Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

1. Revista "Educatia Plus"

Postare articole urmatorul Numar al Revistei

Clasificarea CNCSIS: Categoria B +

Baze de date internationale:

2.  Revista AGORA

Prezentare

În judeţul Arad, există câteva unităţi preuniversitare de şcolarizare a copiilor cu diferite probleme care au nevoie de cerinţe educative speciale, precum şi instituţii care se ocupă de asistenţa socială a persoanelor (cu sau fără dizabilităţi), iar consecinţa acestei situaţii este reprezentată de înfiinţarea, pe lângă Universitatea „Aurel Vlaicu” a Programelor de studii Asistenţa Socială şi Psihopedagogia specială, în alcătuirea Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială. Viabilitatea unui Program de studii universitare la nivel de licenţă derivă tocmai din presiunea pe care aceste şcoli şi instituţii de asistenţă socială o exercită asupra necesităţii formării de resurse umane, în stare să se ocupe în mod profesionist de educarea copiilor cu cerinţe speciale şi a persoanelor care au nevoie de sprijin specializat din punct de vedere social. Apariţia revistei AGORA AS&PS, în domeniul Asistenţei sociale şi Psihopedagogiei speciale, constituie un eveniment în important pentru studenţii care se pregătesc pentru o carieră în aceste domenii. Acest lucru este consecinţa existenţei Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială, în jurul căreia s-a conturat o dinamică echipă de cadre didactice universitare. Revista şi-a început activitatea în anul 2006 cu intenţia asumată de a fi acreditată. Responsabilitatea apariţiei revistei semestriale o are, din partea facultăţii, conf. dr. Olga Moldovan, precum şi colegiul de redacţie. Vrem să devină o revistă de referinţă pe plan zonal, manifestând deschidere pentru arealul transfrontalier din ţinutul arădean, maghiar şi sârbesc, precum şi pentru cel european.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET