Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

valabil începând cu anul universitar 2016-2017

 

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                              

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale                                          

Departamentul: Limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

Programul de studiu:  Jurnalism

Domeniul fundamental: Ştiinţe ale comunicării

Domeniul de licenţă: jurnalism

Durata programului de studiu / număr de credite: 3 ani/180 credite

Forma de învăţământ: (cu frecvență,  la distanță) cu frecvenţă

Titlul absolventului: Licenţiat în ştiinţele comunicării

 

   

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016 - 2017

 Anul I

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HlDF1O01

Introducere în sistemul mass-media

DF

70

2

-

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HlDF1O02

Genurile presei I

DF

67

2

2

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HlDD1O03

Introducere în ştiinţele comunicării I

DD

67

2

2

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HlDD1O04

Publicistica asistată de computer

DD

70

2

-

-

-

VP

4

 

 

 

 

 

 

HlDS1O05

Istoria presei I

DS

70

2

-

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HlDS1O06

Practică în presa scrisa I

DS

70

-

-

-

2

C

4

 

 

 

 

 

 

HlDC1O07

Limba modernă (engleză, franceză, germană, chineză) I

DC

70

-

1

-

-

C

4

 

 

 

 

 

 

HlDC1O08

Educaţie fizică I

DC

9

-

1

-

-

A/R

1*

 

 

 

 

 

 

 

HlDF2O10

Genurile presei II

DF

92

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

6

HlDD2O11

Introducere în ştiinţele comunicării II

DD

92

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

6

HlDS2O12

Istoria presei II

DS

70

 

 

 

 

 

 

2

-

-

-

E

4

HlDS2O13

Practică în presa scrisa II

DS

70

 

 

 

 

 

 

-

-

-

2

C

4

HlDC2O14

Limba modernă (engleză, franceză, germană, chineză) II

DC

70

 

 

 

 

 

 

-

1

-

-

C

4

HlDS2O15

Tehnici de redactare în presa scrisă

DS

92

 

 

 

 

 

 

2

2

 

-

C

6

HlDC2O16

Educaţie fizică II

DC

9

 

 

 

 

 

 

 

-

1

-

-

A/R

1*

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

10

6

 

2

 

30+1

8

8

 

2

 

30+1

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

18

 

18

K60+2

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An I

 

 

18C+14S+4Pr

7E+5C+1Vp+2A/R

 

FACULTATIVE

 

Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică **

HlDF1F09

Psihologia educaţiei

DF

67

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

HlDF2F17

Pedagogie (Fundamentele pedagogiei -Teoria şi metodologia curriculului)

DF

67

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

 

   

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2017 - 2018

 Anul II

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII

HlDF3O01

Regimul juridic al instituţiilor de presă şi al jurnalistului I

DF

45

2

-

-

-

E

3

 

 

 

 

 

 

HlDF3O02

Publicitate şi manipulare I

DF

56

2

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HlDS3O03

Practica interviului în mass-media

DS

45

1

1

-

-

E

3

 

 

 

 

 

 

HlDS3O04

Limbajul radio, atitudine şi corectitudine

DS

45

1

1

-

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HlDS3O05

Reportajul de presă scrisă I

DS

56

2

-

1

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HlDS3O06

Ancheta jurnalistică I

DS

34

1

-

-

-

E

2

 

 

 

 

 

 

HlDS3O07

Practica în presa radiofonică I

DS

20

-

-

2

-

VP

2

 

 

 

 

 

 

HlDC3O08

Limbă modernă (engleză, franceză, germană, chineză) III

DC

20

-

1

-

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HlDC3O09

Educaţie fizică III

DC

9

-

1

-

-

A/R

1*

 

 

 

 

 

 

HlDF4O17

Regimul juridic al instituţiilor de presă şi al jurnalistului II

DF

45

 

 

 

 

 

 

2

-

-

-

E

3

HlDF4O18

Metode şi metodologii de cercetare în ştiinţele comunicării

DF

45

 

 

 

 

 

 

-

2

-

-

C

3

HlDF4O19

Publicitate şi manipulare I

DF

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HlDS4O20

Reportajul de presă scrisă II

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

-

1

-

E

4

HlDS4O21

Ancheta jurnalistică II

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

-

1

-

E

4

HlDS4O22

Practica în presa radiofonică II

DS

45

 

 

 

 

 

 

-

-

2

-

VP

3

HlDS4O23

Stagiu comasat de practică/ 2 săptămâni 

DS

                                             6 ore x 10 zile =60 ore

VP

2

HlDC4O24

Limbă modernă (engleză, franceză, germană, chineză) IV

DC

45

 

 

 

 

 

 

-

1

-

-

C

2

HlDC4O25

Educaţie fizică IV

DC

9

 

 

 

 

 

 

-

1

-

-

A/R

1*

 

TOTAL

11

 

9

5

3

 

 

23

8

5

4

 

 

25

 

OPŢIONALE

 

se alege o disciplină din fiecare pachet

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

HlDS3A10

a. Presa postcomunistă în România I

DS

45

1

1

-

-

E

3

HlDC3A11

a. Instituţii publice, idei politice şi comunicare I

DC

45

1

1

-

-

E

3

HlDC3A12

b. Istoria culturii române I

DC

45

1

1

-

-

E

3

HlDC3A13

b. Psihologia comportamentului I

DC

45

1

1

-

-

E

3

HlDS3A14

c. Tehnici de argumentare jurnalistică I

DS

9

-

-

1

-

C

1

HlDD3A15

c. Tehnici de redactare radio I

DD

9

-

-

1

-

C

1

 

se alege o disciplină din fiecare pachet

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

HlDS4A26

a. Presa postcomunistă în România II

DS

20

1

1

-

-

E

2

HlDC4A27

a. Instituţii publice, idei politice şi comunicare II

DC

20

1

1

-

-

E

2

HlDC4A28

b. Istoria culturii române II

DC

20

1

1

-

-

E

2

HlDC4A29

b. Psihologia comportamentului II

DC

20

1

1

-

-

E

2

HlDS4A30

c. Tehnici de argumentare jurnalistică II

DS

34

-

-

1

-

C

1

HlDD4A31

c. Tehnici de redactare radio II

DD

34

-

-

1

-

C

1

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

3

 

2

2

1

 

 

7

2

2

1

 

 

5

 

TOTAL AnII (Obl. Opţionale)

 

 

4C+4S+2L

 

4E+2C

K12

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

14

 

11

7

4

-

 

30+1

10

7

5

-

 

30+1

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

22

 

22

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An II

 

 

21C+14S+9L

13E+6C+3Vp+2A/R

K60+2

FACULTATIVE

F

Istoria integrării europene

DC

 

-

-

1

-

C

2

-

-

2

-

C

2

Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică**

 

HlDF3F16

TMI+TME

DF

67

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

HlDS4F32

Didactica specialităţii

DS

67

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

 

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2018 - 2019

 Anul III

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII

HlDF5O01

Etica şi deontologia presei

DF

45

2

-

-

-

E

3

 

 

 

 

 

 

HlDF5O02

Retorica publicistică în presa TV I

DF

45

2

-

-

-

E

3

 

 

 

 

 

 

HlDS5O03

Presa şi politica în democraţie

DS

20

-

1

-

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HlDS5O04

Pamfletul între jurnalism şi literatură I

DS

45

-

2

-

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HlDS5O05

Presa de agenţie I

DS

56

2

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HlDS5O06

Jurnalism radio I

DS

45

-

2

-

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HlDS5O07

Jurnalism de televiziune I

DS

45

2

-

-

-

E

3

 

 

 

 

 

 

HlDS5O08

Producţii de televiziune I

DS

45

-

2

-

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HlDS5O09

Practică în presa TV I

DS

34

-

-

-

1

VP

2

 

 

 

 

 

 

HlDF6O18

Retorica publicistică în presa TV II

DF

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HlDS6O19

Pamfletul între jurnalism şi literatură II

DS

45

 

 

 

 

 

 

-

2

-

-

C

3

HlDS6O20

Presa de agenţie II

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HlDS6O21

Jurnalism radio II

DS

45

 

 

 

 

 

 

-

-

2

-

C

3

HlDS6O22

Jurnalism de televiziune II

DS

45

 

 

 

 

 

 

2

-

-

-

-

3

HlDS6O23

Producţii de televiziune II

DS

56

 

 

 

 

 

 

-

3

-

-

E

4

HlDS6O24

Practică în presa TV II

DS

34

 

 

 

 

 

 

-

-

-

1

VP

2

HlDS6O25

Stagiu de elaborare a lucrării de licenţă

DS

 

-

-

-

-

-

-

3ore x 3sapt

VP

3

 

TOTAL

10

 

8

8

-

1

 

26

6

7

2

1

 

26

OPŢIONALE

 

se alege o disciplină din fiecare pachet

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

HlDS5A10

a. Jurnalism cultural

DS

20

1

1

-

-

E

2

HlDC5A11

a. Istoria integrării europene

DC

20

1

1

-

-

E

2

HlDD5A12

b. Jurnalism politic

DD

34

-

-

1

-

C

2

 HlDS5A13

b. Analiza discursului mediatic

DS

34

-

-

1

-

C

2

 

se alege o disciplină din fiecare pachet

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

HlDS6A26

a. Jurnalism cultural

DS

20

2

-

-

-

E

2

HlDC6A27

a. Istoria integrării europene

DC

20

2

-

-

-

E

2

HlDD6A28

b. Jurnalism politic

DD

20

-

-

2

-

C

2

HlDS6A29

b. Analiza discursului mediatic

DS

20

-

-

2

-

C

2

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

2

 

1

1

1

-

 

4

2

-

2

 

 

4

 

TOTAL AnIII (Obl. Opţionale)

 

 

3C+1S+3L

 

2E+2C

K8

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

12

 

9

9

1

1

 

30

8

7

4

1

 

30

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

20

20

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An III

 

 

17C+16S+5L+2Pr

 

9E+8C+3VP

60

FACULTATIVE

HlDS5F14

Metodica predării ştiinţelor comunicării

DS

20

2

-

-

-

C

2

-

-

-

-

-

-

HlDC5F15

Limbă modernă (engleză, franceză, germană)

DC

20

-

2

-

-

C

2

-

-

-

-

-

-

Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică**

HlDS5F16

Instruire asistată de computer

DS

30

1

1

-

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HlDS5F17

Practică pedagogică I

DS

21

-

-

3

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HlDS6F30

Practică pedagogică II

DS

6

 

 

 

 

 

 

-

-

3

-

C

2

HlDF6F31

Managementul clasei de elevi

DF

45

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

E

3

HlDS6F32

Evaluare finală-portofoliu didactic

DS

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

E

5

  Legendă:      C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; SI – studiu individual; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;
Pt. PI de licenţă: DF – disciplină fundamentală; DD – disciplină de domeniu; DS – disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară;
* Educaţia fizică se creditează peste cele 30 credite
** Programul de formare psihopedagogică este facultativ  şi se creditează separat
***  Examenul de Licenţă
Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - 5 credite
Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă - 5 credite

        

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET