Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad

Facultatea de Inginerie

Catedra : Automatică, Inginerie Industriala Textile si Transporturi

Domeniul: Inginerie Industrială

Specializarea: Tehnologia Constructiilor de masini

Forma de învățământ :Zi-4ani               

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

Anul I

Cod

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem (ore)

Număr de ore săptămânal și forma de verificare

Semestrul I

14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII

IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClAF1O01

Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială

DF

55

2

1

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

ClAF1O02

Geometrie descriptivă

DF

77

3

 

2

 

E

6

-

-

-

-

-

-

ClAF1O03

Chimie

DF

66

2

-

2

-

C

5

-

-

-

-

-

-

ClAF1O04

Fizică

DF

30

2

1

-

-

E

3

-

-

-

-

-

-

ClAF1O05

Ştiinţa materialelor

DD

66

2

-

2

 

E

5

-

-

-

-

-

-

ClAF1O06

Desen tehnic şi infografică

DF

44

1

-

1

-

C

3

-

-

-

 

-

-

ClAF2O17

Desen tehnic şi infografică

DF

88

-

-

-

-

-

-

2

-

4

 

E

7

ClAF2O18

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare

DF

19

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

E

2

ClAF2O19

Analiza matematică

DF

77

-

-

-

-

-

-

3

2

-

-

E

6

ClAD2O20

Mecanică

DD

99

-

-

-

-

-

-

3

2

2

-

E

8

ClAD2O21

Tehnologia materialelor

DD

66

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

5

ClAC1O07

Educatie fizica si sport

DC

8

-

1

-

-

C (A/R)

1

 

 

 

 

 

 

ClAC2O22

Educatie fizica si sport

DC

8

-

-

-

-

-

 

-

1

-

-

C(A/R)

1

 

TOTAL

 

 

12

3

7

0

-

26+1

11

5

9

0

-

28+1

 

OBLIGATORII

OPŢIONALE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

ClAC1A08

Op1Psihosociologie şi comunicare

DC

33

1

-

-

-

C

2

-

-

-

-

-

-

ClAC1A09

OP1 Filosofie

DC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClAC1A10

OP2 Limbă modernă I Engleza

DC

19

-

2

-

-

C

2

 

 

 

 

 

 

ClAC1A11

OP2 Limbă modernă II Franceza

DC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClAC1A12

OP2 Limbă modernă III Germana

DC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClAC2A23

OP2 Limbă modernă I Engleza

DC

19

 

 

 

 

 

 

-

2

-

-

C

2

ClAC1A24

OP2 Limbă modernă II Franceza

DC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClAC1A25

OP2 Limbă modernă III Germana

DC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

1

2

0

0

-

4

0

2

0

0

-

2

 

TOTAL  Discipline

 

 

13

5

7

0

-

30+1

11

7

9

0

-

30+1

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

ClAF1F13

Complemente de matematică

DF

5

1

2

 

 

C

2

-

-

 

 

-

-

ClAC1F14

Sport 1

DC

19

 

2

-

-

C

2

-

-

 

 

-

-

ClAC1F15

Limbă modernă IV 1 Engleză

DC

19

 

2

 

 

C

2

-

-

 

 

-

-

ClAC1F16

Psihologia educației

DC

66

2

2

-

-

E

5

-

-

 

 

-

-

ClAC2F26

Istoria științelor

DC

19

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

C

2

ClAF2F27

Complemente de matematică

DF

5

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

C

2

ClAC2F28

Sport 1

DC

19

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

C

2

ClAC2F29

Limbă modernă IV 1 Engleză

DC

19

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

C

2

ClAC2F30

Pedagogie I

DC

66

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

E

5

 

TOTAL

 

 

3

8

0

0

 

11

5

8

0

0

 

13

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2017-2018

Anul II

Cod

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem (ore)

Număr de ore săptămânal și forma de verificare

Semestrul III

14 săptămâni

Semestrul IV

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII

IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClAF3O01

Matematici speciale

DF

91

2

2

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

ClAD3O02

Mecanică

DD

63

3

2

1

-

E

6

-

-

-

-

-

-

ClAD3O03

Mecanisme

DD

55

2

1

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

ClAD3O04

Tolerante și control dimensional

DD

80

2

-

1

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ClAD3O05

Rezistenta materialelor

DD

66

2

1

1

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ClAF3O06

 

Desen tehnic și infografică

DF

30

-

-

3

-

C

3

-

-

-

-

-

-

ClAC3O07

 

Educație fizica si sport 2

DC

19

-

2

-

-

C(A/R)

2

 

 

 

 

 

 

ClAD4O15

Rezistenta materialelor

DD

66

-

-

-

-

-

-

2

1

1

-

E

5

ClAF4O16

Desen tehnic și infografică

DF

5

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

C

2

ClAD4O17

Termotehnica

DD

66

-

-

-

-

-

-

3

1

-

-

E

5

ClAD4O18

Mecanica fluidelor

DD

30

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

E

3

ClAD4O19

Vibrațiile mașinilor si utilajelor

DD

41

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

4

ClAD4O20

Mașini unelte și prelucrări prin așchiere

DD

55

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

E

4

ClAD4O21

Electrotehnică

DD

16

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

3

ClAD4O22

 

Practică

DD

72

90 ore Practica 6 ore/zi timp de 3 săptămâni

Practica se va efectua la sfârșitul semestrului II

C

3

 

TOTAL

 

 

11

8

6

-

-

29+2

13

2

10

-

-

29

 

OBLIGATORII

OPŢIONALE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

ClAC3A08

OP1 Limbă modernă I Engleza

DC

8

-

1

-

-

C

1

-

-

-

-

-

-

ClAC3A09

OP1 Limbă modernă I Franceza

DC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClAC3A10

OP1 Limbă modernă I Germana

DC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClAC4A23

OP2 Limbă modernă I Engleza

DC

8

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

C

1

ClAC4A24

OP2 Limbă modernă I Franceza

DC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClAC4A25

OP2 Limbă modernă I Germana

DC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

-

1

-

-

 

1

-

1

-

-

-

1

 

TOTAL DISCIPLINE

 

 

11

3

6

 

 

30+2

13

3

10

 

 

30

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

ClAF3F11

Complemente de matematică

DF

5

1

2

 

 

C

2

 

 

 

 

 

 

ClAC3F12

Sport 2

DC

19

 

2

-

-

C

2

 

 

 

 

 

 

ClAC3F13

Limbă modernă

DC

19

 

2

 

 

C

2

 

 

 

 

 

 

ClAC3F14

Pedagogie II

DC

66

2

2

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

ClAC4F26

Legislație și certificare

 

19

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

C

2

ClAF4F27

Complemente de matematică

DF

5

-

-

 

 

-

-

1

2

 

 

C

2

ClAC4F28

Sport 2

DC

19

-

-

-

-

-

-

-

2

 

 

C

2

ClAC4F29

Limbă modernă

DC

19

 

-

 

 

-

-

 

2

 

 

C

2

ClAC4F30

Didactica specialității

DC

66

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

E

5

 

TOTAL

 

 

3

8

-

-

 

11

5

8

-

-

 

13


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2018-2019

Anul III

Cod

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal și forma de verificare

Semestrul V

14 săptămâni

Semestrul VI

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClAD5O01

Tribologie

DD

55

2

-

1

-

E

4

-

-

-

-

-

-

ClAD5O02

Prelucrari prin Aschiere

DS

66

3

-

1

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ClAD5O03

Masini si actionari electrice

DD

55

2

-

1

-

E

4

 

 

 

 

 

 

ClAD5O04

Tratamente termice

DD

77

3

-

2

-

E

6

-

-

-

-

-

-

ClAD5O05

Electronică aplicată

DS

41

2

-

2

-

E

4

-

 

-

 

-

-

ClAD5O06

Organe de maşini

DD

41

2

-

2

-

E

4

-

-

-

-

-

-

ClAD6O12

Organe de maşini

DD

66

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

E

5

ClAD6O13

Marketing/management

DD

19

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

E

2

ClAD6O14

Bazele generării suprafeţelor pe maşini unelte

DS

55

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

E

4

ClAD6O15

Scule aşchietoare

DD

66

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

E

4

ClAD6O16

Dispozitive tehnologice

DD

41

-

-

-

-

-

-

2

 

1

1

E

4

ClAD6O17

Ecologie si protectia mediului

DD

33

 

 

 

 

 

 

1

 

-

 

C

2

ClAS6O18

Practică*

DS

72

90 ore

Practica se va efectua la sfârșitul semestrului II

C

3

 

TOTAL

 

 

14

-

9

-

 

27

10

1

2

5

 

24

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

ClAD5A07

Controlul şi asigurarea calităţii

DS

16

2

-

2

-

C

3

-

-

-

-

-

-

ClAD5A08

Drept si legislatie internationala

DS

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ClAS6A19

Tehnologii de prototipare rapida

DS

41

-

-

-

-

-

-

2

-

3

-

C

4

ClAS6A20

Tehnologii de grup

DS

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ClAC6A21

OP3 Dreptul muncii si securității sociale

DC

19

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

C

2

ClAC6A22

OP3 Drept și legislație internațională

DC

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL

 

 

2

-

2

-

 

3

4

-

3

-

 

6

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

16

-

11

 

 

30

15

1

5

5

 

30

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

ClAC5F09

Sport

DC

19

 

2

 

 

C(A/R)

2

 

-

 

 

-

-

ClAC5F10

Limba Modernă III

DC

19

 

2

 

 

C

2

 

-

 

 

-

-

ClAC5F11

Legislație

DC

19

2

 

 

 

C

2

 

 

 

 

 

 

ClAC6F23

Sport

DC

19

 

-

 

 

-

-

 

2

 

 

C(A/R)

2

ClAC6F24

Limba Modernă III

DC

19

 

-

 

 

-

-

 

2

 

 

C

2

 

TOTAL

 

 

2

4

-

-

-

6

-

4

-

-

-

4

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2019-2020

Anul IV

Cod

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

Semestrul VII

14 săptămâni

Semestrul VIII

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClAS7O01

Acţionări şi comenzi pneumatice

şi hidraulice la maşini unelte

DS

41

3

-

1

-

E

4

 

 

 

 

 

 

ClAS7O02

Programarea Maşinilor unelte

cu comandă numerică

DS

41

2

-

2

-

C

4

 

 

 

 

 

 

ClAD7O03

Scule aşchietoare 2

DD

55

3

-

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

ClAS7O04

Proiectarea dispozitivelor

DS

66

3

-

-

1

E

5

 

 

 

 

 

 

ClAS7O05

Tehnologia presării la rece

DS

44

2

-

-

-

C

3

 

 

 

 

 

 

ClAS7O06

Tehnologia construcţiilor de masini

DS

52

3

-

2

-

E

5

 

 

 

 

 

 

ClAS7O07

CAD/CAM

DS

19

-

-

2

-

C

2

 

 

 

 

 

 

ClAS8O12

Proiectarea dispozitivelor

DS

30

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

E

3

ClAS8O13

Tehnologia presării la rece

DS

16

 

 

 

 

 

 

3

 

 

1

E

3

ClAS8O14

Tehnologia construcţiilor de masini

DS

52

 

 

 

 

 

 

3

 

 

2

E

5

ClAS8O15

CAD/CAM

DS

19

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

C

2

ClAD8O16

Bazele proiectarii tehnolo- gice asistate de calculator

DD

16

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

E

3

ClAS8O17

Elaborarea şi definitivarea proiectului de diplomă

DS

177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

E

10

ClAS8O18

Practică

DS

72

60 ore  6 ore/zi 2 săptămâni    Practica se va efectua la sfârșitul semestrului II

C

2

 

TOTAL

 

 

16

 

7

1

 

27

11

 

4

8

 

28

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

ClAS7A08

OP1.Tehn. asamb si sisteme de control

DS

44

2

-

-

-

C

3

-

-

-

-

-

-

ClAS7A09

OP1. Ingineria valorii si inventica

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClAS8A19

OP2 Automatizare si roboţi industriali

DS

5

 

 

 

 

 

 

2

-

1

-

C

2

ClAS8A20

OP2 Echipamente tehnologice

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

2

 

 

 

-

3

2

 

1

 

 

2

 

TOTAL DISCIPLINE

OBLIGATORII

 

 

18

 

7

 

 

30

13

 

5

8

 

30

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

ClAS7F10

Protecţia anticorozivă

DS

5

2

-

1

 

C

2

 

 

 

 

 

 

ClAS8F21

Norme internaţionale în constructia de masini

DS

19

 

2

 

 

C

2