Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Studii universitare de licenţă: Informatică -învăţământ la distanţă (ID)

Domeniu de licenţă: Informatică;

Program de studii (specializarea): Informatică;

Forma de învăţământ:  Învăţământ la Distanţă (ID);  Platforma de e-Learning;

Durata studiilor: 3 ani (6 semestre);

Număr credite transferabile in sistem european (ECST): 180 (30/semestru);

Autorizare/Acreditare ARACIS: Acreditatată în anul 2010

Plan de învăţământ

Legendă:    

 • SI – studiu individual (echivalentul orelor de curs de la forma de zi)
 • AT – activităţi tutoriale
 • TC – teme de control
 • AA – activităţi aplicative asistate
 • F.v. – forma de verificare
 • Ex. - Examen
 • Cv.- Colocviu
 • Cr. – număr credite
 • ECTS= Sistem European de Credite Transferabile

Observaţii:

 • AT+TC = numărul orelor de seminar din planul de învăţământ la zi
 • AA = numărul orelor de laborator, proiect, practică din planul de învăţământ la zi
 • Diploma de licenţă obtinută la ID este echivalentă cu cea obtinută la zi

Ocupaţii posibile după obţinerea Diplomei de licenţă - în Clasificarea Ocupaţiilor din Romania ( Extrase din M.Of. nr. 561/08.08.2011):  

 1. 133001 director centru de calcul*
 2. 133002 şef oficiu de calcul*
 3. 133003 şef atelier informatică*
 4. 133004 şef laborator informatică*
 5. 133005 director divizie informatică*
 6. 133006 director departament informatică*
 7. 133007 manager tehnologia informaţiilor şi comunicaţii*
 8. 133008 director departament securitate*
 9. 133009 conducător de întreprindere mică –patron (girant) în informatică*
 10. 214917 cercetător în informatică*
 11. 214918 asistent de cercetare în informatică*
 12. 232001 profesor în învăţământul profesional şi de maiştri*
 13. 233001 profesor în învăţământul liceal, postliceal*
 14. 233002 profesor în învăţământul gimnazial*
 15. 251101 proiectant sisteme informatice
 16. 251201 analist
 17. 251202 programator
 18. 251203 inginer de sistem în informatică
 19. 251204 programator de sistem informatic
 20. 251205 inginer de sistem software
 21. 251206 manager proiect informatic
 22. 251401 specialist în domeniul proiectării asistate de calculator
 23. 251402 specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice
 24. 251901 consultant în informatică
 25. 252101 administrator baze de date
 26. 252201 administrator sistem de securitate bancară
 27. 252301 administrator de reţea de calculatoare
 28. 252302 administrator de reţea de telefonie VOIP

*Sunt necesare şi studii de master. Doar posesorii Diplomei de licenţă (sau al unui act echivalent)  au dreptul de a se înscrie la studiile universitare de masterat.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET