Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Responsabil program de studiu:

Conf. univ. dr. Manațe Daniel (eonmad1@gmail.com)


Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Economice                                                       

Departamentul: Discipline Economice

Domeniul: Contabilitate

Specializarea: Analiză economică, evaluare de active şi  afaceri

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul I

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EmHA1O01

Contabilitate managerială aprofundată

DA

108

2

1

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

EmHT1O02

Analiză economică

DT

108

2

1

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

EmHT1O03

Evaluarea afacerilor

DT

108

2

1

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

EmHT1O04

Standarde Internaţionale de Raportare Financiară

DT

122

1

1

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

EmHT2O07

Concepte şi metode moderne de evaluare 

DT

94

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

6

EmHT2O08

Diagnostic financiar

DT

108

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

6

EmHA2O09

Metode statistice de diagnostic financiar şi evaluare

DA

108

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

6

EmHT2O10

Strategii manageriale

DT

122

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

E

6

EmHA2O11

Metodologia cercetării ştiinţifice

DA

122

-

-

-

-

-

-

1

1

 

 

E

6

 

TOTAL

 

 

7

4

-

-

-

24

8

6

-

-

-

30

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EmHT1A05

Etică şi guvernanţă corporativă

DT

108

2

1

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

EmHT1A06

 

Diagnostic de evaluare şi evaluări în scopuri speciale

DT

108

2

1

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL

 

 

2

1

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

9

5

-

-

-

30

8

6

-

-

-

30

 

 

 

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Economice                                                       

Departamentul: Discipline Economice

Domeniul: Contabilitate

Specializarea: Analiză economică, evaluare de active şi  afaceri

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul II

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EmHT3O01

Evaluarea activelor

DT

144

2

2

-

-

E

8

-

-

-

-

-

-

EmHT3O02

Comunicarea interculturală în afaceri

DT

122

2

-

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

EmHA3O03

Fiscalitatea afacerilor

DA

119

2

2

-

-

E

7

-

-

-

-

-

-

EmHT3O04

Practică de specialitate

DT

169

-

4

-

-

LP

9

-

-

-

-

-

-

EmHA4O09

Cercetare/documentare în vederea elaborării lucrării de disertaţie

DA

194

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

LP

10

 

TOTAL

 

 

6

8

-

-

-

30

-

4

-

-

-

10

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EmHT4A05

Evaluarea Instrumentelor Financiare

DT

194

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

10

EmHT4A06

Măsurarea performanţelor întreprinderii

DT

194

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

10

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EmHT4A07

 Negociere în afaceri

DT

194

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

10

EmHT4A08

Optimizarea proceselor întreprinderii

DT

194

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

10

 

TOTAL

 

 

-

-

-

-

-

-

4

4

-

-

-

20

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

6

8

-

-

-

30

4

8

-

-

-

30

 

DISERTAŢIE

DT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

10

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET