Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

 Jurnalism

Specializarea Jurnalism asigură pregătirea jurnaliștilor profesioniști, atât pentru presa locală și regională, cât și pentru cea națională. Schimbările tehnologice din ultimii ani impun o abordare nouă a profesiei, ceea ce facultatea noastră oferă: pe lângă inițierea în mass-media, studenții învață să facă televiziune, radio, presă scrisă și online, de la profesori instruiți în mari universități, dar având și o activitate în presa activă. Se află în pregătire un studio de televiziune destinat producţiilor studenţeşti. Practica se face în mass-media din Arad, sporind șansele de familiarizare și de angajare după încheierea studiilor. O oportunitate specială este trimiterea studenților merituoși în universități din UE, câte un semestru, în programul Erasmus. Numărul mare de locuri fără taxă face cu atât mai atractivă o facultate care oferă o profesie de mare vizibilitate și importanță în lumea de azi.

Misiunea pregătirii studenţilor prin Programul de licenţă în Jurnalism este dată de acumularea cunoştinţelor, abilităţilor şi deprinderilor necesare în scopul: aplicării cunoştinţelor din comunicare, de cercetare din domeniile publicităţii, precum şi în activităţi legate de mass-media sau relaţii publice.

 

            Obiectivele programului de studiu

-Dezvoltarea competenţelor specifice viitorilor jurnalişti;

-Facilitarea accesului potenţialilor studenţi la un centru universitar cât mai apropiat de domiciliu în vederea documentării şi cercetării;

-  Dezvoltarea profesională dinamică, concordantă cu noile politici educaţionale;

- Actualizarea unor metode de cercetare interdisciplinară aplicativă în domeniile ştiinţelor umaniste, culturii şi comunicării mass-media, precum şi valorificarea rezultatelor cercetării prin participarea la simpozioane ştiinţifice de nivel naţional şi internaţional educaţional, prin publicaţii cotate ISI sau recunoscute de CNCSIS.

 

            Competenţele profesionale ale programului de studii :

·         Identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoștințelor de specialitate din domeniul ştiinţelor comunicării.

·         Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC).

·         Descrierea tipurilor diferite de audienţă / public implicate în comunicare.

·         Managementul informaţiei  de presă.

·         Identificarea si utilizarea elementelor specifice de deontologie şi de responsabilitate socială a jurnalistului.

·         Producţia unui conţinut jurnalistic (text, video, audio şi foto) pentru toate tipurile de media.

 

Absolvenții programului de studii universitare de licență vor accesa următoarele ocupații posibile conform Clasificării Ocupațiilor din România – ISCO -08: comentator publicist (COR 264201), corector (COR 264202), corespondent special (ară i străinătate) (COR 264203), corespondent radio (COR 264204), corespondent presă (COR 264205), editorialist (COR 264207), fotoreporter (COR 264208), lector de presă/editură (COR 264209), publicist comentator (COR 264210), redactor (COR 264211), reporter (COR 264212), reporter operator (COR 264213), secretar de emisie (COR 264214), secretar redacţie (COR 264215), secretar responsabil de agenie (COR 264216), tehnoredactor (COR 264218), ziarist (COR


Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                              

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale                                          

Departamentul: Limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

Domeniul: Jurnalism şi informaţie

Specializarea: Jurnalism


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016 - 2017

 Anul III

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII

HDF5O01

Etica şi deontologia presei

DF

45

2

-

-

-

E

3

 

 

 

 

 

 

HDF5O02

Retorica publicistică în presa TV I

DF

45

2

-

-

-

E

3

 

 

 

 

 

 

HDS5O03

Presa şi politica în democraţie

DS

20

-

1

-

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HDS5O04

Pamfletul între jurnalism şi literatură I

DS

45

-

2

-

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HDS5O05

Presa de agenţie I

DS

56

2

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HDS5O06

Jurnalism radio I

DS

45

-

2

-

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HDS5O07

Jurnalism de televiziune I

DS

45

2

-

-

-

E

3

 

 

 

 

 

 

HDS5O08

Producţii de televiziune I

DS

45

-

2

-

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HDS5O09

Practică în presa TV I

DS

34

-

-

-

1

VP

2

 

 

 

 

 

 

HDF6O18

Retorica publicistică în presa TV II

DF

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HDS6O19

Pamfletul între jurnalism şi literatură II

DS

45

 

 

 

 

 

 

-

2

-

-

C

3

HDS6O20

Presa de agenţie II

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HDS6O21

Jurnalism radio II

DS

45

 

 

 

 

 

 

-

-

2

-

C

3

HDS6O22

Jurnalism de televiziune II

DS

45

 

 

 

 

 

 

2

-

-

-

-

3

HDS6O23

Producţii de televiziune II

DS

56

 

 

 

 

 

 

-

3

-

-

E

4

HDS6O24

Practică în presa TV II

DS

34

 

 

 

 

 

 

-

-

-

1

VP

2

HDS6O25

Stagiu de elaborare a lucrării de licenţă***

DS

 

-

-

-

-

-

-

 

60 ore

VP

3

 

TOTAL

10

 

8

8

-

1

 

26

6

7

2

1

 

26

OPŢIONALE (se alege o disciplină din fiecare pachet)

HDS5A10

a. Jurnalism cultural

DS

20

1

1

-

-

E

2

 

 

 

 

 

 

HDC5A11

a. Istoria integrării europene

DC

20

1

1

-

-

E

2

 

 

 

 

 

 

HDD5A12

b. Jurnalism politic

DD

34

-

-

1

-

C

2

 

 

 

 

 

 

 HDS5A13

b. Analiza discursului mediatic

DS

34

-

-

1

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HDS6A26

a. Jurnalism cultural

DS

20

 

 

 

 

 

 

2

-

-

-

E

2

HDC6A27

a. Istoria integrării europene

DC

20

 

 

 

 

 

 

2

-

-

-

E

2

HDD6A28

b. Jurnalism politic

DD

20

 

 

 

 

 

 

-

-

2

-

C

2

HDS6A29

b. Analiza discursului mediatic

DS

20

 

 

 

 

 

 

-

-

2

-

C

2

 

TOTAL

2

 

1

1

1

-

 

4

2

-

2

 

 

4

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

12

 

9

9

1

1

 

30

8

7

4

1

 

30

FACULTATIVE

HDS5F14

Metodica predării ştiinţelor comunicării

DS

20

2

-

-

-

C

2

-

-

-

-

-

-

HDC5F15

Limbă modernă (engleză, franceză, germană)

DC

20

-

2

-

-

C

2

-

-

-

-

-

-

Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică**

HDS5F16

Instruire asistată de computer

DS

30

1

1

-

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HDS5F17

Practică pedagogică I

DS

21

-

-

3

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HDS6F30

Practică pedagogică II

DS

6

 

 

 

 

 

 

-

-

3

-

C

2

HDF6F31

Managementul clasei de elevi

DF

45

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

E

3

HDS6F32

Evaluare finală-portofoliu didactic

DS

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

E

5

Legendă:     C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; SI – studiu individual; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;
Pt. PI de licenţă: DF – disciplină fundamentală; DD – disciplină de domeniu; DS – disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară;
* Educaţia fizică se creditează peste cele 30 credite
** Programul de formare psihopedagogică este facultativ  şi se creditează separat
*** Stagiu de practica comasată de specialitate şi stagiu de  practică în vederea elaborării lucrării de licenţă se efectuează pe parcursul semestrului IV şi VI
 **** Examenul de Licenţă
Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - 5 credite
Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă - 5 credite

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET