Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Reglementări privind examenele şi  lucrările de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi master


SUSŢINEREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR PROMOŢIA 2019 - LICENTA

Specializarea

Data depunerii dosarului de licenţă

Data susţinerii

Pedagogia Învăţământului primar şi preşcolar 

25 iunie
26 iunie

2 iulie şi 3 iulie

Psihopedagogie specială

  24 iunie

  1 iulie

Psihologie

26 iunie

  4 iulie

Asistenţă socială  

  24 iulie

1 iulie

SUSŢINEREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR PROMOŢIA 2019 - DIZERTATIE

Specializarea

Data depunerii dosarului de disertaţie

Data susţinerii

Servicii de Asistenţă socială

  4 iulie

12 iulie

Pedagogie interactivă

4 iulie

10 iulie

Politici şi strategii ale formării competenţelor  pentru cariera didactică

  4 iulie

11 iulie

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

5 iulie

12 iulie

Consiliere şi evaluare psihologică

5 iulie

11 iulieFormulare


Fișe ALUMNI


Acte necesare absolvenți UAV

1. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (CINE NU ARE LA DOSARUL PERSONAL DE LA SECRETARIAT)

2. COPIE SIMPLĂ CERTIFICAT NAȘTERE

3. COPIE SIMPLĂ CI

4. COPIE SIMPLA CERTIFICAT CĂSĂTORIE

5. FIŞA DE ÎNSCRIERE

6. FIŞA ALUMNI

7. CHITANŢĂ SUSŢINERE LICENŢĂ/DISERTAŢIE PLĂTITĂ LA CASIERIE 300 LEI ORIGINAL

8. 2 POZE ¾ TIP DIPLOMĂ

9. LUCRARE LICENŢĂ/DISERTAŢIE +CD

10. FOLIE A4

11. NOTA DE LICHIDARE SE AFLĂ LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII

Notă: Stimați absolvenți, vă rugăm ca, atunci când vă prezentați pentru depunerea dosarului de înscriere la examenul de finalizare a studiilor, să aveți la dumneavoastră și actele de identitate (CI, certificat de naștere și certificat de căsătorie) în original pentru a putea certifica copiile ”conform cu originalul”.


Tematica examen licență


Susţinere a lucrărilor de Licenţă/Master

Tabel cu datele de depunere şi susţinere a lucrărilor de Licenţă/Master 2018 - 2019

Teme de lucrari pentru licenţă

Teme de lucrari pentru dizertaţie


 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET