Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Responsabil program de studiu:

Conf. univ. dr. Maxim Olga (olgairinam@yahoo.com)


Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Economice                                                       

Departamentul: Discipline Economice

Domeniul: Administrarea afacerilor

Specializarea: Administrarea afacerilor în comerţ şi turism

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul I

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EmIA1O01

 

Sisteme informatice în comerţ şi turism

DA

158

1

2

-

-

E

8

-

-

-

-

-

-

EmIA1O02

 

Contabilitate şi bugete

DA

158

2

1

-

-

E

8

-

-

-

-

-

-

EmIT1O03

 

Strategii şi politici de resurse umane

DT

119

2

2

-

-

E

7

-

-

-

-

-

-

EmIT1O04

 

Strategii de afaceri

DT

119

2

2

-

-

E

7

-

-

-

-

-

-

EmIA2O05

 

Tehnici contabile de gestiune performantă

DA

144

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

8

EmIT2O06

 

Leadership şi comportament organizaţional

DT

133

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

7

EmIT2O07

 

Educaţia şi protecţia consumatorilor

DT

133

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

7

EmIT2O08

 

Strategii de marketing

DT

144

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

8

 

TOTAL

 

 

7

7

-

-

-

30

8

6

-

-

-

30

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

7

7

-

-

-

30

8

6

-

-

-

30

 

 

 

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Economice                                                       

Departamentul: Discipline Economice

Domeniul: Administrarea afacerilor

Specializarea: Administrarea afacerilor în comerţ şi turism

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul II

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EmIT3O01

 

Instrumente de măsurare a performanţelor întreprinderii

DT

108

2

1

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

EmIT3O02

 

Corespondenţă comercială în limba engleză

DT

122

-

2

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

EmIT3O03

 

Cercetare de piaţă

DT

94

2

2

-

-

C

6

-

-

-

-

-

-

EmIT3O04

 

Managementul proiectelor

DT

108

2

1

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

EmIA3O05

 

Metodologia cercetării

DA

122

1

1

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

EmIT4O06

 

Practică

DT

144

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

C

8

EmIT4O07

 

Tehnica operaţiunilor în turismul intern şi internaţional

DT

133

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

C

7

EmIT4O08

 

Comunicare în afaceri

DT

158

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

C

8

EmIT4O09

 

Cercetare documentare în vederea elaborării lucrării de disertaţie

DT

119

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

C

7

 

TOTAL

 

 

7

7

-

-

-

30

4

10

-

-

-

30

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

7

7

-

-

-

30

4

10

-

-

-

30

EmIT4O10

 

DISERTAŢIE

DT

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

15

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET