Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Contact/Decanat/Secretariat

Adresa: str. Elena Drăgoi, nr. 2, 310330, Arad

Complex Universitar M (Micălaca, zona III)

Telefon / Fax: 0257-219.336  

Secretar şef: Ada Hanciuţa

E-mail : fsus@uav.ro


Conducerea facultăţii

Decan : Conf.univ.dr. Alina Ionescu

Prodecan : Conf. dr. Drăucean Adela

Director departament: Lector.univ.dr. Simona Redeş


Audienţe:

  • Decan: Conf.univ.dr. Alina Ionescu Miercuri 12-14
  • Prodecan: Conf.univ.dr. Adela Draucean Vineri 10-12
  • Director departament: Lect.dr. Simona Redes Miercuri 11-13

1.Comisia pentru  curriculum şi calificări universitare:

Președinte: Prof.univ.dr. Corneliu Constantineanu

Membri: Conf.univ.dr. Otilia Huțiu

Conf.univ.dr.  Carmen Neamțu

Lector. univ. dr. Melitta Sava

2.  Comisia pentru consiliere şi orientare profesională:

Președinte: Prof.univ.dr. Brandusa Armanca

Membri: Lector univ.dr. Toma Sava

Lector univ.dr. Ioan Micle

Lect.univ.dr. Iosif Riviș Tipei

3.  Comisia pentru relaţii internaţionale

Președinte: Lector univ.dr.  Alina Ionescu

Membri: Lector univ.dr. Odeta Șopț-Belei

Lector univ.dr.  Melitta Sava

4. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

Președinte: Conf. univ.dr.  Mihai Handaric

Membri: Prof. univ. dr. Carmen Neamtu

Conf.univ.dr. Dan Banciu

Băte Liliana –student

5. Comisia de audit intern a procesului de învăţământ şi cercetare

Președinte: Prof .univ. dr. Corneliu Constantineanu

Membri: Lect. univ. dr. Manuela Margan

Lector univ.dr. Iosif Tipei

6. Comisia pentru donaţii şi sponsorizări:

Președinte: Prof. univ. dr. Petru Tărchilă

Membri: Lector univ.dr. Sava  Toma

Asistent univ.dr. Flavius Ghender

7. Comisia pentru etică universitară, deontologie profesională şi antiplagiat

Președinte: Prof. univ. dr.Cornelia Coşer

Membri: Prof. univ. dr  Corneliu Constantineanu

Prof.univ.dr. Brandusa Armanca

Conf.univ. dr. Voica Radu

8. Comisia de burse:

Președinte: Conf. univ. dr.  Alina Ionescu

Membri: Secretar sef: Ada Hanciuta

Studenti:  Forton Maria ,Cenuşă Marian, Toma Alexandra

9. Comisia pentru orar:

Președinte: Conf. univ.dr.  Adela  Drăucean

Membri: Asist. univ. Flavius Ghender

Conf. univ.dr. Mihai Handaric

Lector univ. dr. Calina Paliciuc

10. Comisia pt. monitorizare, revizuire şi actualizare a planului de învăţământ: 

 Președinte: Lector univ.dr. Simona Redeş 

Membri: Conferențiar univ.dr. Otilia Huțiu

Profesor univ.dr. Corneliu Constantineanu

Conf.univ.dr. Adela Drăucean

Conf.univ.dr. Alina Ionescu

11. Comisia Alumni:

 Președinte: Lector univ. dr. Claudiu Margan

Membri: Lect.univ.dr. Odeta Șopț-Belei

Lector univ.dr. Manuela Margan 

12. Comisia Erasmus:

Președinte: Conferențiar univ.dr. Alina Ionescu

Membri: Lector univ. dr. Simona Redeș

Lector univ. dr.  Melitta Sava


Plan strategic

Plan operațional


Oferta educaţională de studii universitare de licenţă, master şi doctorat (Sistem Bologna)

Ciclul I: Programe de studii universitare de licenţă  Extras HG 158 din 2018

Specializarea

Nr locuri buget

Nr locuri taxă

Nr locuri romi buget

Total

Limba și literatura română – Limba și literatura engleză

10

69

1

80

Administrație publică

10

49

1

60

Teologie penticostală didactică

11

19

0

30

Jurnalism

10

19

1

30

Ciclul II: Programe de studii universitare de master Extras HG HG 185  din 2018

Specializarea

Nr locuri buget

Nr locuri taxă

Total

Limbă și literatură. Tendințe actuale

6

44

50

Lingvistică aplicată. Perspective modern în didactica limbii engleze

6

44

50

Administrație publică în context European

6

44

50

Teologie publică

6

44

50

Imagine mediatică și comunicare publică

6

44

50

 

An pregătitor de limba română pentru cetățeni străini – 50 locuri cu taxă


Ciclul III: Studii doctorale

Domeniul

Nr locuri bugetate cu bursă

Nr locuri taxă

Români de pretutindeni

Total

Filologie

1

2

-

3

Teologie evanghelică

2

5

4

11

Pentru mai nulte detalii pentru studii doctorale vă rugăm să accesaţi acest link

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET