Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

1918–2018 Evoluţii ale administraţiei publice în Europa Centralală şi de Sud-Est 

 octombrie 2018

 Conferinţă ştiinţifică internaţională studenţească 

Anul 2018 se desfășoară sub semnul Centenarului Marii Uniri. În pregătirea și realizarea fundamentalului act de Unire a Transilvaniei cu România de la 1 Decembrie 1918 un rol important l-a avut grupul de politicieni de la Arad.            

 Conferinţă ştiinţifică internaţională studenţească - 1918–2018. Evoluţii ale administraţiei publice în Europa Centralală şi de Sud-Est  s-a dorit a fi o mai bună promovare a cercetării studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale, Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad în ţară şi în străinătate, dar şi a schimbului de experienţă cu alte universităţi.

Pe data de 30 octombrie 1918 a fost creat la Budapesta Consiliul Naţional Român Central care și-a stabilit sediul la Arad, în casa lui Ştefan Cicio–Pop. Acest organism al românilor din Transilvania a început să funcționeze în  data 2 noiembrie 1918. Istoricul american Keith Hitchins afirma că acest „Consiliu... şi-a asumat atribuţiile unui guvern provizoriu român”. Cu alte cuvinte, casa personală în care locuia Ştefan Cicio-Pop a devenit sediul guvernului român al Transilvaniei,forul politic chemat să împlinească opera amplă de pregătire si realizare a actului Marii Unirii.

Din cei 12 membri ai C.N.R.C. trei au fost arădeni: Ştefan Cicio–Pop - președinte, Vasile Goldiş şi Ioan Flueraş. Tot la Arad, în aceași clădire, au fost organizate Gărzile Naţionale Române care şi-au stabilit conducerea centrală la Arad.

Încă din primele zile ale lunii noiembrie, consiliile naționale române locale, împreună cu gărzile naționale române locale, au trecut la preluarea administrației publice locale din mâinile autorităților maghiare. A început un proces istoric de schimbare a administrației publice în România.

Prăbușirea imperiilor din Europa la sfârșitul Primului Război Mondial și constituirea unor noi state naționale, ori desăvârșirea altor state naționale au adus și importante schimbări de ordin administrativ.

            Conferinţa ştiinţifică internaţională studenţească: 1918–2018. Evoluţii ale administraţiei publice în Europa Centralală şi de Sud-Est își propune să evidențieze evoluții ale administrației publice din ultimii 100 ani. Ea a avut în vedere următoarele aspecte: evoluţii ale organizării administrativ-teritoriale; legislaţia în domeniul administaţiei publice; bune practici în cadrul administaţiei publice

        La conferință au luat parte studenţii de la nivel licenţă, masterat şi şcoli doctorale de la  Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale, specializarea Administraţie Publică din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, dar şi studenţi de la specializările  administraţie publică, istorie şi drept, din cadrul altor universităţi din ţară. Conferința a reușit să stimuleze cercetarea în domeniul administrației publice, cercetarea interdisciplinară, complementară şi colaborarea între studenţi, promovând în acelaşi timp rigoarea ştiinţifică şi deontologică. Sunt de apreciat, de asemenea, studiile care au dovedit un grad ridicat de inserţie în tematica de actualitate a domeniului de cercetare şi interes pentru originalitate.

            Pentru buna desfăşurare a lucrărilor simpozionului studenţesc s-au tipărit afişe, pliante, programul simpozionului, diplome de participare. 

            La simpozionul studenţesc din acest an, au participat peste 100 de studenţi, masteranzi şi cadre didactice de la: Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea București, Universitatea din Oradea, Universitatea „Agora” din Oradea,  Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, susţinând lucrări din domeniul administrației publice. La secţiunile simpozionului s-au prezentat comunicări de către studenţi de la licență, masteranzi și studenți doctoranzi referitoare la:Consiliul Județean Arad din 1919-1930Încercări de modernizare a administrației municipiului Arad în perioada interbelică;Reorganizarea politică a României. Instituționalizarea vieții de stat, scoaterea administrației de sub influența politică, principiul descentralizării; Funcționarii Primăriei Arad în perioada interbelică 1919-1926Prefectura Arad în perioada interbelicăOrganizarea Administrativ teritorială in perioada 1944-1968;  Organizarea administrativ-teritorială a Aradului, în perioada 1968-1989Conceptul de putere – evoluție istoricăAradul şi Oraşe de Cinci Stele; Administraţia publică în Europa Centrală şi de Sud-Est, în contextul guvernării pe paliere. Evoluţie şi modeleMarea Unire şi neamul românesc; Evenimente istorice şi politice din Ţara Chioarului, din perioada 1917-1919Efectul propagandei pronataliste germane asupra  tineretului şvăbesc din Orţişoara (1942)Comitatul Bihor reflectat în diplomatică latină.

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET