Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Informaţii orientative privind admiterea la studiile universitare de licenţă+master+doctorat 2016

LOCURI RĂMASE PENTRU SESIUNEA DE ADMITERE  - SEPTEMBRIE 2016

FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE ŞI SOCIALE, UNIVERSITATEA DE STAT Aurel Vlaicu, Arad


Nr.crt.

Program de studii de licenţă

Locuri rămase la buget,

Fără taxă

Locuri cu taxă

1.

Română -Engleză

0

50

2.

Jurnalism

8

9

3.

Administraţie pubică

1

20

4.

Română-Germană

11

15

5.

Teologie penticostală

5

15

 

Program de studii de  masterat

Locuri rămase la buget,

Fără taxă

Locuri cu taxă

1.

Administraţie publică în context european

0

35

2.

Limbă şi literatură. Tendinţe actuale

6

39

3.

Studii de lingvistică şi literatură în spaţiul anglo-saxon

1

39

 • Întrebari legate de Admiterea 2016 se pot adresa online prin intermediul interfeţei:  Contact

NFO Admitere

Taxa de înscriere la admitere (analiza dosarului) : 50 lei

Taxe de şcolarizare conform Hotărârii Senatului UAV nr. 99 din 22.04.2015

Oferta educaţională de studii universitare de licenţă, master şi doctorat (Sistem Bologna)

Ciclul I: Programe de studii universitare de licenţă  Extras HG 376 din 18 mai 2016

Admiterea la studii universitare de licenţă

Nr crt.

Domenii

Specializări

Nr. Credite  ECTS

Număr maxim  de locuri

1

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română-limba şi literatura engleză

180

80

Limba şi literatura română-limba şi literatura germană

180

30

2

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

180

50

3

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism

180

24

4

Teologie

Teologie penticostală didactică

180

30

 

I. Criterii de admitere

 • 80% media de bacalaureat + 20% nota bacalaureat limba romana.

II. Perioada de înscriere la admitere

a. Sesiunea I:  înscrierea 18 iulie – 29 august 2016; - afişarea rezultatelor: 30 iulie 2016 (corp D, cladire Rectorat, Bdul Revolutiei Nr. 77).

b. Sesiunea II:  înscrierea 2- 10 septembrie;   - afişarea rezultatelor: 11 septembrie 2016 (corp D, cladire Rectorat, Bdul Revolutiei Nr. 77)

Înscrierile se desfăşoară şi sâmbăta şi duminica.

III. Acte necesare

 1. Cerere tip (se primeşte la înscriere);
 2. Diplomă de bacalaureat (original) sau diplomă echivalentă cu aceasta. În cazul în care un candidat se înscrie pentru concurs şi la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei, va anexa o copie legalizată şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs, la prima facultate, care se autentifică după original de către secretariatul facultăţii la care se face înscrierea;
 3. Certificat de naştere (copie );
 4. Certificat de căsătorie (copie );
 5. Adeverinţă medicală tip M. S. 18.1.1. ( radiologia pulmonara + serologia sifilisului)  şi dovada cu vaccinurile;
 6. Două fotografii color tip buletin;
 7. Foaie matricolă (copie );
 8. Copie carte de identitate;
 9. Chitanţă taxa de înscriere (50 RON)*
 10. Dosar plic.

Admiterea la studii universitare de master 2016 Extras HG 402 din 2 iunie 2016

Ciclul II: Programe de studii universitare de master 

 

Nr. crt.

Domenii

Specializări

Nr. Credite  ECTS

Număr maxim de locuri

1

Limbă şi literatură

Limba şi literatură. Tendinţe actuale

120

50

Studii lingvistice şi literare în spaţiul anglo-saxon

120

50

2

Ştiinţe administrative

Administraţie publică în context european

120

50

1. Criterii de admitere:

 • 60% media de licenta + 40% nota interviu

2. Perioada de înscrieri la admitere 

a. Sesiunea I:  înscrierea 18 iulie - 29 iulie 2016; 

b. Sesiunea II: 2 septembrie - 10 septembrie 2016;


Interviul de admitere la masterat se ţine în data de 10 septembrie 2016, ora 14, Complex M - Micălaca, etajul II (LLTA - sala 218, SLLSAS - sala 213, APCE - 212)

Tematica interviuri masterale:

Afisare rezultate masterat: 12 septembrie 2016

Înscrierile se desfăşoară şi sâmbăta şi duminica.

3.  Acte necesare la înscrierea la master (sunt posibile actualizări):

 1.  Cerere de înscriere (se primeşte un formular la înscriere)
 2.  Diploma de bacalaureat în original
 3.  Diploma de licenţă în copie sau adeverinţă de licenţă în copie pentru promoţia 2010
 4.  Certificat de naştere – copie 
 5.  Certificat de căsătorie – copie (dacă este cazul)
 6.  Analize medicale (vaccinuri, sânge, plămâni)
 7.  4 poze
 8. Adeverinţă taxă de înscriere
 9. Declaratie pe proprie raspundere, privind finantarea sau nefinanţarea anterioară de la bugetul de stat a unor studii universitare masterale. În cazul finanţării se va preciza si numărul semestrelor finanţate;
 10. Chitanţa de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere;
 11. Dosar plic.

3. Regulament pentru ocuparea locurilor bugetare (fara taxa):


Ciclul III: Studii doctorale

Domeniul: Filologie

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET