Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Responsabil program de studiu:

Conf. univ. dr. Isac Florin (florinisac72@yahoo.com)


Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Economice                                                       

Departamentul: Discipline Economice

Domeniul: Management

Specializarea: Management și finanțare în administrația publică

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul I

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EmJT1O01

Managementul organizaţiilor publice

DS

133

2

1

-

-

E

7

-

-

-

-

-

-

EmJA1O02

Marketing în administraţia publică

DS

144

2

2

-

-

E

8

-

-

-

-

-

-

EmJA1O03

Managementul resurselor umane în organizaţiile publice

DA

144

2

2

-

-

E

8

-

-

-

-

-

-

EmJA1O04

Etică şi deontologie profesională în instituţiile publice

DA

133

2

1

-

-

E

7

-

-

-

-

-

-

EmJA2O05

Finanţe publice aprofundate

DA

144

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

8

EmJA2O06

Managementul proiectelor

DA

133

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

7

EmJT2O07

Evaluarea instrumentelor financiare

DS

144

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

8

EmJT2O08

Dezvoltare regională

DS

133

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

7

 

TOTAL

 

 

8

6

-

-

-

30

8

6

-

-

-

30

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

8

6

-

-

-

30

8

6

-

-

-

30

 

 

 

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Economice                                                       

Departamentul: Discipline Economice

Domeniul: Management

Specializarea: Management și finanțare în administrația publică

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul II

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EmJA3O01

Management strategic în administraţia publică  

DA

144

2

2

-

-

E

8

-

-

-

-

-

-

EmJT3O02

Audit public intern

DS

144

2

2

-

-

E

8

-

-

-

-

-

-

EmJA3O03

Comportament şi climat organizaţional în administraţia publică

DA

133

2

1

-

-

E

7

-

-

-

-

-

-

EmJA3O04

Metode cantitative de analiză bugetară 

DA

133

2

1

-

-

E

7

-

-

-

-

-

-

EmJT4O05

Metodologia cercetării economice

DS

119

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

C

7

EmJA4O06

Practică

DA

169

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

C

9

EmJT4O07

Tehnici de comunicare în administraţie

DS

108

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

C

6

EmJA4O08

Cercetare / documentare în vederea elaborării lucrării de disertaţie

DA

158

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

LP

8

 

TOTAL

 

 

8

6

-

-

-

30

4

10

-

-

-

30

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

8

6

-

-

-

30

4

10

-

-

-

30

 

DISERTAŢIE

DT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

10

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET