Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Oferta academică de studii universitare în sistem  Bologna Extras HG 376 din 18 mai 2016

Nivelul 1. Studii universitare de licenţă (Sistem Bologna, nivel 1, 180 credite ECTS/3ani)

Domeniu de licenţă

Program de studii de licenţă  (specializarea)

-Fişa specializării

-Planul de învăţământ

Nr. credite

ECTS

Nr. max.

locuri

Psihologie

Psihologie

Fişa180

50

Asistenţă socială

Asistenţă socială

Fişa

 

Prezentare

 

180

100

Stiinţe ale educaţiei

Psihopedagogie specială

-Fişa

-Prezentare

 

180

60

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

-Fişa

 

-Prezentare

 

 

180

127

Nivelul 2. Studii universitare de master (Sistem Bologna, nivel 2, 120 credite ECTS/2ani) Extras HG 402 din 2 iunie 2016

Domeniu de licenţă

Program de studii de master(specializarea)

Nr. credite

ECTS

Nr. max.

locuri

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogie interactivă

 

 

120

50

Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică

        

 

 

 

 

120

50

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

 

 

 

 

120

50

Asistenţă socială

Servicii de asistenţă socială

120
50

 

Psihologie

 

Consiliere si evaluare psihologica

 

120

 

50

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET