Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

           Misiune

             Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică – ca parte integrantă a ofertei educaționale a Facultăţii de Stiințe ale Educației, Psihologie şi Asistență Socială, reprezintă o importantă structură instituţională de formare iniţială a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Acest program este centrat pe formarea specialiștilor, a experților în domeniul educației, într-un cadru formal riguros, fundamentat ştiinţific şi cu înaltă relevanţă aplicativă.

            Misiunea programului constă în profesionalizarea şi dezvoltarea carierei didactice a viitorilor absolvenţi, precum şi instrumentarea acestora sub raport pedagogic, psihologic şi psiho-social, formarea competenţelor de proiectare pedagogică, metodologice, evaluative, de comunicare, de identificare şi rezolvare a conflictelor interumane/ situaţiilor-problemă apărute în procesul didactic.

            Programul de formare oferă oportunitatea unor experiențe inedite de învățare, în contextul unui parteneriat real profesori–studenți, în acord cu noile perspective de dezvoltare ale învățământului universitar în context european. Acesta beneficiază de o infrastructură modernă, ce facilitează utilizarea unei metodologii interactive în cadrul experiențelor de învățare integrată. Dimensiunea aplicativă a programului este conferită de stagiile de practică pedagogică, de inserția crescută pe piața muncii și de internaționalizarea programului, asigurând astfel dimensiunile europene ale acestuia.

            În cadrul acestui program este facilitată cunoașterea optimă a factorilor bio-psiho-sociali și a principiilor dezvoltării personalității educabililor, a caracteristicilor procesului educațional, a formelor acestuia, a strategiilor de predare-învățare și evaluare, bazându-ne atât pe atitudinea constructivă față de contextul profesional, cât și pe asumarea rolului de promotor al valorilor știintifice, sociale, culturale, regionale și europene.

            Susținem realizarea unor cercetări științifice fundamentale și aplicative în domeniul pedagogiei și psihologiei, al didacticilor de specialitate, cât și implementarea soluțiilor de modernizare a învățământului, de sprijinire a reformei educaționale.

Echipa

Cadre didacice

Nr.crt.

CADRE DIDACTICE

1.

Prof.univ.dr. Alina Roman

2.

Prof.univ.dr. Gabriela Kelemen

3.

Prof.univ.dr. Anton Ilica

4.

Prof.univ.dr. Dorin Herlo

5.

Prof.univ.dr. Adriana Vizental

6.

Prof.univ.dr. Corneliu Pădurean

7.

Prof.univ.dr. Ioan Ditzac

8.

Prof.univ.dr. Lucian Cernușcă

9.

Conf.univ.dr. Tiberiu Dughi

10.

Conf.univ.dr. Anca Egerău

11.

Lect.univ.dr. Camelia Bran

12.

Lect.univ.dr. Evelina Balaş

13.

Lect.univ.dr. Sonia Ignat

14.

Lect.univ.dr. Mirela Ciolac

15.

Lect.univ.dr. Lorena Popa

16.

Lect.univ.dr. Lucian Popa

17.

Lect.univ.dr. Alina Ionescu

18.

Lect.univ.dr. Filip Albu

19.

Asist.drd. Dana Bălaş-Timar

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET