Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Responsabil program de studiu:

Prof. univ. dr. Cernușca Lucian (luciancernusca@gmail.com)Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Economice                                                       

Departamentul: Discipline Economice

Domeniul: Contabilitate

Specializarea: Contabilitate şi informatică de gestiune

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul I

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElBF1O01

Matematică

DF

58

2

1

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

ElBF1O02

Bazele contabilităţii

DF

94

2

2

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

ElBF1O03

Dreptul afacerilor

DF

47

1

1

-

-

E

3

-

-

-

-

-

-

ElBF1O04

Marketing

DF

83

2

1

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElBF1O05

Economie I

DF

83

2

1

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElBF1O06

Finanţe

DF

83

2

1

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElBF1O07

Limba străină

DF

36

-

1

-

-

C

2

-

-

-

-

-

-

ElBC1O21

Educaţie fizică şi sport

DC

11

-

1

-

-

C

A/R

1

-

-

-

-

-

-

ElBF2O10

Economie II

DF

108

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

6

ElBF2O11

Statistică

DF

83

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

5

ElBF2O12

Informatică

DF

58

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

E

4

ElBF2O13

Economie europeană

DF

83

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

5

ElBF2O14

Limba străină

DF

36

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

C

2

ElBS2O17

Contabilitate financiară I

DS

69

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

ElBC2O18

Etică în afaceri

DC

47

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

C

3

ElBC2O22

Educaţie fizică şi sport

DC

11

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

C

A/R

1

 

TOTAL

 

 

11

9

-

-

-

31

10

8

2

-

-

31

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

11

9

-

-

-

31

10

8

2

-

-

31

 

FACULTATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElBC1F19

Psihologia educației

DC

69

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElBC2F20

Pedagogie I

-Fundamentele pedagogiei

-Teoria și metodologia curriculumului

DC

69

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

 

TOTAL FACULTATIVE

 

 

2

2

-

-

-

5

2

2

-

-

-

5

 

 

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Economice                                                       

Departamentul: Discipline Economice

Domeniul: Contabilitate

Specializarea: Contabilitate şi informatică de gestiune

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul II

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElBF3O01

Management

 

58

2

1

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

ElBF3O02

Limba străină

 

36

-

2

-

-

C

2

-

-

-

-

-

-

ElBS3O05

Contabilitate financiară II

 

69

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElBS3O06

Pieţe financiare

 

83

2

1

-

-

C

5

-

-

-

-

-

-

ElBS3O07

Birotică profesională

 

97

1

-

1

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElBS3O08

Contabilitate de gestiune

 

97

1

1

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElBC3O26

Educaţie fizică şi sport

DC

11

-

-

1

-

C

A/R

1

-

-

-

-

-

-

ElBF4O12

Limba străină

DF

36

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

ElBS4O15

Gestiunea financiară a întreprinderii

 

94

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

6

ElBS4O16

Contabilitate consolidată

 

83

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

5

ElBS4O17

Contabilitate publică

 

69

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

ElBC4O22

Comunicare și relații publice

 

97

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

E

5

ElBS4O18

Practică  de specialitate

DS

 

-

-

-

-

-

-

3 săpt X 6 ore/zi = 90 ore

C

3

ElBC4O27

Educaţie fizică şi sport

DC

11

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

C

A/R

1

 

TOTAL

 

 

8

7

2

-

-

27

7

8

1

-

-

27

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElBS3A09

Baze de date

 

58

2

-

1

-

E

4

-

-

-

-

-

-

ElBS3A10

Fiscalitate

 

58

2

1

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

ElBS3A11

Managementul afacerilor

 

58

2

1

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElBS4A19

Monedă şi credit

 

44

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

4

ElBS4A20

Preţuri şi concurenţă

 

44

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

4

ElBS4A21

Asigurări și reasigurări

 

44

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

4

 

TOTAL

 

 

2

1

-

-

-

4

2

2

-

-

-

4

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

10

8

2

-

-

31

9

10

1

-

-

31

 

FACULTATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElBC3F25

 

Pedagogie II

-Teoria și metodologia instruirii

- Teoria și metodologia evaluării

DC

69

2

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

-

ElBC4F24

Didactica specialității

DC

69

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

 

TOTAL FACULTATIVE

 

 

2

2

-

-

5

-

2

2

-

-

-

5

 

 

 

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Economice                                                       

Departamentul: Discipline Economice

Domeniul: Contabilitate

Specializarea: Contabilitate şi informatică de gestiune

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul III

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElBS5O01

Audit financiar

 

83

2

1

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElBS5O02

Evaluarea întreprinderii

 

69

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElBS5O03

Politici şi opţiuni contabile

 

69

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElBS5O04

Contabilitatea instituţiilor de credit

 

83

2

1

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElBS5O05

Analiză economico - financiară I + II

 

97

1

1

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElBS6O09

Analiză economico - financiară I + II

 

58

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

4

ElBS6O10

Buget şi trezorerie publică

 

69

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

ElBS6O11

Audit intern

 

69

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

ElBS6O12

Convergenţe contabile internaţionale

 

83

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

5

ElBS6O13

Econometrie

 

97

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

E

5

ElBS6O14

Practică pentru elaborarea lucrării de licenţă

DS

 

-

-

-

-

-

-

2 săpt X 5 zile X 6 ore = 60 ore

C

3

 

TOTAL

 

 

9

7

-

-

-

25

9

7

-

-

-

27

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElBS5A06

Sisteme informatice de asistare a deciziilor

 

69

2

-

2

-

C

5

-

-

-

-

-

-

ElBS5A07

Relaţii financiar - monetare internaţionale

 

69

2

2

-

-

C

5

-

-

-

-

-

-

ElBS5A08

Control de gestiune

 

69

2

2

-

-

C

5

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElBS6A15

Expertiză contabilă şi consultanţă fiscală

 

19

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

C

3

ElBS6A16

Economia mediului

 

19

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

C

3

ElBS6A17

Sisteme informatice de gestiune

 

19

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

C

3

 

TOTAL

 

 

2

2

-

-

-

5

2

2

-

-

-

3

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

11

9

-

-

-

30

11

9

-

-

-

30

 

FACULTATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElBC5F18

Sisteme expert de gestiune

 

47

1

1

-

-

V

3

-

-

-

-

-

-

ElBC5F19

Proiectarea sistemelor informatice de gestiune

 

47

1

1

-

-

V

3

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL FACULTATIVE

 

 

2

2

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

 

LICENŢĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

10

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET