Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

ConferinţăMODALITĂȚI  DE PARTICIPARE

 

·         Directă  -  cu prezentarea lucrărilor științifice pe secţiuni, poster sau participare la workshop; 

·         Indirectă - lucrările vor fi expediate prin e-mail la următoarele adrese de contact:  evelinabalas@yahoo.com; adela_redes@yahoo.com.

 

 CONDIȚII DE REDACTARE A ARTICOLELOR

      

·         Articolele se vor încadra în 4-8 pagini, inclusiv referinţele, tabelele, figurile și anexele. Regulile de  citare  sunt  cele  corespunzătoare  formatului  de  citare  APA.

 

Studiile și cercetările vor avea următoarea structură:

Introducere

Fundamentare teoretică

Metodologie

Rezultate obținute

Discuţii

Concluzii

Bibliografie

 

·         Textele vor fi redactate în Microsoft World, 2003/2007, format B5,  font Times New Roman, cu diacritice (caractere româneşti), corp de literă 12, tehnoredactată la un rând;

·         Titlul va fi scris centrat; cu majuscule (14 Times New Roman, Bold). Centrat se va  scrie  (cu Times New Roman, 12)  şi autorul/autorii, unitatea de învăţământ, localitatea  (oraș/sat județ) şi adresa de e-mail. Dacă autorii provin din unităţi şcolare diferite, se va specifica instituţia pentru fiecare în  parte;

·         Rezumatul lucrării (maxim 150 cuvinte) se va redacta (Times New Roman 12)  la două rânduri sub numele autorului, justify, urmat într-un alt rând de cuvintele cheie (maxim 5);

·         Rezumatele lucrărilor Conferinţei vor fi publicate într-o broșură în format electronic;

·         Lucrările selectate (de către colectivul redacțional, conform criteriilor) vor fi publicate integral, în limba engleză, în Revista Facultăţii - Educaţia Plus/Journal Plus Education-Special Issue;

·         Toate lucrările conferinţei vor fi editate pe un CD cu ISBN.

 

CERTIFICAREA PARTICIPĂRII LA CONFERINȚĂ

 

  • Se vor acorda diplome de participare;
  • Diplomele vor fi înmânate personal sau ridicate de la secretariatul facultăţii.

 

TERMENI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

·         Înscrierea participanților se realizează până la data de 15 iunie prin transmiterea titlului și a rezumatului lucrărilor (aprox. 100-150 cuvinte), specificând modalitatea de participare, la următoarele adrese de contact: evelinabalas@yahoo.com; adela_redes@yahoo.com; sau direct pe site-ul conferinţei:

http://www.uav.ro/ro/facultati/stiinte-ale-educatiei-psihologie-si-asistenta-sociala/bune-practici-pentru-dezvoltarea-competentelor-cheie-in-invatamantul-prescolar-si-primar

 

·         Taxa de participare - 30 lei, se achită în momentul înregistrării la Conferință

Participanții la Conferința Internaţională vor beneficia de:

·         Mapa conferinței;

·         CD – cu rezumatele lucrărilor;

·         Diploma de participare;

·         Accesul la sesiunea plenară și work-shop-uri;

·         Publicarea lucrărilor selectate în Revista facultăţii Educaţia Plus/Journal Plus Education.

 DATA

 23- 24 Iunie 2016, începând cu ora 10.

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE:

SALA DE CONFERINȚE, UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” DIN ARAD

Str. Elena Dragoi , nr 2-4, Micălaca

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET