Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                    

Facultatea de Inginerie                                        

Departamentul: AIITT

Domeniul: Inginerie Industrială

Specializarea: Tehnologia Tricotajelor si Confecţiilor

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul I


Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClCF1O1

Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială

DF

83

2

1

 

 

E

5

 

 

 

 

 

 

ClCF1O2

Fizică

DF

69

2

2

 

 

E

5

 

 

 

 

 

 

ClCF1O3

Chimie

DF

69

2

1

1

 

E

5

 

 

 

 

 

 

ClCC1O4

Noţiuni de ecologie

DC

22

1

1

 

 

C

2

 

 

 

 

 

 

ClCF1O5

Fizico-chimia polimerilor

DF

22

1

 

1

 

C

2

 

 

 

 

 

 

ClCF1O6

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare

DF

47

1

 

1

 

C

3

 

 

 

 

 

 

ClCF1O7

Desen tehnic şi infografică

DF

47

1

 

1

 

C

3

 

 

 

 

 

 

ClCD1O8

Mecanică şi rezistenţa materialelor

DD

58

2

1

 

 

E

4

 

 

 

 

 

 

ClCC1O9

Educaţie fizică şi sport

DC

11

 

2

 

 

A/R

1

 

 

 

 

 

 

ClCF2O17

Analiză matematică

DF

105

 

 

 

 

 

 

3

2

 

 

E

7

ClCF2O18

Proprietăţile polimerilor

DF

22

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

C

2

ClCF2O19

Desen tehnic şi infografică

DF

69

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

C

5

ClCD2O20

Mecanică şi rezistenţa materialelor

DD

58

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

4

ClCD2O21

Inginerie generală în textile-pielărie

DD

83

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

E

5

ClCD2O22

Metrologie în textile-pielărie

DD

58

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

E

4

ClCC2O23

Educaţie fizică şi sport

DC

11

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

A/R

1

ClCF2O24

Grafică asistată de calculator

DF

22

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

C

2

 

TOTAL

 

 

12

8

4

-

 

30

12

5

7

-

 

30

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1 (se alege 1 disciplină din 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClCC1A10

Limbi straine I engleza

 

DC

11

 

2

 

 

C

1

 

ClCC1A11

Limbi străine I franceză

ClCC1A12

Limbi străine I germana

C

S

L

Pr

Ev

K

ClCC2A25

Limbi straine I engleza

DC

 

11

 

 

2

 

 

C

1

ClCC2A26

Limbi străine I franceză

ClCC2A27

Limbi străine I germana

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

-

2

-

-

K1

-

2

-

-

K1

 

TOTAL AnII (Obl. Opţionale)

 

 

2S

 

2Co

K2

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

12

10

4

-

K30+1

12

7

7

-

K30+1

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

26

 

26

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII an I

 

 

24C+17S+11L

8E+9C+2A/R

K60+2

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

ClCC1F13

Limbi străine II  engleză

DC

22

 

2

 

 

PV

2

ClCC1F14

Limbi străine II franceă

DC

22

 

2

 

 

PV

2

ClCC1F15

Limbi străine II  germană

DC

22

 

2

 

 

PV

2

ClCC1F16

Iniţiere în software de bază

DF

22

2

1

1

 

PV

2

C

S

L

Pr

Ev

K

ClCC2F28

Limbi străine II  engleză

DC

22

 

 

2

 

 

PV

2

ClCC2F29

Limbi străine II franceă

DC

22

 

2

 

 

PV

2

ClCC2F30

Limbi străine II  germană

DC

22

 

2

 

 

PV

2

ClCC2F31

Iniţiere în software de bază

DF

22

2

 

1

 

PV

2

 

TOTAL FACULTATIVE S1/S2

 

 

2

7

1

-

K8

2

6

1

-

K8

 

TOTAL DISCIPLINE FACULTATIVE An I

 

 

4C+13S+2L

8PV

K16


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2017-2018

 Anul II


Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClCF3O1

Matematici speciale

DF

69

2

2

 

 

E

5

 

 

 

 

 

 

ClCF3O2

Grafică asistată de calculator

DF

22

 

 

2

 

C

2

 

 

 

 

 

 

ClCD3O3

Economie

DD

22

1

1

 

 

C

2

 

 

 

 

 

 

ClCD3O4

Fibre textile

DD

69

2

 

2

 

E

5

 

 

 

 

 

 

ClCD3O5

Structuri textile (fire)

DD

94

2

 

1

1

E

6

 

 

 

 

 

 

ClCD3O6

Bazele proceselor din filatură

DD

66

3

 

3

 

E

6

 

 

 

 

 

 

ClCD3O7

Introducere în design

DD

47

1

 

1

 

C

3

 

 

 

 

 

 

ClCC3O11

Educaţie fizică şi sport

DC

11

 

1

 

 

A/R

1

 

 

 

 

 

 

ClCD4O17

Electrotehnică, electronică şi automatizări

DD

69

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

C

5

ClCD4O18

Mecanisme şi organe de maşini

DD

69

 

 

 

 

 

 

2

 

1

1

E

5

ClCD4O19

Fibre textile

DD

58

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

E

4

ClCD4O20

Structuri textile (ţesături)

DD

44

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

E

4

ClCD4O21

Bazele tehnologiei confecţiilor textile

DD

41

 

 

 

 

 

 

3

 

3

 

E

5

ClCD4O22

Design

DD

58

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

C

3

ClCD4O23

Practică

DD

 

 

 

 

 

 

 

3 săptămâni x 6 ore / zi = 90 ore

C

3

ClCC4O27

Educaţie fizică şi sport

DC

11

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

A/R

1

 

TOTAL

 

 

11

4

9

1

 

30

13

1

10

1

 

30

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1 (se alege 1 disciplină din 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClCC3A8

Limbi straine I engleza

DC

 

11

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

C

1

 

ClCC3A9

Limbi străine I franceză

ClCC3A10

Limbi străine I germana

C

S

L

Pr

Ev

K

ClCC4A24

Limbi straine I engleza

 

DC

 

11

 

 

1

 

 

 

 

 

 

C

1

ClCC4A25

Limbi străine I franceză

ClCC4A26

Limbi străine I germana

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

-

1

-

-

K1

-

1

-

-

K1

 

TOTAL AnII (Obl. Opţionale)

 

 

2S

 

2Co

K2

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

11

5

9

1

 

K30+1

13

2

10

1

 

30+1

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

26

 

26

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An II

 

 

24C+7S+19L+2P

8E+8C+2A/R

K60+2

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

ClCC3F12

Limbi străine II  engleză

DC

36

 

1

 

 

PV

2

ClCC3F13

Limbi străine II franceă

DC

36

 

1

 

 

PV

2

ClCC3F14

Limbi străine II  germană

DC

36

 

1

 

 

PV

2

ClCC3F15

Istoria textilelor

DC

8

1

1

1

 

PV

2

ClCC3F16

Psihologia educaţiei

DC

69

2

2

 

 

E

5

C

S

L

Pr

Ev

K

ClCC4F28

Limbi străine II  engleză

DC

36

 

 

1

 

 

PV 

2

ClCC4F29

Limbi străine II franceă

DC

36

 

1

 

 

PV 

2

ClCC4F30

Limbi străine II  germană

DC

36

 

1

 

 

PV 

2

ClCC4F31

 

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei + Teoria şi metodologia curriculumului)

DC

69

2

2

 

 

E

5

 

TOTAL FACULTATIVE S1/S2

 

 

3

6

1

-

K13

2

5

-

-

K11

 

TOTAL DISCIPLINE FACULTATIVE An II

 

 

5C+11S+1L

2E+7PV

K24


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2018-2019

 Anul III

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClCD5O1

Bazele tehnologiei tricoturilor

DD

66

3

 

3

 

E

6

 

 

 

 

 

 

ClCD5O2

Bazele proceselor din ţesătorie

DD

58

2

 

1

 

E

4

 

 

 

 

 

 

ClCD5O3

Structura şi proiectarea confecţiilor textile

DD

44

2

 

2

 

E

4

 

 

 

 

 

 

ClCD5O4

Structuri textile (tricoturi)

DD

58

2

 

1

 

E

4

 

 

 

 

 

 

ClCF6O11

Statistică aplicată

DF

33

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

E

3

ClCD6O12

Bazele proceselor din ţesătorie

DD

33

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

E

3

ClCS6O13

Tehnnologia textilelor neconvenţionale

DS

33

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

E

3

ClCD6O14

Confortul şi funcţiile produselor textile

DD

33

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

C

3

ClCS6O15

Practică

DS

 

 

 

 

 

 

 

3 săptămâni x 6 ore / zi = 90 ore

C

3

 

TOTAL

 

 

9

-

7

-

K18

8

-

4

-

K15

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

(se alege 1 pachet din 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

ClCS5A5

Procese şi maşini în confecţii

DS

44

2

 

2

 

C

4

ClCS5A6

Fire speciale şi de efect utilizate în tricotat

DS

58

2

 

1

 

C

4

ClCS5A7

Principii de organizare a muncii în tricotaje şi confecţii

DS

58

2

 

1

 

C

4

C

S

L

Pr

Ev

K

ClCS6A16

Proiectarea îmbrăcămintei

DS

33

 

2

 

1

 

C

3

ClCD6A17

Structura şi proiectarea tricoturilor

DD

66

3

 

2

1

E

6

ClCS6A18

Procese şi maşini în confecţii

DS

80

2

 

1

2

E

6

 

Pachet 2

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

ClCS5A8

Procese şi maşini în filatură

DS

80

3

 

2

 

C

6

ClCS5A9

Procese şi maşini de tricotat

DS

80

3

 

2

 

C

6

C

S

L

Pr

Ev

K

ClCS6A19

Procese şi maşini în filatură

DS

69

 

2

 

 

2

E

5

ClCS6A20

Procese şi maşini de tricotat

DS

69

2

 

1

1

E

5

ClCD6A21

Structuri textile (ţesături) II

DD

33

2

 

1

 

C

3

ClCD6A22

Design

DD

8

1

 

2

 

C

2

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

6

-

4

-

K12

7

-

4

3

K15

 

TOTAL AnIII (Obl. Opţionale)

 

 

13C+8L+3P

2E+4C

K27

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

15

-

11

-

K30

15

-

8

3

K30

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

26

 

26

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An III

 

 

30C+19L+3P

9E+6C

K60

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

ClCC5F10

 

Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii + Teoria şi metodologia evaluării)

DC

69

2

2

 

 

V

5

C

S

L

Pr

Ev

K

ClCC6F23

Didactica specialităţii

DC

69

 

2

2

 

 

V

5

 

TOTAL FACULTATIVE S1/S2

 

 

2

2

-

-

K5

2

2

-

-

K5

 

TOTAL DISCIPLINE FACULTATIVE An III

 

 

4C+2S

2V

K10

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2019-2020

 Anul IV


Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClCD7O1

Controlul calităţii în industria textilă

DD

80

3

 

2

 

C

6

 

 

 

 

 

 

ClCD7O2

Marketing şi Management în industria textilă

DD

33

2

 

 

C

3

 

 

 

 

 

 

ClCD8O13

Finisarea produselor textile

DD

16

 

 

 

 

 

 

3

 

3

 

E

4

ClCD8O14

Analiza şi controlul sistemelor de producţie prin costuri

DD

22

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

C

2

ClCS8O15

Elaborarea şi definitivarea proiectului de diplomă

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

VP

8

ClCS8O16

Practica pt elaborarea si definitivarea proiectului de diploma

DS

 

 

 

 

 

 

 

60 ore /

2 saptamani

C

3

 

TOTAL

 

 

5

1

2

-

 

9

4

1

3

5

 

17

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

(se alege 1 pachet din 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

 

 

 

 

 

ClCS7A3

Proiectarea îmbrăcămintei

DS

80

2

 

1

2

E

6

 

ClCS7A4

Procese şi maşini de tricotat

DS

66

3

 

1

2

E

6

ClCS7A5

Procedee moderne în confecţii

DS

69

2

 

2

 

E

5

ClCS7A6

Design vestimentar

DS

58

2

 

1

 

E

4

C

S

L

Pr

Ev

K

ClCS8A17

Procese şi maşini de tricotat

DS

66

 

3

 

3

 

E

6

ClCS8A18

Confecţii din tricot

DS

77

3

 

2

2

E

7

 

Pachet 2

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

ClCS7A7

Procese şi maşini în ţesătorie

DS

116

3

 

1

2

E

7

ClCS7A8

Procese şi maşini în confecţii

DS

80

2

 

2

 

E

6

ClCS7A9

Proiectarea asistata de calculator a produselor vestimentare

DS

66

2

 

2

2

E

6

ClCS7A10

Tehnologii neconvenţionale

DS

22

 2

 

 

 

C

2

C

S

L

Pr

Ev

K

ClCS8A19

Procese şi maşini în ţesătorie

DS

44

 

2

 

2

 

E

4

ClCS8A20

Procese şi maşini în confecţii

DS

66

2

 

2

2

E

6

ClCS8A21

Design vestimentar

DS

33

2

 

1

 

E

3

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

9

-

5

4

K21

6

 

5

2

K13

 

TOTAL AnIV (Obl. Opţionale)

 

 

15C+10L+6P

6E

K34

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

14

1

7

4

K30