Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Responsabil program de studiu:

Conf. univ. dr. Nicolaescu Cristina (cristina_nc2@yahoo.com)


Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Economice                                                       

Departamentul: Discipline Economice

Domeniul: Contabilitate

Specializarea: Expertiză contabilă şi audit

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul I

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EmLA1O01

Contabilitate managerială aprofundată

DA

108

2

1

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

EmLT1O02

Comportament organizațional

DT

122

1

1

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

EmLT1O03

Raportare financiară conform normelor contabile românești și internaționale

DT

108

2

1

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

EmLT1O04

Evaziune şi fraudă fiscală                           

DT

108

2

1

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

EmLT2O07

Drept

DT

108

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

6

EmLT2O08

Organizarea și exercitarea profesiei contabile în România

DT

136

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

E

6

EmLA2O09

 Diagnosticul și evaluarea economică a întreprinderilor

DA

108

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

6

EmLT2O10

Strategii de afaceri

DT

108

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

6

EmLA2O11

Tehnici de optimizare fiscală

DA

108

-

-

-

-

-

-

2

1

 

 

E

6

 

TOTAL

 

 

7

4

-

-

-

24

9

4

-

-

-

30

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1

 

 

 

 

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

EmLT1A05

Guvernanţă corporativă   

DT

122

1

1

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

EmLT1A06

Elemente de etică și deontologie contabilă

DT

122

1

1

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL

 

 

1

1

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

8

5

-

-

-

30

9

4

-

-

-

30

 

 

 

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Economice                                                       

Departamentul: Discipline Economice

Domeniul: Contabilitate

Specializarea: Expertiză contabilă şi audit

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2017-2018

 Anul II

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EmLA3O01

Expertiză contabilă. Teorie și practici specifice

DA

144

2

2

-

-

E

8

-

-

-

-

-

-

EmLA3O02

Analiză economico-financiară avansată

DA

108

1

2

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

EmLT3O03

Standarde internaționale de audit

DT

133

2

1

-

-

E

7

-

-

-

-

-

-

EmLT3O04

Practică de specialitate

DT

169

-

4

-

-

LP

9

-

-

-

-

-

-

EmLA4O05

Cercetare/documentare în vederea elaborării lucrării de disertaţie

DA

194

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

LP

10

 

TOTAL

 

 

5

9

-

-

-

30

-

4

-

-

-

10

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EmLT4A06

Metode moderne de interpretare a datelor statistice în audit 

DT

144

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

10

EmLT4A07

Metode moderne de interpretare a datelor statistice în contabilitate

DT

144

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

10

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EmLT4A08

Managementul riscului în audit

DT

144

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

10

EmLT4A09

Managementul financiar aprofundat 

DT

144

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

10

 

TOTAL

 

 

-

-

-

-

-

-

4

4

-

-

-

20

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

5

9

-

-

-

30

4

8

-

-

-

30

EmLT4O10

DISERTAŢIE

DT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

10

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET