Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Responsabil program de studiu:

Conf. univ. dr. Haranguș Daniela (d_harangus@yahoo.com)


Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Economice                                                       

Departamentul: Discipline Economice

Domeniul: Finanţe

Specializarea: Finanţe corporative

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul I

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EmGT1O01

Raportare financiară

 

108

2

1

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

EmGT1O02

Analiza datelor şi sisteme de analiză statistică

 

108

2

1

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

EmGA1O03

Managementul fiscal al întreprinderii

 

108

2

1

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

EmGA1O04

Politici financiare ale întreprinderii

 

108

2

1

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

EmGT1O05

Guvernanţă corporativă

 

122

2

-

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

EmGA2O06

Analiză financiară aprofundată

 

108

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

6

EmGA2O07

Investiţii financiare

 

108

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

6

EmGA2O08

Strategii de afaceri

 

108

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

6

EmGA2O09

Comunicare interculturală în afaceri

 

122

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

E

6

EmGT2O10

Modelarea matematică a pieţelor financiare

 

108

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

E

6

 

TOTAL

 

 

10

4

-

-

-

30

9

5

-

-

-

30

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

10

4

-

-

-

30

9

5

-

-

-

30

 

 

 

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Economice                                                       

Departamentul: Discipline Economice

Domeniul: Finanţe

Specializarea: Finanţe corporative

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul II

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EmGA3O01

Evaluare de active şi afaceri

 

144

2

2

-

-

E

8

-

-

-

-

-

-

EmGA3O02

Gestiunea portofoliului

 

133

1

2

-

-

E

7

-

-

-

-

-

-

EmGA3O03

 

Management şi comportament organizaţional

 

133

2

1

-

-

E

7

-

-

-

-

-

-

EmGA3O04

Armonizare fiscală

 

144

2

2

-

-

E

8

-

-

-

-

-

-

EmGT4O05

Metodologia cercetării ştiinţifice

 

222

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

V

10

EmGT4O06

Practică de specialitate

 

194

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

V

10

EmGT4O07

 

Cercetare / documentare şi pregătirea disertaţiei

 

194

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

V

10

 

TOTAL

 

 

7

7

-

-

-

30

1

9

-

-

-

30

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

7

7

-

-

-

30

1

9

-

-

-

30

 

DISERTAŢIE

DT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

10

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET