Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

Pentru a putea ocupa un post didactic în învăţământ un absolvent de studii universitare trebuie să urmeze Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Nivelul I (pentru învățământul gimnazial), urmat de Nivelul II (pentru învățământul liceal).

Studenții Facultății de Științe Exacte au posibilitatea de a urma Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Nivelul I în paralel cu programul de licență care are incluse în planul de învățământ între disciplinele facultative, pachetul de discipline aferente acestui program.  Aceste discipline sunt distribuite după cum urmează:

Anul I:

•    Psihologia educației 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână – 5 credite

•    Pedagogie I. Fundamente pedagogice. Teoria și metodologia curriculumului 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână – 5 credite

Anul II:

•    Pedagogie II. Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână – 5 credite

•    Didactica specializării A- Matematică 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână – 5 credite (pentru studenții Programului de licență Matematică informatică)

Anul III:

•    Didactica specializării B- Informatică 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână – 5 credite

•    Managementul clasei de elevi  1oră curs, 1 oră seminar/săptămână – 3 credite

•    Practică pedagogică (în învățământul preuniversitar obligatoriu) – Specializarea A- Matematică/Informatică (în funcție de specializare) – 3 ore/săptămână – 3 credite

•    Instruire asistată de calculator 1oră curs, 1 oră seminar/săptămână – 2 credite

•    Practică pedagogică (în învățământul preuniversitar obligatoriu) – Specializarea B- Informatică – 3 ore/săptămână – 2 credite

Programul de formare psihopedagogică  se încheie cu: Examen de absolvire – Nivelul I, având alocate 5 credite și are ca finalitate obţinerea Certificatului de absolvire al Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Nivelul I.

  Pentru a urma acest program de formare, în momentul  înscrierii la facultate, se completează o cerere de înscriere suplimentară, urmând ca după dobândirea calității de student, să se plătească o taxă semestrială aferentă cursurilor prevăzute în semestrul respectiv, care se stabilește anual de Senatul Universității.

    2018-2019

-    Locatii practică

•    Liceul Teoretic “Adam Müller Guttenbrunn” – pentru Matematică

•    Colegiul Național “Moise Nicoară” – pentru Informatică

-    Mentori practică

•    Prof. Borlea Maria  - pentru Matematică

•    Prof. Cameniță Daniela – pentru Informatică

-    Coordonatori practică

•    Prof. univ. dr. Dzitac Ioan

•    Lect. univ.dr. Popa Lorena

-    Ghid practică pedagogică

-    Galerie foto

Informații suplimentare pot fi găsite pe pagina Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială - Programe de studiu - Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET