Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

valabil începând cu anul universitar 2016–2017

 

 

 

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad                                                   

Facultatea: de Ştiinţe Umaniste şi Sociale                                                                                  

Departamentul: de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

Programul de studiu: administraţie publică

Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale

Domeniul de licenţă: Ştiinţe administrative

Durata programului de studiu / număr de credite: 3 ani/180 credite

Forma de învăţământ: (cu frecvență,  la distanță) cu frecvenţă

Titlul absolventului: Licenţiat în ştiinţe administrative

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016 - 2017

 Anul I

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HlCC1O01

Teoria generală a dreptului

 DC

31

2

1

-

-

E

3

 

 

 

 

 

 

HlCF1O02

Logica I

 DF

92

2

2

-

-

E

6

 

 

 

 

 

 

HlCF1O03

Drept constituţional şi instituţii politice

 DF

92

2

2

-

-

E

6

 

 

 

 

 

 

HlCF1O04

Ştiinţa administraţiei publice

DF

92

2

2

-

-

E

6

 

 

 

 

 

 

HlCS1O05

Contabilitatea instituţiilor publice I

DS

92

2

2

-

-

C

6

 

 

 

 

 

 

HlCC1O06

Educatie fizica I

 DC

9

-

1

-

-

A/R

1*

 

 

 

 

 

 

HlCF2O13

Logica II

 DF

31

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

3

HlCF2O14

Ştiinţa administraţiei publice

DF

67

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

5

HlCS2O15

Contabilitatea instituţiilor publice II

DS

31

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

C

3

HlCF2O16

Bazele economiei

 DF

67

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

5

HlCS2O17

Managementul instituţiilor publice

 DS

67

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

5

HlCS2O18

Informatică în administraţia publică

 DS

67

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

C

5

HlCC2O19

Educatie fizica II

 DC

9

 

 

 

 

 

 

-

1

-

-

A/R

1*

 

TOTAL

 

 

10

10

-

 

 

27

12

11

-

 

 

26

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

se alege o disciplină din fiecare pachet

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

 

 

 

 

 

HlCC1A07

a.Elemente de drept penal şi procedură penală I

 DC

9

1

-

-

-

E

1

 

 

 

 

 

 

HlCC1A08

a. Politicile integrării europene I

 DC

9

1

  -

-

-

E

1

 

 

 

 

 

 

HlCC1A09

b. Limba engleză I

 DC

34

-

2

 -

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HlCC1A10

b. Limba germană I

 DC

34

-

2

 -

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HlCC1A11

b. Limba chineză I

 DC

34

-

2

 -

-

C

2

 

 

 

 

 

 

 

se alege o disciplină din fiecare pachet

 

 

 

 

 

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

HlCC2A20

a.Elemente de drept penal şi procedură penală II

 DC

34

 

 

 

 

 

 

1

-

-

-

E

2

HlCC2A21

a. Politicile integrării europene II

 DC

34

 

 

 

 

 

 

1

-

-

-

E

2

HlCC2A22

b. Limba engleză II

 DC

34

 

 

 

 

 

 

-

1

-

-

C

2

HlCC2A23

b. Limba germană II

 DC

34

 

 

 

 

 

 

-

1

-

-

C

2

HlCC2A24

b. Limba chineză II

 DC

34

 

 

 

 

 

 

-

1

-

-

C

2

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

1

2

 

 

 

3

1

1

 

 

 

4

 

TOTAL AnI (Obl. Opţionale)

 

 

2C+3S

 

2E+2C

K7

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

 

11

 

12

 

-

 

-

 

-

 

30+1

 

13

 

12

 

-

 

-

 

-

 

30+1

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

23

 

25

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An I

 

 

24C+24S

10E+5C+2A/R

K60+2

 

FACULTATIVE

Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică **

HlCF1F12

Psihologia educaţiei

DF

67

2

2

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HlCF2F25

Pedagogie (Fundamentele pedagogiei -Teoria şi metodologia curriculului)

DF

67

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

5

  

 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2017 - 2018

 Anul II

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII IMPUSE

HlCF3O01

Politici publice I

DF

56

2

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HlCF3O02

Drept administrativ.Parte generală I

DF

56

2

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HlCS3O03

Managementul resurselor umane în administraţia publică

DS

56

2

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HlCS3O04

Sisteme administrative comparate I

DS

56

2

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HlCS3O05

Metodologia cercetării ştiinţifice în ştiinţele administrative I

DS

45

1

1

-

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HlCF3O06

Etică şi deontologia funcţionarului public

DF

67

2

2

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HlCC3O07

Educatie fizica III

DC

9

-

1

-

-

A/R

1*

 

 

 

 

 

 

HlCC4O14

Drept civil. Parte generală şi persoane

DC

34

 

 

 

 

 

 

1

-

-

-

E

2

HlCF4O15

Politici publice II

DF

67

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

5

HlCF4O16

Drept administrativ .Parte specială II

DF

67

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

5

HlCS4O17

Sisteme administrative comparate II

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HlCS4O18

Metodologia cercetării ştiinţifice în ştiinţele administrative II

DS

45

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

C

3

HlCC4O19

Educatie fizica IV

DC

9

 

 

 

 

 

 

-

1

-

-

A/R

1*

HlCS4O20

Practică de specialitate ***

DS

 

 90 ore

VP

2

 

TOTAL

 

 

11

8

-

-

-

24

9

7

-

-

-

21

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

se alege o disciplină din fiecare pachet

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

HlCC3A08

a.Marketing public

DC

67

2

2

-

-

C

5

HlCS3A09

a.Administrarea şi valorificarea documentelor

DS

67

2

2

-

-

C

5

HlCC3A10

b.Limba engleză III

DC

9

-

1

-

-

C

1

HlCC3A11

b. Limba germană III

DC

9

-

1

-

-

C

1

HlCC3A12

b. Limba chineză III

DC

9

-

1

-

-

C

1

 

se alege o disciplină din fiecare pachet

 

 

 

 

 

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

HlCS4A21

c. Tehnici şi metode ale adoptării deciziei publice

DS

42

 

2

2

-

-

C

4

HlCS4A22

c.Publicitate imobiliară

DS

42

2

2

-

-

C

4

HlCS4A23

d. Protecţia juridică a drepturilor omului

DS

42

2

2

-

-

E

4

HlCS4A24

d. Legistică formală

DC

42

2

2

-

-

E

4

HlCC4A25

b.Limba engleză IV

DC

9

-

1

-

-

C

1

HlCC4A26

b. Limba germană IV

DC

9

-

1

-

-

C

1

HlCC4A27

b. Limba chineză IV

DC

9

-

1

-

-

C

1

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

2

3

-

-

-

6

4

4

-

-

-

9

 

TOTAL AnII (Obl. Opţionale)

 

 

6C+7S

1E+4C

K15

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

13

11

-

-

-

30+1

13

11

 

-

-

30+1

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

24

 

24

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An II

 

 

26C+22S

 

10E+6C+1VP+2A/R

60+2

FACULTATIVE

Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică **

HlCF3F13

TMI+TME

DF

 

2

2

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HlCS4F27

Didactica specialităţii

DS

 

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

5

 

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2018 - 2019

 Anul III

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII

HlCS5O01

Răspundere contravenţională în dreptul administrativ I

DS

67

2

2

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HlCS5O02

Relaţii publice

DS

56

2

1

-

-

C

4

 

 

 

 

 

 

HlCS5O03

 Dreptul familiei şi protecţia minorului

DS

56

2

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HlCS5O04

Dreptul muncii şi securităţii sociale I

DS

67

2

2

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HlCS5O05

Managementul proiectelor I

DS

56

1

2

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HlCC5O06

Drept civil. Drepturi reale, obligaţii, contracte

DC

9

1

-

-

-

E

1

 

 

 

 

 

 

HlCS5O07

Elemente de urbasnism

DS

20

1

1

-

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HlCS6O14

Răspundere contravenţională în dreptul administrativ II

DS

31

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

3

HlCS6O15

Contencios administrativ

DS

31

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

3

HlCS6O16

Dreptul muncii şi securităţii sociale II

DS

31

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

3

HlCS6O17

Fundamentele calităţii în sectorul public

DS

31

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

3

HlCS6O18

Managementul proiectelor II

DS

67

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

5

HlCS6O19

Practică de cercetare în vederea elaborării lucrării de licenţă***

DS

60 ore

Vp

3

 

TOTAL

10

 

11

9

 

 

 

25

10

6

 

 

 

20

OPŢIONALE

 

se alege câte o disciplină din fiecare pachet

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

HlCC5A08

a. Psihosociologia conducerii

DC

67

2

2

-

-

C

5

HlCS5A09

a. Organizarea şi funcţionarea comunităţilor locale în Europa

DS

67

2

2

-

-

C

5

 

se alege câte o disciplină din fiecare pachet

 

 

 

 

 

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

HlCS6A20

b. Achiziţii publice

 DS

67

 

2

2

-

-

C

5

HlCC6A21

b. Mecanisme şi operaţiuni de trezorerie în administraţia publică

 DC

67

2

2

-

-

C

5

HlCS6A22

c. Comunicare în administraţia publică

DS

67

2

2

-

-

C

5

HlCC6A24

c.Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului

DC

67

2

2

-

-

C

5

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

3

 

2

2

 

 

 

5

4

4

 

 

 

10

 

TOTAL AnIII (Obl. Opţionale)

 

 

6C+6S

3C

15

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII S1/S2

 

13

 

13

11

 

-

-

30

14

10

-

-

-

30

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

24

 

24

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII AN III

 

13

 

27C+21S

10E+5C+1Vp

K60

FACULTATIVE

 

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

HlCC5F10

Teorii ale integrării europene I

DC

45

2

-

-

-

C

3

HlCC5F11

Management strategic I

DC

45

2

-

-

-

C

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

HlCC6F25

Teorii ale integrării europene II

DC

45

 

2

-

-

-

C

3

HlCS6F26

Management strategic II

DC

45

2

-

-

-

C

3

 

TOTAL FACULTATIVE S1/S2

 

 

2

-

-

-

 

3

2

-

-

-

 

3

 

TOTAL DISCIPLINE FACULTATIVE An III

 

 

4C

2C

K6

Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică **

HlCS5F12

Instruire asistată de computer

DS

20

1

1

-

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HlCS5F13

Practică pedagogică I

DS

31

-

-

3

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HlCS6F27

Practică pedagogică II

DS

31

 

 

 

 

 

 

-

-

3

-

C

2

HlCF6F28

Managementul clasei de elevi

DF

45

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

E

3

 

Evaluare finală-portofoliu didactic

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

E

5

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET