Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Responsabil program de studiu:

Lect. univ. dr. Bîja Monica (monicabija@yahoo.com)


Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Economice                                                       

Departamentul: Discipline Economice

Domeniul: Administrarea afacerilor

Specializarea: Economia comerţului, turismului şi serviciilor

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul I

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElCF1O01

Economie I

DF

83

2

1

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElCF1O02

Matematică

DF

58

2

1

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

ElCF1O03

Dreptul afacerilor

DF

72

1

1

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

ElCF1O04

Contabilitate

DF

69

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElCF1O05

Statistică

DF

83

2

1

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElCF1O07

Limba străină

DF

36

-

1

-

-

C

2

-

-

-

-

-

-

ElCD1O06

Etică în afaceri

DD

83

2

1

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElCF1O21

 

Educaţie fizică şi sport

DF

11

-

1

-

-

C

A/R

1

-

-

-

-

-

-

ElCF2O11

Management

DF

83

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

5

ElCF2O10

Economie II

DF

83

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

5

ElCF2O12

Marketing

DF

94

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

6

ElCF2O13

Informatică

DF

47

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

E

3

ElCF2O14

Finanţe

DF

58

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

4

ElCF2O15

Economia întreprinderii

DF

83

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

5

ElCF2O16

Limba străină

DF

36

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

C

2

ElCF2O22

 

Educaţie fizică şi sport

DF

11

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

C

A/R

1

 

TOTAL

 

 

11

9

-

-

-

31

11

8

1

-

-

31

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

11

9

-

-

-

31

11

8

1

-

-

31

 

FACULTATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElDC1F19

Psihologia educației

DC

69

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElDC2F19

 

Pedagogie I

-Fundamentele pedagogiei

-Teoria și metodologia curriculumului

DC

69

-

 

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

 

TOTAL FACULTATIVE

 

 

2

2

-

-

-

5

2

2

-

-

-

5

       

 

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Economice                                                       

Departamentul: Discipline Economice

Domeniul: Administrarea afacerilor

Specializarea: Economia comerţului, turismului şi serviciilor

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul II

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElCF3O01

Managementul calităţii

DF

83

2

1

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElCS3O02

Managementul resurselor umane

DS

83

2

1

-

-

C

5

-

-

-

-

-

-

ElCS3O03

Economie comercială

DS

58

2

1

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

ElCS3O04

Fundamentarea ştiinţei mărfurilor

DS

97

1

1

-

-

E

5

 

-

-

-

-

-

-

ElCS3O05

Mărfuri alimentare şi securitatea consumatorului

DS

58

2

1

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

ElCF3O26

Educaţie fizică şi sport

DF

11

-

-

1

-

C

A/R

1

-

-

-

-

-

-

ElCC3O09

Limba străină

DC

57

-

2

-

-

C

3

-

-

-

-

-

-

ElCC4O21

Limba străină

DC

61

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

C

3

ElCF4O12

Economie europeană

DF

72

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

E

4

ElCS4O13

Economia serviciilor

DS

58

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

4

ElCS4O14

Comportamentul consumatorului

DS

44

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

4

ElCS4O15

Administrarea întreprinderilor în comerţ, turism şi servicii

DS

58

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

4

ElCS4O16

Economia turismului

DS

58

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

4

ElCS4O17

 

Practică  de specialitate

DS

 

-

-

-

-

-

-

3 săpt X 6 ore/zi = 90 ore

C

3

ElCF4O27

Educaţie fizică şi sport

DF

11

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

C

A/R

1

 

TOTAL

 

 

9

7

1

-

-

27

9

7

1

-

-

27

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElCS3A06

Mărfuri nealimentare şi securitatea utilizatorului

DS

58

2

1

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

ElCS3A07

Marketing direct

DS

58

2

1

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

ElCS3A08

Geopolitică

DS

58

2

1

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElCS4A18

Managementul vânzării

DS

58

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

4

ElCS4A19

Tehnica operaţiunilor de turism

DS

58

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

4

ElCS4A20

Asigurări şi reasigurări

DS

58

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

4

 

TOTAL

 

 

2

1

-

-

-

4

2

1

-

-

-

4

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

11

8

1

-

-

31

11

8

1

-

-

31

 

FACULTATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElCC3F24

 

Pedagogie II

-Teoria și metodologia instruirii

- Teoria și metodologia evaluării

DC

69

2

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

-

ElCC4F25

Didactica specialității

DC

69

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

 

TOTAL FACULTATIVE

 

 

2

2

-

-

5

-

2

2

-

-

-

5

 

 

 

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Economice                                                       

Departamentul: Discipline Economice

Domeniul: Administrarea afacerilor

Specializarea: Economia comerţului, turismului şi serviciilor

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul III

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElCD5O01

Tehnica negocierilor în afaceri

DD

83

2

1

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElCD5O02

Comunicare comercială

DD

83

2

1

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElCD5O03

Management strategic

DD

83

2

1

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElCD5O04

Cercetări de marketing

DD

83

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElCS5O05

Tehnologie hotelieră şi de restaurant

DS

72

2

2

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

ElCD6O09

Managementul cumpărării

DD

94

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

6

ElCD6O10

Antreprenoriat

DD

108

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

6

ElCS6O11

Ecoturism şi turism rural

DS

108

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

6

ElCC6O19

Managementul mediulu

DC

58

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

4

ElCS6O12

Practică pentru elaborarea lucrării de licenţă

DS

 

-

-

-

-

-

-

2 săpt X 5 zile X 6 ore = 60 ore

C

2

 

TOTAL

 

 

10

7

-

-

-

26

8

5

-

-

-

24

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElCS5A06

Managementul inovării

DS

58

2

1

-

-

C

4

-

-

-

-

-

-

ElCS5A07

Analiză economico-financiară

DS

58

2

1

-

-

C

4

-

-

-

-

-

-

ElCS5A08

Comerţ internaţional

DS

58

2

1

-

-

C

4

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElCS6A13

Tehnologii comerciale

DS

33

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

3

ElCS6A14

Tranzacţii comerciale

DS

33

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

3

ElCS6A15

Sisteme informaţionale de gestiune

DS

33

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

3

 

Pachet 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElCS6A16

Design şi estetica mărfurilor

DS

33

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

3

ElCS6A17

Resurse şi destinaţii turistice

DS

33

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

3

ElCS6A18

Audit

DS

33

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

3

 

TOTAL

 

 

2

1

-

-

-

4

4

3

-

-

-

6

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

12

8

-

-

-

30

12

8

-

-

-

30

 

FACULTATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElCC5F20

Dezvoltare regională şi rurală

DC

19

2

2

-

-

V

3

-

-

-

-

-

-

ElCC5F21

Amenajarea turistică a teritoriului

DC

19

2

2

-

-

V

3

-

-

-

-

-

-

ElCC6F22

Politici ecologice

DC

19

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

V

3

 

TOTAL FACULTATIVE

 

 

4

4

-

-

-

6

2

2

-

-

-

3

 

LICENŢĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

10

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET