Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Administraţie publică în context european

Programul de masterat  Administrație publică în context european este axat pe pregătirea  masteranzilor în domeniul public, al administrației publice centrale și teritoriale, oferind absolvenților cunoştinţe aprofundate  în domeniul politicilor publice europene, a proiectelor europene, finanțate prin fonduri post–aderare în domeniul economic, agricol, social, educațional și al dezvoltării rurale teritoriale.

  Totodată,  masteranzii vor putea să se specializeze în domeniul activității publice teritoriale, executând stagiile de practică în domeniul instituțiilor Prefecturii,  Consiliului județean și al Primăriei, ocazie ce le va prilejui înțelegerea atribuțiilor ce revin funcționarilor publici administrativi.Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad                                                   

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale                                                                              

Departamentul de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

Programul de studiu: Masterat: ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN

Domeniul: Ştiinţe administrative

Durata programului de studiu / număr de credite: 2 ani/120 credite

Forma de învăţământ: cu frecvenţă

Titlul absolventului: master în administraţie publică

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017 

 Anul II

 

Codul disciplinei

Discipline

Tip disci-plină

S.I./

Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII 

HmHF3O01

Contractele în dreptul privat românesc I

DF

106

2

1

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

HmHS3O02

Prevederile noului cod civil în administraţia publică

DS

70

1

1

 

 

E

4

 

 

 

 

 

 

HmHS3O03

Valorile dreptului  

DS

142

2

2

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

HmHF3O04

Metodologia cercetării ştiinţifice

 

DF

106

2

1

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

HmHF3O05

Practică în centre de  informare şi documentare 

 DF

 

 

 

 

2*

Vp.

2

 

 

 

 

 

 

HmHF4O08

Contractele în dreptul privat românesc II

DF

106

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

6

HmHF4O09

Audit public şi privat

DF

142

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

E

8

HmHC4O10

Management financiar

DC

142

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

E

8

HmHF4O11

Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie (2 săpt.) 

DF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3*

Vp.

2

 

TOTAL

9

 

7

5

 

 

 

26

6

5

 

 

 

24

OPŢIONALE (se alege o disciplină din fiecare pachet)

 

Pachet 1:

HmHC3A06

Contenciosul administrativ

(Curs practic)

DC

70

-

2

 

 

E

4

 

 

 

 

 

 

HmHS3A07

Răspunderea patrimonială în administraţia publică

DS

70

-

2

 

 

E

4

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 2:

HmHC4A12

Drept bancar

DC

106

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

6

HmHF4A12

Finanţe publice şi construcţie bugetară

DF

106

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

6

 

TOTAL

 2

 

-

2

 

 

 

4

2

 1

 

 

 

6

 

TOTAL discipline obligatorii / nr. ore / credite

 11

 

7

7

 

 

 

30

8

6

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET