Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Responsabil program de studiu:

Conf. univ. dr. Leonard Bălan Sergiu (leonard_balan@yahoo.com)


Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Economice                                                       

Departamentul: Discipline Economice

Domeniul: Management

Specializarea: Strategii şi politici de management

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul I

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EmKT1O01

Metodologia cercetării economice

DT

162

2

1

-

-

E

8

-

-

-

-

-

-

EmKA1O02

Leadership și comportament organizațional

DA

144

2

2

-

-

E

8

-

-

-

-

-

-

EmKA1O03

Informatică managerială

DA

133

1

2

-

-

E

7

-

-

-

-

-

-

EmKT1O04

Metode cantitative în management

DT

119

2

2

-

-

E

7

-

-

-

-

-

-

EmKT2O05

Managementul dezvoltării durabile

DT

122

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

E

6

EmKT2O06

Managementul riscului bancar

DT

108

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

6

EmKT2O07

Organizaţia şi managementul bazat pe cunoştinţe

DT

94

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

6

EmKA2O08

Business administration

DA

122

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

E

6

EmKT2O09

Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă

DT

108

-

-

-

-

-

-

1

2

 

 

E

6

 

TOTAL

 

 

7

7

-

-

-

30

8

6

-

-

-

30

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

7

7

-

-

-

30

8

6

-

-

-

30

 

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea de Științe Economice                                                       

Departamentul: Discipline Economice

Domeniul: Management

Specializarea: Strategii şi politici de management

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul II

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EmKT3O01

Metode de evaluare a afacerilor

DT

122

1

1

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

EmKA3O02

Negociere şi dialog social

DA

108

2

1

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

EmKT3O03

Comunicare managerială

DT

108

2

1

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

EmKT3O04

Managementul carierei

DT

94

2

2

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

EmKA3O05

Drept comercial românesc

DA

122

1

1

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

EmKT4O06

Pregătirea şi evaluarea proiectelor

DT

208

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

C

10

EmKA4O07

Strategii de afaceri

DA

208

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

C

10

EmKT4O08

Practică

DT

144

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

C

10

 

TOTAL

 

 

8

6

-

-

-

30

3

7

-

-

-

30

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

8

6

-

-

-

30

3

7

-

-

-

30

EmIT4O10

 

DISERTAŢIE

DT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

10

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET