Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

 Limba şi literatura română – limba şi literatura engleză

 

    Programul de studii Limba şi literatura română – limba şi literatura engleză constituie o direcţie de certă importanţă şi actualitate, asigurând formarea specialiştilor în domeniul filologic.

Scopul acestui program de studii este de a forma specialişti cu competenţe generale şi profesionale în filologie. Programul de studiu este adaptat la dinamica cunoaşterii în domeniu, prin noutatea informaţiei adusă de fiecare disciplină.

          Criteriile formative moderne, aplicate de cadrele didactice şi rezultatele pregătirii specialiştilor în domeniul filologic sunt apreciate favorabil de către instituţiile în care se încadrează absolvenţii noştri.

Programul de studii, prin conţinutul său, oferă după absolvire multiple şanse de integrare pe piaţa muncii, atât în ţară cât şi în alte ţări din UE.

.

Obiective generale:

Absolvenţii programului de studii Limba şi literatura română – limba şi literatura engleză au capacitatea de a se integra în echipe multidisciplinare, fiind totodată specialişti cu abilităţi foarte bine conturate în vederea realizării, prin metode noi, a documentaţiei specifice domeniului filologic şi de a coordona procese educaţionale pentru buna desfăşurare a activităţii didactice.

Programul de studii Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad acoperă necesarul de cadre specializate nu numai pentru judeţul Arad, ci şi pentru alte judeţe apropiate. Piaţa muncii solicită cadre în acest domeniu (absolvenţii acestui program de studii sunt în prezent angajaţi ca profesori în domeniul pentru care s-au pregătit, majoritatea lor fiind bine apreciaţi la locul de muncă, unii dintre ei ocupând chiar posturi de conducere).

Cerinţele prezentate mai sus justifică formarea specialiştilor, care să acopere necesarul de forţă de muncă la nivel zonal, asigurând o perspectivă pe termen mediu şi lung pentru acest program de studii.

            Competenţele profesionale dobândite prin programul de studii:

  • Utilizarea adecvată a conceptelor in studiul lingvisticii generale, al teoriei literaturii si al literaturii universale si comparate
  • Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limba modernă
  • Descrierea sincronică şi diacronică a fenomenului lingvistic românesc
  • Prezentarea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar si a culturii populare
  • Descrierea sistemului fonetic, gramatical şi lexical al limbii moderne şi utilizarea acestuia în producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală
  • Analiza textelor literare în limba modernă, în contextul tradiţiilor literare din cultura de referinţă
  • Absolvenții programului de studii universitare de licență vor accesa următoarele ocupații posibile conform Clasificării Ocupațiilor din România – ISCO -08: Asistent de cercetare în filologie - 264315; Comentator publicist - 264201; Consilier învatamânt - 235103; Copywriter publicitate (studii superioare) - 265422; Corespondent radio - 264204; Corespondent special (tara si strainatate) - 264203; Documentarist (studii medii) - 343516; Documentarist (studii superioare) - 262203; Editorialist - 264207; Filolog - 264301; Lector carte - 262205; Profesor în învatamântul gimnazial - 233002; Publicist comentator - 264210; Redactor - 264211; Referent difuzare carte - 262204; Referent literar - 264304; Referent relatii externe - 242215; Reporter (studii superioare) - 264212; Scriitor - 264102; Secretar de redacţie (studii medii) - 343508; Secretar de redacţie (studii superioare) - 264215; Secretar institut, facultate - 235901; Secretar literar - 264305; Traducător (studii superioare) - 264306;

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                              

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale                                          

Departamentul: Limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

Domeniul: Limbă şi literatură

Specializarea: Limba şi literatura română - limba şi literatura engleză

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul II, anul universitar 2016 - 2017

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII 

HAF3O01

Literatură universală şi comparată I

DF

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HAS3O02

Limba română contemporană. Morfologie III

DS

56

1

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HAS3O03

Istoria literaturii române III

DS

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HAS3O04

Istoria literaturii engleze II

DS

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HAS3O05

Limba engleză contemporană- Morfologie III

DS

56

2

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HAS3O06

Curs practic. Limba engleză III

DS

20

-

-

2

-

C

2

 

 

 

 

 

 

 HAC3O07

Educaţie fizică III

DC

9

-

-

1*

-

C

(A/R)

1*

 

 

 

 

 

 

HAF4O14

Literatură universală şi comparată II

DF

81

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

5

HAS4O15

Limba română contemporană. Morfologie IV

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HAS4O16

Istoria literaturii române IV

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HAS4O17

Istoria literaturii engleze III

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HAS4O18

Limba engleză contemporană- Sintaxă IV

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HAS4O19

Curs practic. Limba engleză IV

DS

20

 

 

 

 

 

 

-

-

2

-

C

2

HAC4O20

Educaţie fizică IV

DC

9

 

 

 

 

 

 

-

-

1*

-

C

(A/R)

1*

HAD4O21

Practică comasată de specialitate***

DD

 

 

 

 

 

60 ore

C

2

 

TOTAL

8

 

9

5

3

-

 

25

10

5

2

 

 

25

 OPŢIONALE (se alege o disciplină din fiecare pachet)

HAS3A08

a. Modele culturale şi literare

DS

45

1

1

-

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HAS3A09

a. Teoria genurilor literare

DS

45

1

1

-

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HAC3A10

c. Limba germană III

DC

20

-

-

1

-

VP

2

 

 

 

 

 

 

HAC3A11

c. Limba franceză III

DC

20

-

-

1

-

VP

2

 

 

 

 

 

 

HAD4A22

b. Metode şi abordări în ştiinţele filologice

DD

45

 

 

 

 

 

 

 

1

-

-

C

2

HAS4A24

b. Analiza textului litarar

DS

45

 

 

 

 

 

 

 

1

-

-

C

2

HAC4A25

c. Limba germană IV

DC

20

 

 

 

 

 

 

-

-

2

-

VP

3

HAC4A26

c. Limba franceză IV

DC

20

 

 

 

 

 

 

-

-

2

-

VP

3

 

TOTAL

3

 

 1

1

2

-

-

5

1

1

2

-

-

5

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

11

 

10

6

4

-

-

30

10

6

4

-

-

30

FACULTATIVE

 

HAC3F12

Biblioteconomie

DC

20

1

1

-

-

VP

2

 

 

 

 

 

 

HAC4F27

Traducere asistată de calculator

DC

20

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

VP

2

Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică **

HAF3F13

TMI+TME

DF

67

2

2

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HAS4F28

Didactica specialităţii A

DS

67

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

5


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul III

anul universitar 2016 - 2017

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII 

HAF5O01

Teoria literaturii I

DF

45

1

1

-

-

E

3

-

-

-

-

-

-

HAS5O02

Istoria limbii române literare I

DS

45

1

1

-

-

C

3

-

-

-

-

-

-

HAS5O03

Istoria literaturii române V

DS

56

2

1

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

HAS5O04

Istoria literaturii engleze IV

DS

92

2

2

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

HAS5O05

Limba engleză contemporană - Sintaxa V

DS

56

2

1

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

HAS5O06

Practica limbii engleze V

DS

70

-

-

2

-

VP

4

-

-

-

-

-

-

HAF6O18

Teoria literaturii II

DF

45

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

E

3

HAS6O19

Istoria limbii române literare II

DS

45

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

E

3

HAS6O20

Istoria literaturii române VI

DS

56

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

4

HAS6O21

Literatură americană

DS

42

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

4

HAS6O22

Limba engleză contemporană - Sintaxa VI

DS

56

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

4

HAS6O23

Practica limbii engleze VI

DS

45

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

VP

3

HAS6O24

Practică de cercetare în vederea elaborării lucrării de licenţă ***

DS

60 ore

VP

3

 

TOTAL

7

 

8

6

2

-

-

24

8

6

2

 

-

24

OPŢIONALE (se alege o disciplină din fiecare pachet)

HAS5A07

a. Filonul folcloric în creaţia clasicilor junimişti 

DS

45

1

1

-

-

C

3

-

-

-

-

-

-

HAS5A08

a. Modele culturale şi orientări literare

 

45

1

1

 

 

C

3

 

 

 

 

 

 

HAS5A09

b. Pragmatica limbii engleze

DS

45

1

1

-

-

C

3

-

-

-

-

-

-

HAS5A10

b. Post war English Literature

DS

45

1

1

-

-

C

3

-

-

-

-

-

-

HAS6A25

c. Normă şi abatere în limba română actuală

DS

 

45

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

C

3

HAS6A26

c. Editare de text filologic

DS

45

-

 

 

 

 

 

1

1

-

-

C

3

HAS6A27

d. Analiză de discurs

DS

45

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

C

3

HAS6A28

d. Traductologie

DS

45

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

C

3

 

TOTAL

4

 

2

2

-

-

-

6

2

2

-

-

-

6

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

11

 

 

10

 

8

 

2

-

-

 

30

 

10

 

8

 

2

 

-

-

 

30

FACULTATIVE

HAC5F11

Estetică

DC

20

1

1

-

-

VP

2

 -

-

-

-

-

-

HAC5F12

Istoria filosofiei

DC

20

1

1

-

-

VP

2

-

-

-

-

-

-

HAC5F13

Limba germană

DC

20

-

-

2

-

VP

2

-

-

-

-

-

-

HAC5F14

Limba franceză

DC

20

-

-

2

-

VP

2

-

-

-

-

-

-

HAC6F29

Limba germană

DC

20

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

VP

2

HAC6F30

Limba franceză

DC

20

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

VP

2

Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică **

HAS5F15

Didactica specialităţii B

DS

67

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

HAS5F16

Practică pedagogică (A)

DS

31

-

3

-

-

C

3

-

-

-

-

-

-

HAF5F17

Managementul clasei de elevi

DF

45

1

1

-

-

E

3

-

-

-

-

-

-

HAS6F31

Practică pedagogică (B)

DS

6

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

C

2

HAS6F32

Instruire asistată de calculator

DS

20

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

C

2

HAS6F34

Evaluare finală-portofoliu didactic

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

5

Legendă: C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; SI – studiu individual; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;
Pt. PI de licenţă: DF – disciplină fundamentală; DD – disciplină de domeniu; DS – disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară;
Cu * - ore şi credite (Educaţie fizică) peste numărul total de credite şi numărul minim de ore precizate de standardele ARACIS 
Cu ** - Creditele programului de formare psihopedagogică peste numărul total de credite şi numărul minim de ore precizate de standardele ARACIS  
 *** Practica de cercetare în vederea elaborării lucrării de licenţă se efectuează  pe parcursul semestrului  VI.
 ****Examenul de Licenţă
Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - 5 credite
Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă - 5 credite

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET