ  (IF=învăţămînt cu frecvenţă)

Nr. credite ECTS

Nr. max. locuri

Anul acreditării ARACIS

1

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini , IF

240

100

Acreditare/2015

2

Inginerie industrială

Tehnologia şi designul produselor textile, IF

240

50

Acreditare/2014

3 Inginerie industrială Ingineria sudării 240 60 Autorizată provizoriu

4

Inginerie industrială

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor , IF

240

50

Acreditare/2011

5

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere , IF

240

80

Acreditare/2012

6

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată , IF

240

60

Acreditare/2014

7

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială , IF

240

50

Acreditare/2013

 

Informaţii  privind admiterea la studiile universitare de licenţă: 2016-2017

  Criterii de admitere

  • Media de la bacalaureat.

2. Studii universitare de master (Sistem Bologna, nivel 2, 30 credite ECTS/semestru)  Extras HG 402 din 2 iunie 2016

 

Nr. Crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare de master

Nr. credite ECTS

Nr. Locuri*

Anul acreditării ARACIS

1

Inginerie industrială

Productica sistemelor industriale , IF

120

110

Acreditare/2014

2

Ingineria sistemelor

Automatizări şi sisteme inteligente , IF

120

50

Acreditare/2011

Informaţii orientative privind admiterea la studiile universitare de master: 2016-2017

4. Finalizarea studiilor universitare de masterat se încheie prin elaborarea şi susţinerea unei lucrări de disertaţie 

După promovarea examenului de disertaţie absolvenţii primesc o DIPLOMĂ DE MASTER şi SUPLIMENT LA DIPLOMĂ (modele cf. OM nr. 4151/2010).

După obţinerea DIPLOMEI DE MASTER absolvenţii pot:

- profesa în domeniul ingineriei;

- să urmeze studiile universitare de doctorat.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET