Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                    

Facultatea de Inginerie                                        

Departamentul: AIITT

Domeniul: Inginerie Industrială

Specializarea: Tehnologia şi Designul Produselor Textile

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul I


Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClBF1O01

Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială

DF

83

2

1

 

 

E

5

 

 

 

 

 

 

ClBF1O02

Fizică

DF

69

2

2

 

 

E

5

 

 

 

 

 

 

ClBF1O03

Chimie

DF

69

2

1

1

 

E

5

 

 

 

 

 

 

ClBC1O04

Noţiuni de ecologie

DC

22

1

1

 

 

C

2

 

 

 

 

 

 

ClBF1O05

Fizico-chimia polimerilor

DF

22

1

 

1

 

C

2

 

 

 

 

 

 

ClBF1O06

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare

DF

47

1

 

1

 

C

3

 

 

 

 

 

 

ClBF1O07

Desen tehnic şi infografică

DF

47

1

 

1

 

C

3

 

 

 

 

 

 

ClBD1O08

Mecanică şi rezistenţa materialelor

DD

58

2

1

 

 

E

4

 

 

 

 

 

 

ClBC1O09

Educaţie fizică şi sport

DC

11

 

2

 

 

A/R

1

 

 

 

 

 

 

ClBF2O17

Analiză matematică

DF

105

 

 

 

 

 

 

3

2

 

 

E

7

ClBF2O18

Proprietăţile polimerilor

DF

22

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

C

2

ClBF2O19

Desen tehnic şi infografică

DF

69

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

C

5

ClBD2O20

Mecanică şi rezistenţa materialelor

DD

58

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

4

ClBD2O21

Inginerie generală în textile-pielărie

DD

83

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

E

5

ClBD2O22

Metrologie în textile-pielărie

DD

58

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

E

4

ClBC2O23

Educaţie fizică şi sport

DC

11

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

A/R

1

ClBF2O24

Grafică asistată de calculator

DF

22

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

C

2

 

TOTAL

 

 

12

8

4

 

 

30

12

5

7

 

 

30

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

ClBC1A10

Limbi străine I (engleză)

 

DC

 

11

-

2

-

-

C

1

ClBC1A11

Limbi străine I (franceză)

ClBC1A12

Limbi străine I (germană)

C

S

L

Pr

Ev

K

ClBC2A25

Limbi străine I (engleză)

 

DC

 

11

 

-

2

-

-

C

1

ClBC2A26

Limbi străine I (franceză)

ClBC2A27

Limbi străine I (germană)

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

-

2

-

-

K1

-

2

-

-

K1

 

TOTAL AnI (Obl. Opţionale)

 

 

2S

2S

K2

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

12

10

4

 

K30+1

12

7

7

 

K30+1

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

26

 

26

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An I

 

 

24C+17S+11L

8E+7C+2A/R

K60+2

 

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

ClBC1F13

Limbi străine II (engleză)

 

DC

22

-

2

-

-

PV

2

ClBC1F14

Limbi străine II (franceză)

22

2

PV

2

ClBC1F15

Limbi străine II (germană)

22

2

PV

2

ClBF1F16

Iniţiere în software de bază

DF

22

2

1

1

 

PV

2

C

S

L

Pr

Ev

K

ClBC2F28

Limbi străine II (engleză)

 

DC

22

 

-

2

-

-

PV

2

ClBC2F29

Limbi străine II (franceză)

22

2

PV

2

ClBC2F30

Limbi străine II (germană)

22

2

PV

2

ClBF2F31

Iniţiere în software de bază

DF

22

2

 

1

 

PV

2

 

TOTAL FACULTATIVE S1/S2

 

 

2

7

1

-

K 8

2

6

1

-

K8

 

TOTAL DISCIPLINE FACULTATIVE An I

 

 

4C+13S+2L

8 PV

K16

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2017-2018

 Anul II

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClBF3O01

Matematici speciale

DF

69

2

2

 

 

E

5

 

 

 

 

 

 

ClBF3O02

Grafică asistată de calculator

DF

22

 

 

2

 

C

2

 

 

 

 

 

 

ClBD3O03

Economie

DD

22

1

1

 

 

C

2

 

 

 

 

 

 

ClBD3O04

Fibre textile

DD

69

2

 

2

 

E

5

 

 

 

 

 

 

ClBD3O05

Structuri textile (fire)

DD

94

2

 

1

1

E

6

 

 

 

 

 

 

ClBD3O06

Bazele proceselor din filatură

DD

66

3

 

3

 

E

6

 

 

 

 

 

 

ClBD3O07

Introducere în design

DD

47

1

 

1

 

C

3

 

 

 

 

 

 

ClBC3O8

Educaţie fizică şi sport

DC

11

 

1

 

 

A/R

1

 

 

 

 

 

 

ClBD4O17

Electrotehnică, electronică şi automatizări

DD

94

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

C

5

ClBD4O18

Mecanisme şi organe de maşini

DD

69

 

 

 

 

 

 

2

 

1

1

E

5

ClBD4O19

Fibre textile

DD

58

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

E

4

ClBD4O20

Structuri textile (ţesături)

DD

44

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

E

4

ClBD4O21

Bazele tehnologiei confecţiilor textile

DD

41

 

 

 

 

 

 

3

 

3

 

E

5

ClBD4O22

Design

DD

58

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

C

3

ClBD4O23

Practică

DD

 

 

 

 

 

 

 

3 săptămâni x 6 ore / zi = 90 ore

C

3

ClBC4027

Educaţie fizică şi sport

DC

11

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

A/R

1

 

TOTAL

 

 

11

4

9

1

 

30

13

1

10

1

 

30

 

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

ClBC3A09

Limbi străine I (engleză)

DC 

11

-

1

 

  

C

1

ClBC3A10

Limbi străine I (franceză)

ClBC3A11

Limbi străine I (germană)

C

S

L

Pr

Ev

K

ClBC4A24

Limbi străine I (engleză)

DC 

11

 

-

1

 

 

 

 

C

1

ClBC4A25

Limbi străine I (franceză)

ClBC4A26

Limbi străine I (germană)

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

-

1

-

-

K1

-

1

-

-

K1

 

TOTAL AnII (Obl. Opţionale)

 

 

2S

 

2C

K2

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

11

5

9

1

 

13

2

10

1

 

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

26

 

26

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An II

 

 

24C+7S+19L+2P

8E+8C+2A/R

K60+2

 

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

ClBC3F12

Limbi străine II (engleză)

DC

36

-

1

-

-

PV 

2

ClBC3F13

Limbi străine II (franceză)

DC

36

1

PV 

2

ClBC3F14

Limbi străine II (germană)

DC

36

1

PV 

2

ClBC3F15

Istoria textilelor

DC

1

1

1

 

PV

2

ClBC3F16

Psihologia educaţiei

DC

69

2

2

 

 

E

5

C

S

L

Pr

Ev

K

ClBC4F28

Limbi străine II (engleză)

DC

36

 

-

1

-

-

PV 

2

ClBC4F29

Limbi străine II (franceză)

DC

36

1

PV 

2

ClBC4F30

Limbi străine II (germană)

DC

36

1

PV 

2

ClBC4F31

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei + Teoria şi metodologia curriculumului)

DC

69

2

2

 

 

E

5

 

TOTAL FACULTATIVE S1/S2

 

 

3

6

1

-

K13

2

5

-

-

K11

 

 

TOTAL DISCIPLINE FACULTATIVE An II

 

 

5C+11S+1L

2E+7PV

K24

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2018-2019

 Anul III

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClBD5O01

Bazele proceselor din ţesătorie

DD

33

2

 

1

 

E

3

 

 

 

 

 

 

ClBD5O02

Structuri textile (tricoturi)

DD

58

2

 

1

 

E

4

 

 

 

 

 

 

ClBD5O03

Bazele tehnologiei tricoturilor

DD

66

3

 

3

 

E

6

 

 

 

 

 

 

ClBD5O04

Structura şi proiectarea confecţiilor textile

DD

33

2

 

1

 

E

3

 

 

 

 

 

 

ClBD5O05

Design

DD

22

1

1

 

 

C

2

 

 

 

 

 

 

ClBD6O12

Bazele proceselor din ţesătorie

DD

33

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

E

3

ClBD6O13

Confortul şi funcţiile produselor textile

DD

33

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

C

3

ClBS6O14

Tehnnologia textilelor neconvenţionale

DS

33

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

E

3

ClBF6O15

Statistică aplicată

DF

33

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

C

3

ClBS6O16

Practică

DS

 

 

 

 

 

 

 

3 săptămâni x 6 ore / zi = 90 ore

C

3

 

TOTAL

 

 

10

1

6

 

 

18

8

 

4

 

 

15

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

ClBS5A06

Procese şi maşini în filatura de bumbac

DS

58

2

 

1

 

C

4

ClBS5A07

Procese şi maşini în filatura de lână

DS

58

2

 

1

 

C

4

ClBS5A08

Procese şi maşini în filatura de liberiene

DS

58

2

 

1

 

C

4

C

S

L

Pr

Ev

K

ClBS6A17

Procese şi maşini în filatura de bumbac

DS

55

 

2

 

1

2

E

5

ClBS6A18

Procese şi maşini în filatura de lână

DS

55

2

 

1

2

E

5

ClBS6A19

Procese şi maşini în filatura de liberiene

DS

69

2

 

 

2

C

5

 

Pachet 2

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

ClBS5A09

Procese şi maşini în filatură

DS

80

3

 

2

 

C

6

ClBS5A10

Procese şi maşini de tricotat

DS

94

3

 

1

 

C

6

C

S

L

Pr

Ev

K

ClBS6A20

Procese şi maşini în filatură

DS

66

 

 

 

 

 

 

2

 

1

3

E

6

ClBS6A21

Procese şi maşini de tricotat

DS

80

 

 

 

 

 

 

2

 

1

2

E

6

ClBS6A22

Design şi structuri complexe de ţesături

DS

33

 

 

 

 

 

 

2

 

 

1

C

3

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

6

-

3

-

K12

6

-

2

6

K15

 

TOTAL AnIII (Obl. Opţionale)

 

 

12C+5L+6P

2E+4C

K27

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

16

1

9

-

K30

14

-

6

6

K30

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

26

 

26

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An III

 

 

30C+1S+15L+6P

8E+8C

K60

 

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

ClBC5F11

Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii + Teoria şi metodologia evaluării)

DC

69

2

2

 

 

E

5

C

S

L

Pr

Ev

K

ClBC6F23

Didactica specialităţii

DC

69

 

2

2

 

 

E

5

 

TOTAL FACULTATIVE S1/S2

 

 

2

2

-

-

K5

2

2

-

-

K5

 

 

TOTAL DISCIPLINE FACULTATIVE An III

 

 

4C+4S

2E

K10

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2019-2020

 Anul IV

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClBD7O01

Controlul calităţii în industria textilă

DD

55

3

 

2

 

C

5

 

 

 

 

 

 

ClBS7O02

Marketing şi Management în industria textilă

DS

33

2

 1

 

 

C

3

 

 

 

 

 

 

ClBD8O13

Finisarea produselor textile

DD

16

 

 

 

 

 

 

3

 

3

 

E

4

ClBD8O14

Analiza şi controlul sistemelor de producţie prin costuri

DD

22

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

C

2

ClBS8O15

Elaborarea şi definitivarea proiectului de diplomă

DS

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 E

4

ClBS8O16

Practica pt elaborarea  proiectului de diploma

DS

 

 

 

 

 

 

 

60 ore /

2 saptamani

C

10

 

TOTAL

 

 

5

1

2

 

 

8

4

1

3

5

 

20

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

ClBS7A03

Procese şi maşini de prelucrat fire

DS

94

2

 

1

1

E

6

ClBS7A04

Design şi structuri complexe de ţesături

DS

105

2

 

1

2

E

7

ClBS7A05

Procese şi maşini de ţesut

DS

80

2

 

1

2

E

6

ClBS7A06

Proiectarea asistata de calculator a produselor vestimentare

DS

19

2

 

2

 

C

3

C

S

L

Pr

Ev

K

ClBS8A17

Procese şi maşini de prelucrat fire

DS

33

 

2

 

1

 

E

2

ClBS8A18

Design şi structuri complexe de ţesături

DS

44

2

 

2

 

E

3

ClBS8A19

Procese şi maşini de ţesut

DS

33

2

 

1

 

E

3

ClBS8A20

Design vestimentar

DS

33

2

 

1

 

C

2

 

Pachet 2

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

ClBS7A07

Procese şi maşini în ţesătorie

DS

94

2

 

1

1

E

6

ClBS7A08

Procese şi maşini în confecţiii

DS

105

2

 

1

2

E

7

ClBS7A09

Designul şi structura stofelor de mobilă şi a textilelor cu utilizări industriale

DS

80

2

 

1

2

E

6

ClBS7A10

Fire speciale şi de efect

DS

19

2

 

2

 

C

3

C

S

L

Pr

Ev

K

ClBS8A21

Procese şi maşini în ţesătorie

DS

33

 

2

 

1

 

E

2

ClBS8A22

Procese şi maşini în confecţiii

DS

44

2

 

2

 

E

3

ClBS8A23

Designul şi structura stofelor de mobilă şi a textilelor cu utilizări industriale

DS

33

2

 

1

 

E

3

ClBS8A24

Designul şi structura textilelor pentru automotive

DS

33

2

 

1

 

C

2

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

8

-

5

5

K22

8

-

5

-

K10

 

TOTAL AnIV (Obl. Opţionale)

 

 

16C+10L+5P

6E+2C

K32

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

13

1

7

5

K30

12

1

8