Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad                                                   

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale                                                                              

Departamentul de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

Programul de studiu: Masterat: ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN

Domeniul: Ştiinţe administrative

Durata programului de studiu / număr de credite: 2 ani/120 credite

Forma de învăţământ: cu frecvenţă

Titlul absolventului: master în administraţie publică

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017 

 Anul I

 

Codul disciplinei

Discipline

Tip disci-plină

S.I./

Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII 

HmHA1O01

Aquis-ul comunitar

DA

131

2

1

 

 

E

7

 

 

 

 

 

 

HmHT1O02

Istoria administraţiei publice româneşti

DT

142

2

2

 

 

E

8

 

 

 

 

 

 

HmHU1O03

Management judiciar I

 

DU

131

2

1

 

 

E

7

 

 

 

 

 

 

HmHT1O04

Cultură şi civilizaţie europeană I

DT

142

2

2

 

 

E

8

 

 

 

 

 

 

HmHU2O05

Management judiciar II

 

DU

131

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

E

6

HmHT2O06

Cultură şi civilizaţie europeană II

DT

142

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

E

7

HmHT2O07

Doctrine politice europene

DT

142

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

E

7

HmHA2O08

Practică în centre de informare şi documentare (2 săpt .)  

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2*

Vp.

4

 

TOTAL

 

 

8

6

 

 

 

30

5

6

 

2*

 

24

OPŢIONALE (se alege o disciplină)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

HmHT2A09

 Politici publice europene 

DT

131

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

6

HmHU2A10

Dezvoltare organizaţională şi măsurarea performanţelor organizaţionale

DU

131

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

6

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

1

 

 

 

6

 

TOTAL AnI (Obl. Opţionale)

 

 

2C+1S

 

1E

K6

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

8

6

 

 

 

30

7

7

 

2*

 

30

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

14

 

14+2

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An I

 

 

15C+13S+2Pr

8E+1Vp

K60

 


 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2017-2018 

 Anul II

 

Codul disciplinei

Discipline

Tip disci-plină

S.I./

Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII 

HmHA3O01

Contractele în dreptul privat românesc I

DA

106

2

1

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

HmHT3O02

Prevederile noului cod civil în administraţia publică

DT

70

1

1

 

 

E

4

 

 

 

 

 

 

HmHT3O03

Valorile dreptului  

DT

142

2

2

 

 

E

8

 

 

 

 

 

 

HmHA3O04

Metodologia cercetării ştiinţifice

 

DA

106

2

1

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

HmHA3O05

Practică în centre de  informare şi documentare 

 DA

 

 

 

 

2*

Vp.

2

 

 

 

 

 

 

HmHA4O08

Contractele în dreptul privat românesc II

DA

106

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

6

HmHA4O09

Audit public şi privat

DA

142

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

E

8

HmHU4O10

Management financiar

DU

142

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

E

8

HmHA4O11

Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie (2 săpt.) 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3*

Vp.

2

 

TOTAL

 

 

7

5

 

 

 

26

6

5

 

 

 

24

OPŢIONALE

 

se alege o disciplină din fiecare pachet

 

Pachet 1:

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

 

 

 

 

 

HmHU3A06

Contenciosul administrativ

(Curs practic)

DU

70

-

2

 

 

E

4

 

 

 

 

 

 

HmHT3A07

Răspunderea patrimonială în administraţia publică

DT

70

-

2

 

 

E

4

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

HmHU4A12

Drept bancar

DU

106

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

6

HmHA4A12

Finanţe publice şi construcţie bugetară

DA

106

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

6

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

-

2

 

 

 

4

2

 1

 

 

 

6

 

TOTAL AnII (Obl. Opţionale)

 

 

2C+3S

 

2E

K10

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

7

7

 

2*

 

30

8

6

 

3*

 

30

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

14+2

 

14+3

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An II

 

 

15C+13S+5Pr

9E+2Vp

K60

 

 

 

Legendă:

C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;

Pt. PI de master: DA– disciplină de aprofundare; DT – disciplină de sinteză; DU – disciplină de cunoaştere avansată

Cu * - ore (practica comasată şi stagiul pentru elaborarea lucrării de disertaţie) peste numărul minim de ore săptămânal; creditele aferente acestor discipline sunt incluse în numărul total de credite (30) precizat de standardele ARACIS. 

** Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie - 10 credite

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET