Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Informaţii orientative privind admiterea la studiile universitare de master: 2014-2015

1. Criterii de admitere:

2. Perioada de înscrieri la admitere 

a. sesiunea I: inscrierea 14 iulie - 3 august 2014;
b. sesiunea II inscrierea 1 - 21 septembrie 2014;
c. interviul 22 septembrie 2014, ora 9 - corpul M;

Înscrierile se desfăşoară şi sâmbăta şi duminica.

3.  Acte necesare la înscrierea la master (sunt posibile actualizări):

  1.  Cerere de înscriere (se primeşte un formular la înscriere)
  2.  Diploma de bacalaureat în original
  3.  Diploma de licenţă în copie legalizată sau adeverinţă de licenţă în copie legalizată pentru promoţia 2010
  4.  Certificat de naştere – copie legalizată
  5.  Certificat de căsătorie – copie legalizată (dacă este cazul)
  6. Adeverinţă medicală
  7.  4 poze
  8. Adeverinţă taxă de înscriere
  9. Declaratie pe proprie raspundere, privind finantarea sau nefinanţarea anterioară de la bugetul de stat a unor studii universitare masterale. În cazul finanţării se va preciza si numărul semestrelor finanţate;
  10. Chitanţa de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere;
  11. Dosar plic.
  12. Cerere de înscriere pentru participare la interviul pentru ocuparea locurilor bugetare (opţional).

  4. Finalizarea studiilor universitare de masterat se încheie prin elaborarea şi susţinerea unei lucrări de DISERTAŢIE.

  După promovarea examenului de disertaţie absolvenţii primesc o

  DIPLOMĂ DE MASTER şi SUPLIMENT LA DIPLOMĂ (modele cf. OM nr. 4151/2010).

  După obţinerea DIPLOMEI DE MASTER absolvenţii pot:

  -să predea informatică/matematică în învăţământul gimnazial sau liceal (dacă au şi modulul pedagogic)

  -să lucreze ca informaticieni în industrie sau economie;

  -să urmeze studiile universitare de doctorat.

  5. Număr total de locuri la admiterea 2014 la studiile universitare de masterat 

  Domeniu: Informatică

  Programul de studii universitare de master

  Nr. credite ECTS

  Nr. locuri

  Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie

  (AICI puteti afla detalii despre planul de învăţământ, programe analitice ş.a.)

  120 

    50

  • Locuri bugetare se ocupă pe bază de interviu

  6. Ocupaţii posibile după obţinerea Diplomei de master - în Clasificarea Ocupaţiilor din Romania (Extrase din M.Of. nr. 561/08.08.2011):  

  1. 133001 director centru de calcul
  2. 133002 şef oficiu de calcul
  3. 133003 şef atelier informatică
  4. 133004 şef laborator informatică
  5. 133005 director divizie informatică
  6. 133006 director departament informatică
  7. 133007 manager tehnologia informaţiilor şi comunicaţii
  8. 133008 director departament securitate
  9. 133009 conducător de întreprindere mică –patron (girant) în informatică
  10. 214917 cercetător în informatică
  11. 214918 asistent de cercetare în informatică
  12. 232001 profesor în învăţământul profesional şi de maiştri*
  13. 233001 profesor în învăţământul liceal, postliceal*
  14. 233002 profesor în învăţământul gimnazial*
  15. 251101 proiectant sisteme informatice
  16. 251201 analist
  17. 251202 programator
  18. 251203 inginer de sistem în informatică
  19. 251204 programator de sistem informatic
  20. 251205 inginer de sistem software
  21. 251206 manager proiect informatic
  22. 251401 specialist în domeniul proiectării asistate de calculator
  23. 251402 specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice
  24. 251901 consultant în informatică
  25. 252101 administrator baze de date
  26. 252201 administrator sistem de securitate bancară
  27. 252301 administrator de reţea de calculatoare
  28. 252302 administrator de reţea de telefonie VOIP

  *Sunt necesare şi studii de master didactic sau echivalent. Doar posesorii Diplomei de master  au dreptul de a se înscrie la studiile universitare de doctorat.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET