Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Responsabil program de studiu:

Conf. univ. dr. Bălan Leonard Sergiu (leonard_balan@yahoo.com)


Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Economice                                                       

Departamentul: Discipline Economice

Domeniul: Management

Specializarea: Management

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul I

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânalşi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElDF1O01

Matematică

DF

58

2

1

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

ElDF1O02

Informatică

DF

58

1

-

2

-

E

4

-

-

-

-

-

-

ElDF1O03

Economie I

DF

108

2

1

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

ElDF1O04

Management

DF

69

2

2

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

ElDF1O05

Economie europeană

DF

97

1

1

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

ElDF1O06

Limba străină

DF

36

-

1

-

-

C

2

-

-

-

-

-

-

ElDC1O09

Etică în afaceri

DC

58

2

1

-

-

C

4

-

-

-

-

-

-

ElDC1O21

Educaţie fizică şi sport

DC

11

-

1

-

-

C

A/R

1

-

-

-

-

-

-

ElDF2O13

Economie II

DF

108

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

6

ElDF2O14

Contabilitate

DF

94

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

ElDF2O15

Statistică

DF

58

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

4

ElDF2O16

Marketing

DF

58

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

5

ElDF2O17

Finanţe

DF

69

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

ElDF2O18

Dreptul afacerilor

DF

61

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

C

3

ElDF2O10

Limba străină

DF

36

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

C

2

ElDC2O22

Educaţie fizică şi sport

DC

11

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

C

A/R

1

 

TOTAL

 

 

10

8

2

-

-

31

11

9

-

-

-

31

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

10

8

2

-

-

31

11

9

-

-

-

31

 

FACULTATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElDC1F19

Psihologia educației

DC

69

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElDC2F19

 

Pedagogie I

-Fundamentele pedagogiei

-Teoria și metodologia curriculumului

DC

69

-

 

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

 

TOTAL FACULTATIVE

 

 

2

2

-

-

-

5

2

2

-

-

-

5

 

 

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Economice                                                       

Departamentul: Discipline Economice

Domeniul: Management

Specializarea: Management

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul II

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElDF3O01

Limba străină

DF

61

-

1

-

-

C

3

-

-

-

-

-

-

ElDS3O04

Contabilitate financiară

DS

94

2

2

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

ElDS3O05

Teoria deciziilor

DS

94

2

2

-

-

C

6

-

-

-

-

-

-

ElDS3O06

Comportament organizaţional

DS

94

2

2

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

ElDC3O10

Ecotehnologii

DC

58

2

1

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

ElDC3O25

Educaţie fizică şi sport

DC

11

-

-

1

-

C

A/R

1

-

-

-

-

-

-

ElDF4O11

Limba străină

DF

61

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

C

3

ElDS4O14

Managementul calităţii

DS

83

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

5

ElDS4O15

Managementul producţiei

DS

58

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

4

ElDS4O16

Managementul investiţiilor

DS

58

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

E

4

ElDS4O17

Management financiar

DS

58

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

4

ElDS4O18

 

Managementul aprovizionării şi desfacerii

DS

58

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

4

ElDS4O19

Practică  de specialitate

DS

 

-

-

-

-

-

-

3 săpt X 6 ore/zi = 90 ore

C

3

ElDC4O26

Educaţie fizică şi sport

DC

11

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

C

A/R

1

 

TOTAL

 

 

8

8

1

-

-

26

9

7

1

-

-

28

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElDS3A07

Informatică aplicată

DS

83

2

-

1

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElDS3A08

Managementul proiectelor

DS

83

2

1

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElDS3A09

Analiză diagnostic şi evaluarea întreprinderii

DS

83

2

1

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElDS4A20

Baze de date pentru management

DS

33

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

E

3

ElDS4A21

Contabilitate de gestiune

DS

33

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

E

3

ElDS4A22

Management operaţional

DS

33

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

E

3

 

TOTAL

 

 

2

1

1

-

-

5

1

2

-

-

-

3

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

10

9

1

-

-

31

10

9

1

-

-

31

 

FACULTATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElDC3F23

 

Pedagogie II

-Teoria și metodologia instruirii

- Teoria și metodologia evaluării

DC

69

2

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

-

ElDC4F24

Didactica specialității

DC

69

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

 

TOTAL FACULTATIVE

 

 

2

2

-

-

5

-

2

2

-

-

-

5

 

 

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Economice                                                       

Departamentul: Discipline Economice

Domeniul: Management

Specializarea: Management

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul III

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElDS5O01

Managementul resurselor umane

DS

94

2

2

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

ElDS5O02

Management strategic

DS

108

2

1

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

ElDS5O03

Audit

DS

58

2

1

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

ElDS5O04

Analiză economico-financiară

DS

83

1

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

ElDS5O05

Comunicare şi negociere în afaceri

DS

69

2

2

-

-

C

5

-

-

-

-

-

-

ElDS6O09

Managementul serviciilor

DS

69

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

ElDS6O10

Managementul IMM-urilor

DS

83

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

5

ElDS6O11

Management comparat

DS

108

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

6

ElDS6O12

Management bazat pe cunoştinţe

DS

58

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

C

4

ElDS6O13

Managementul inovării

DS

44

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

4

ElDS6O17

 

Practică pentru elaborarea lucrării de licenţă

DS

 

-

-

-

-

-

-

2 săpt X 5 zile X 6 ore = 60 ore

C

3

 

TOTAL

 

 

9

8

-

-

-

26

10

7

-

-

-

27

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElDS5A06

Cercetări de marketing

DS

58

2

1

-

-

C

4

-

-

-

-

-

-

ElDS5A07

Comportamentul consumatorului

DS

58

2

1

-

-

C

4

-

-

-

-

-

-

ElDS5A08

Marketing internaţional

DS

58

2

1

-

-

C

4

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElDS6A14

Asigurări comerciale

DS

33

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

C

3

ElDS6A15

Comerţ internaţional

DS

33

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

C

3

ElDS6A16

Ecomarketing

DS

33

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

C

3

 

TOTAL

 

 

2

1

-

-

-

4

2

1

-

-

-

3

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

11

9

-

-

-

30

12

8

-

-

-

30

 

FACULTATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ElDC5F18

Strategii manageriale

DC

47

2

-

-

-

V

3

-

-

-

-

-

-

ElDC6F19

Relaţii industriale

DC

47

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

V

3

 

TOTAL FACULTATIVE

 

 

2

-

-

-

-

3

-

2

-

-

-

3

 

LICENŢĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

10

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET