Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad


Centrul de limbi moderne  este o unitate organizaţională fără personalitate juridică, funcționând unitar la nivel central, subordonat Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale, respectiv Departamentului de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane al Universităţii „Aurel Vlaicu”.

Centrul de limbi moderne  al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad răspunde solicitărilor comunității academice, cât și celei arădene prin diferite servicii de consultanță lingvistică, prin oferirea de servicii în domenii legate de limbile străine și de limba română în toate mediile sociale, și anume:

-          organizarea de cursuri practice de limba română ca limbă străină;

-          organizarea de cursuri de cultură și civilizație românească;

-          organizarea de cursuri intensive de limba română ca limbă străină (inclusiv an pregătitor)

-          testarea cunoștințelor de limba română pentru străinii care doresc să frecventeze cursuri liceale, universitare sau postuniversitare din țară, fără să fi frecventat cursurile anului pregătitor.

-          activităţi de predare-învăţare;

-          pregătire în domeniul limbilor străine și atestarea nivelului de pregătire a cursanților (testare pentru obţinerea certificatelor de competenţă lingvistică în sistem ECL, Cambridge);

-          servicii diverse de natură lingvistică și de traducere-interpretare (servicii de traducere, revizuire a traducerilor, interpretariat);

-          servicii de consultanţă pentru limba română.

 

Astfel, principalele obiective pentru îndeplinirea misiunii Centrului de limbi moderne  sunt:

-          pregătirea elevilor, studenţilor, doctoranzilor, oricăror persoane angajate sau în

căutarea unui loc de muncă, cu studii medii sau superioare, în domeniul cunoaşterii limbilor moderne şi a perfecţionării sau specializării în variate domenii profesionale în care utilizarea limbilor moderne este necesară, precum şi pregătirea în vederea susţinerii de teste naţionale şi internaţionale;

-          dezvoltarea în universitate a activităţilor deschise către participarea comunităţii arădene;

-          susţinerea furnizării de programe de instruire moderne, folosind metode inovative de

predare-învăţare-evaluare;

-          colaborarea cu alte centre şi organizaţii similare din ţară şi străinătate;

-          oferirea de servicii pentru întreaga comunitate arădeană sau din afara Aradului, incluzând mediul universitar, didactic sau profesional de orice tip unde comunicarea interculturală este necesară.

Cursurile de limbi moderne ale Centrului de limbi moderne sunt orientate către:

a) dobândirea de cunoştinţe cu caracter general la nivel începător, mediu şi

avansat;

b) învăţarea limbilor moderne în scopuri specifice (pentru afaceri, pentru

domeniul tehnic, pentru domeniul medical etc., traducători şi interpreţi);

c) pregătirea cursanţilor pentru susţinerea examenelor de tip ECL, Cambridge).

 

Cursurile de limbi moderne se finalizează prin adeverinţă de participare şi, la cerere, certificat de competenţă lingvstică, în urma susţinerii testării finale; Centrul de limbi moderne  testează, la cerere, cunoştinţele de limbi străine şi eliberează Certificat de competenţă lingvistică. Testarea făcută de către Centrul de limbi moderne se efectuează în conformitate cu scara şi descriptorii prevăzuţi de Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECRL) si cu politica lingvistică recomandată de Consiliul European al Limbilor.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET