Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Responsabil program de studiu:

Lect. univ. dr. Condea Bogdan (bogdan.condea@yahoo.com)


Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Economice                                                       

Departamentul: Discipline Economice

Domeniul: Finanțe

Specializarea: Finanțe și Bănci

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul I

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElAF1O01

Matematică

DF

83

2

1

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElAF1O02

Economie I

DF

108

2

1

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

ElAF1O03

Economie europeană

DF

72

1

1

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

ElAF1O04

Marketing

DF

94

2

2

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

ElAS1O08

Monedă şi credit

DS

44

2

2

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

ElAC1O09

Etică în afaceri

DC

47

1

1

-

-

C

3

-

-

-

-

-

-

ElAF1O05

Limba străină

DF

36

-

1

-

-

C

2

-

-

-

-

-

-

ElAC1O21

Educaţie fizică şi sport

DC

11

-

1

-

-

C

A/R

1

-

-

-

-

-

-

ElAF2O13

Finanţe

DF

94

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

6

ElAF2O14

Economie II

DF

83

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

5

ElAF2O15

Statistică

DF

58

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

4

ElAF2O16

Contabilitate

DF

94

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

6

ElAF2O17

Dreptul afacerilor

DF

61

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

C

3

ElAF2O18

Informatică

DF

58

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

E

4

ElAF2O10

Limba străină

DF

36

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

C

2

ElAC2O22

Educaţie fizică şi sport

DC

11

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

C

A/R

1

 

TOTAL

 

 

10

10

-

-

-

31

10

8

2

-

-

31

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

10

10

-

-

-

31

10

8

2

-

-

31

 

FACULTATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElAC1F19

Psihologia educației

DC

69

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElAC2F20

 

Pedagogie I

-Fundamentele pedagogiei

-Teoria și metodologia curriculumului

DC

69

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

 

TOTAL FACULTATIVE

 

 

2

2

-

-

-

5

2

2

-

-

-

5

 

 

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Economice                                                       

Departamentul: Discipline Economice

Domeniul: Finanțe

Specializarea: Finanțe și Bănci

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul II

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElAF3O01

Management

DF

83

2

1

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElAF3O02

Limba străină

DF

61

-

1

-

-

C

3

-

-

-

-

-

-

ElAS3O05

Finanţe publice

DS

94

2

2

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

ElAS3O06

Gestiunea financiară a întreprinderii

DS

69

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElAS3O07

Contabilitate financiară

DS

94

2

2

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

ElAC3O24

Educaţie fizică şi sport

DC

11

-

-

1

-

C

A/R

1

-

-

-

-

-

-

ElAF4O12

Limba străină

DF

61

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

C

3

ElAS4O15

Contabilitate de gestiune

DS

69

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

ElAS4O16

Pieţe de capital

DS

69

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

ElAS4O17

Management financiar

DS

83

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

5

ElAS4O11

Operaţiunile instituţiilor de credit

DS

58

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

4

ElAS4O18

Practică  de specialitate

DS

 

-

-

-

-

-

-

3 săpt X 6 ore/zi = 90 ore

C

3

ElAC4O25

 

Educaţie fizică şi sport

DC

11

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

C

A/R

1

 

TOTAL

 

 

8

8

1

-

-

26

8

7

1

-

-

26

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElAS3A08

Evaluarea firmei

DS

83

2

1

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElAS3A09

Managementul portofoliului de active financiare

DS

83

2

1

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElAS3A10

Marketingul serviciilor financiar-bancare

DS

83

2

1

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElAS4A19

Contabilitate şi gestiune fiscală

DS

69

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

ElAS4A20

Convergențe contabile internaționale

DS

69

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

ElAS4A21

Preţuri şi concurenţă

DS

69

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

 

TOTAL

 

 

2

1

-

-

-

5

2

2

-

-

-

5

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

10

9

1

-

-

31

10

9

1

-

-

31

 

FACULTATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElAC3F22

 

Pedagogie II

-Teoria și metodologia instruirii

- Teoria și metodologia evaluării

DC

69

2

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

-

ElAC4F23

 

Didactica specialității

DC

69

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

 

TOTAL FACULTATIVE

 

 

2

2

-

-

5

-

2

2

-

-

-

5

 

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Economice                                                       

Departamentul: Discipline Economice

Domeniul: Finanțe

Specializarea: Finanțe și Bănci

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul III

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElAS5O01

Finanțele instituțiilor publice

DS

97

1

1

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElAS5O02

Relații monetar finaciare internaționale

DS

69

2

2

-

-

C

5

-

-

-

-

-

-

ElAS5O03

Fiscalitate

DS

69

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElAS5O04

Contabilitate bancară

DS

83

2

1

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElAS5O05

Asigurări comerciale

DS

83

2

1

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElAS6O09

Politici fiscale europene

DS

69

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

ElAS6O10

Analiză economico-financiară

DS

83

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

5

ElAS6O11

Buget și trezorerie publică

DS

69

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

ElAS6O12

Audit

DS

58

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

4

ElAS6O13

Asigurări și protecție socială

DS

58

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

5

ElAS6O14

Practică pentru elaborarea lucrării de licenţă

DS

 

-

-

-

-

-

-

2 săpt X 5 zile X 6 ore = 60 ore

C

3

 

TOTAL

 

 

9

7

-

-

-

25

10

7

-

-

-

27

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElAS5A06

Produse și servicii bancare

DS

69

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElAS5A07

Contabilitate consolidată

DS

69

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElAS5A08

Marketingul serviciilor finacar-bancare

DS

69

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElAS6A15

Modelarea deciziei finaciar-monetare

DS

33

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

3

ElAS6A16

Burse de valori

DS

33

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

3

ElAS6A17

Comunicare și relații publice

DS

33

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

3

 

TOTAL

 

 

2

2

-

-

-

5

2

1

-

-

-

3

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

11

9

-

-

-

30

12

8

-

-

-

30

 

FACULTATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElAC5F18

Burse internaționale de mărfuri

DC

47

2

-

-

-

V

3

-

-

-

-

-

-

ElAC5F19

Asigurări internaționale

DC

47

2

-

-

-

V

3

-

-

-

-

-

-

ElAC6F20

Finanțe corporative

DC

47

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

V

3

ElAC6F21

Asigurarea riscurilor financiare

DC

47

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

V

3

 

TOTAL FACULTATIVE

 

 

4

-

-

-

-

3

4

-

-

-

-

3

 

LICENŢĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

10

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET