Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

"PRACTICĂ SĂ ÎNVEŢI, ÎNVAŢĂ SĂ PRACTICI!"

Proiect POSDRU/60/2.1/S/20143

Concursul "Cel mai bun elev/student practicant"

- Primul concurs dedicat stagiilor de practica din Romania

Descrierea proiectului

 • Este programul naţional iniţiat şi derulat de S.C. EDU-TIM Consultanţă Europeană S.R.L. şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Acesta reprezintă primul proiect educaţional dedicat promovării stagiilor de practică pentru elevii şi studenţii din România, în vederea dobândirii competenţelor necesare integrarii pe piaţa muncii, în conformitate cu directivele Uniunii Europene.

  S.C. EDU-TIM Consultanţă Europeană S.R.L. este, începand din octombrie 2009, beneficiarul contractului de finanţare cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, pentru proiectul “ Practică să înveţi, învaţă să practici! ”. Proiectul a fost depus în cadrul apelului deschis intre 8 iulie 30 decembrie 2008, axa prioritar 2, domeniul major de intervenţie 2.1. Numarul de identificare al contractului este POSDRU/60/2.1/S/20143.

  S.C. EDU-TIM Consultanţă Europeană S.R.L. a propus si a lansat acest proiect inovator, bazându-se pe o relevantă experienţă în domeniul consultanţei educaţionale, cât şi pe o vasta activitate în domeniul Media si Advertising. S.C. EDU-TIM Consultanţă Europeană S.R.L. implementează acest proiect având ca partener naţional compania S.C. SIVECO România S.A., liderul caselor de software din România, ce asigura o mare parte din proiectele informatice de anvergura din România, precum si un volum important al exporturilor de produse software în ţări din Europa Centrala şi de Est, din Uniunea Europeană. Proiectul a fost conceput ca antidot specific situaţiei din contextul actual, reprezentată de oferta redusa a produselor educaţionale raportate la cerinţele pieţei muncii pentru elevi şi studenţi, situaţie ce duce la scăderea calitaţii învaţamântului românesc de toate nivelurile.

  Activităţile proiectului sunt inovatoare, în masura în care, în prezent, nu exista nici o campanie susţinută care să promoveze importanţa participării elevilor şi a studenţilor la stagiile de pregătire practică. În lipsa unor statistici referitoare la gradul efectuării stagiului de practică în România, S.C. EDU-TIM Consultanţă Europeană S.R.L. a realizat interviuri la care au participat elevi, studenţi, profesori si potenţiali angajatori, pentru a identifica nevoile şi pentru a găsi soluţiile cele mai bune, pe termen mediu si lung, de a implementa prin intermediul proiectului, "Practică să înveţi, învaţă să practici!", cele mai bune şi eficiente metode de realizare a stagiilor de practică. Conform interviurilor, practica elevilor şi a studenţilor în întreprinderile din România a devenit tot mai greu de realizat, fie din cauza reticenţei angajatorilor de a primi elevi sau studenţi la practica, fie din cauza decalajului temporal între planul de învaţământ si dinamica unei economii care se afla înca în tranziţie.

  Proiectul "Practică să înveţi, învaţă să practici!" este unic în România, deoarece este primul proiect educaţional ce stabileste, la nivel naţional, necesitatea conştientizării importanţei practicii pe mai multe niveluri: practicant (elev - student), organizator de practica (şcoala - universitate), unitate de stagiu (potenţial angajator).

  Prima etapă de activitate a proiectului o reprezintă definirea unei unităţi de management a proiectului, cu atribuţii de monitorizare permanentă a progresului proiectului prin realizarea managementului calităţii, al resurselor umane, al timpului, financiar, al comunicaţiilor, al conflictelor, al riscurilor, analiza SWOT, analiza de impact. Astfel, s-a constituit un grup de lucru alcatuit din experţi regionali, reprezentanţi din scoli, universităţi şi din mediul economic. Grupul de lucru are ca scop colectarea de date din teritoriu şi aplicarea unui Chestionar - Ghid, menit să identifice cele mai bune exemple de practică, atât din liceele şi şcolile profesionale, cât şi din mediul universitar. Împreuna cu partenerul naţional, S.C. EDU-TIM Consultanţă Europeană S.R.L. va elabora aplicaţia de selecţie a celor mai bune stagii de practică, precum şi construirea instrumentului informatic de gestionare si monitorizare a practicii în decursul unui an scolar. A doua etapă o constituie mediatizarea rezultatelor proiectului obţinute în urma monitorizării stagiilor de practică, prin elaborarea studiului despre participarea la programele de pregătire în rândul elevilor şi studenţilor. Rezultatele proiectului vor fi diseminate prin organizarea de conferinţe, atât la nivel regional, cât şi naţional, prin campanii media, radio, TV, presa scrisă şi prin apariţia revistei "Jurnalul Practicii", prin materiale promoţionale prin care vor fi prezentate cele mai bune exemple de practică, precum şi prin organizarea unui concurs naţional cu premii pentru elevii şi studenţii cu performanţe deosebite demonstrate pe parcursul şi la sfârşitul stagiilor de practică.

  În acest sens, proiectul "Practică să înveţi, învaţă să practici!" implementeaza o strategie unică şi inovatoare, de conştientizare şi mediatizare a importanţei realizării stagiilor de practică pentru elevi şi studenţi, determinând astfel creşterea considerabilă a şanselor de inserţie a absolvenţilor de învaţământ preuniversitar şi superior pe piaţa muncii, în conformitate cu Strategia Europeană de Ocupare, parte integrantă a Strategiei de la Lisabona, care îşi propune să crească gradul de ocupare a forţei de muncă. Proiectul "Practică să înveţi, învaţă să practici" va contribui la depistarea punctelor nevralgice, care fac ca stagiile de practică să nu fie eficiente în pregătirea elevilor şi a studenţilor şi va propune remediile punctuale, pentru rezolvarea lor.

  S.C. EDU-TIM Consultanţă Europeană S.R.L., prin proiectul Practică să înveţi, învaţă să practici!, alături de partenerul naţional S.C. SIVECO România S.A., , va iniţia, promova şi implementa activităţi de conştientizare şi mediatizare în domeniul participării elevilor şi studenţilor la stagii de pregătire practică la potenţialii angajatori, în conformitate cu strategia Uniunii Europene de dezvoltare durabilă sub aspect economic, social şi cultural. Proiectul constă în mărirea gradului de conştientizare în rândul organizaţiilor de practică, precum şi în rândul practicanţilor, elevi şi studenţi.

  Viziunea S.C. EDU-TIM Consultanţă Europeană S.R.L., exprimată prin proiectul Practică să înveţi, învaţă să practici! este de a revoluţiona domeniul stagiilor de practică pentru elevi şi studenţi. Implementarea proiectului lansat de către S.C. EDU-TIM Consultanţă Europeană S.R.L., alături de partenerul naţional, S.C. SIVECO România S.A., va aduce un beneficiu semnificativ în evoluţia societăţii educaţionale, atât din punct de vedere al desfăşurării practicii, cât şi din perspectiva socio-economică de îmbunătăţire a situaţiei pe piaţa muncii. Proiectul Practică să înveţi, învaţă să practici! poate fi implementat cu succes, atât în România, cât si în Europa.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET