Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Informatii  privind admiterea la studiile universitare de licentă 2015

Desacracă pliant admitere 2015

Nivelul 1. Studii universitare de licenţă (Sistem Bologna, nivel 1, 180 credite ECTS/3ani) H.G. nr. 580 din 09 iulie 2014

Domeniu de licenţă

Program de studii

Nr. credite

ECTS

Nr. max.

locuri

Psihologie

Psihologie

-Fişa

-Plan (RO)

-Curriculum (EN)

-Prezentare

180

50

Asistenţă socială

Asistenţă socială

-Plan (RO)

-Curriculum (EN)

-Prezentare

180

100

Stiinţe ale educaţiei

Psihopedagogie specială

-Plan (RO)

-Curriculum (EN)

-Prezentare

180

60

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

-Plan (RO)

-Curriculum (EN)

-Prezentare

180

127

I. Criterii de admitere

 • Media de la bacalaureat.

II. Perioada de înscriere la admitere

a. Sesiunea I:  înscrierea 15 iulie – 04 august; - afişarea rezultatelor 5 august.

b. Sesiunea II:  înscrierea 1- 21 septembrie;   - afişarea rezultatelor 25 septembrie.

Înscrierile se desfăşoară şi sâmbăta şi duminica.

Interviul pentru programele de master in 22 septembrie, incepand cu ora 9 in Complexul M din Micalaca, etj.2, sala C2.

III. Acte necesare

 1. Cerere tip (se primeşte la înscriere);
 2. Diplomă de bacalaureat (original) sau diplomă echivalentă cu aceasta. În cazul în care un candidat se înscrie pentru concurs şi la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei, va anexa o copie legalizată şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs, la prima facultate, care se autentifică după original de către secretariatul facultăţii la care se face înscrierea;
 3. Certificat de naştere (copie legalizată);
 4. Certificat de căsătorie (copie legalizată);
 5. Adeverinţă medicală tip M. S. 18.1.1. ( radiologia pulmonara + serologia sifilisului)  şi dovada cu vaccinurile;
 6. Două fotografii color tip buletin;
 7. Foaie matricolă (copie legalizată);
 8. Copie carte de identitate;
 9. Chitanţă taxa de înscriere (50 RON)*
 10. Dosar plic.

Informatii  privind admiterea la studiile universitare de master 2015

Tematica pentru interviul de la Masterul Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici este aceeaşi cu cea de la masterul Pedagogie interactivă şi Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru profesia didactică.

Nivelul 2. Studii universitare de master (Sistem Bologna, nivel 2, 120 credite ECTS/2ani) H.G. nr. 582 din 16 iulie 2014

Domeniu de licenţă

Program de studii de master(specializarea)

Nr. credite

ECTS

Nr. max.

locuri

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogie interactivă

-Plan 

-Curriculum (EN)

120

50

Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică

-Plan (RO)

-Curriculum (EN)

120

50

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

-Plan (RO)

-Curriculum (EN)

-Ghid (Guide)

120

50

Asistenţă socială

Servicii de asistenţă socială

-Plan 

-Curriculum (EN)

120

50

 

 

 

2. Acte necesare la înscrierea la masterat:

 • Cerere de înscriere (se primeşte un formular la înscriere)
 • Diploma de bacalaureat în original
 • Diploma de licenţă în copie legalizată sau adeverniţa de licenţă în copie legalizată pentru promoţia 2015
 • Certificat de naştere - copie legalizată
 • Certificat de căsătorie - copie legalizată (dacă este cazul)
 • Analize medicale (vaccinuri, sânge, plămâni)
 • 4 poze color (3/4 cm, de calitate bună)
 • Adeverinţă taxă de înscriere

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET