Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

valabil începând cu anul universitar 2016 –2019

 

 

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale                                                                                              

Departamentul de Limbi Moderne şi Ştiinţe Socio-Umane  

Programul de studiu: Limba şi Literatura română-limba şi literatura engleză

Domeniul fundamental: Ştiinţe umaniste  şi arte

Domeniul de licenţă : LIMBĂ ŞI LITERATURĂ

Durata programului de studiu / număr de credite: 3 ani/180 credite

Forma de învăţământ: cu frecvență

Titlul absolventului:  licenţiat în filologie

 

 

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul I, anul universitar 2016- 2017

 

Cod disci-plină

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII

HlAF1O01

Lingvistică generală

DF

56

2

1

-

-

C

5

 

 

 

 

 

 

HlAF1O02

Teoria literaturii I

DF

70

1

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HlAS1O03

Limba română contemporană. Fonetică I

DS

81

1

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HlAS1O04

Istoria literaturii române I

DS

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HlAD1O05

Civilizaţie şi cultură engleză

DD

56

2

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HlAS1O06

Limba engleză contemporană. Fonetică I

DS

56

2

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HlAS1O07

Curs practic. Limba engleză I

DS

20

-

-

2

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HlAC1O08

Educaţie fizică I

DC

9

-

-

1

-

A/R

1*

 

 

 

 

 

 

HlAD2O15

Etnologie şi folclor

DD

31

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

C

3

HlAF2O16

Teoria literaturii II

DF

70

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

E

4

HlAS2O17

Limba română contemporană. Lexicologie II

DS

81

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

5

HlAS2O18

Istoria literaturii române II

DS

81

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

5

HlAS2O19

Istoria literaturii engleze I

DS

81

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

5

HlAS2O20

Limba engleză contemporană. Lexicologie II

DS

56

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

E

4

HlAS2O21

Curs practic. Limba engleză II

DS

20

 

 

 

 

 

 

-

-

2

-

C

2

HlAC2O22

Educaţie fizică II

DC

9

 

 

 

 

 

 

 

-

-

1

-

A/R

1*

 

TOTAL

 

 

10

6

3

 

 

28

10

6

3

-

 

28

OPŢIONALE

 

se alege o disciplină

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

HlAC1A09

 Limba germană I

DC

34

-

-

1

-

VP

2

HlAC1A10

 Limba franceză I

DC

34

-

-

1

-

VP

2

HlAC1A11

Limba chineză I

DC

34

-

-

1

-

VP

2

 

 

se alege o disciplină

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

HlAC2A23

 Limba germană II

DC

34

-

-

1

-

VP

2

HlAC2A24

 Limba franceză II

DC

34

-

-

1

-

VP

2

HlAC2A25

 Limba chineză II

DC

34

 

-

-

1

-

VP

2

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

-

-

1

-

 

2

-

-

1

-

-

2

 

TOTAL AnI (Obl. Opţionale)

 

 

2L

 

2VP

K4

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII S1/S2

 

 

10

6

4

 

 

30+1

10

6

4

-

 

30+1

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

20

20

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII AN I

 

 

20C+12S+8L

10E+4C+2VP+2A/R

K60+2

FACULTATIVE

HlAC1F12

Limba latină

DC

20

-

 

2

-

VP

2

 

 

 

 

 

 

 HlAC1F13

Limba arabă I

DC

20

-

 

2

-

VP

2

 

 

 

 

 

 

HlAC2F26

Limba arabă II

DC

20

 

 

 

 

 

 

-

-

2

-

VP

2

Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică **

HlAF1F14

Psihologia educaţiei

DF

67

2

2

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HlAF2F27

Pedagogie (Fundamentele pedagogiei -Teoria şi metodologia curriculului)

DF

67

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

5

  


 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul II, anul universitar 2017 - 2018

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII 

HlAF3O01

Literatură universală şi comparată I

DF

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HlAS3O02

Limba română contemporană. Morfologie III

DS

45

1

1

-

-

E

3

 

 

 

 

 

 

HlAS3O03

Istoria literaturii române III

DS

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HlAS3O04

Istoria literaturii engleze II

DS

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HlAS3O05

Limba engleză contemporană- Morfologie III

DS

56

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HlAS3O06

Curs practic. Limba engleză III

DS

20

-

-

2

-

C

2

 

 

 

 

 

 

 HlAC3O07

Educaţie fizică III

DC

9

-

-

1

-

A/R

1*

 

 

 

 

 

 

HlAF4O15

Literatură universală şi comparată II

DF

81

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

5

HlAS4O16

Limba română contemporană. Morfologie IV

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HlAS4O17

Istoria literaturii române IV

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HlAS4O18

Istoria literaturii engleze III

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HlAS4O19

Limba engleză contemporană- Sintaxă IV

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HlAS4O20

Curs practic. Limba engleză IV

DS

20

 

 

 

 

 

 

-

-

2

-

C

3

HlAC4O21

Educaţie fizică IV

DC

9

 

 

 

 

 

 

-

-

1

-

A/R

1*

HlAD4O22

Practică comasată de specialitate***

DD

 

 

 

 

 

60 ore

C

2

 

TOTAL

 

 

9

5

3

-

 

25

10

5

3

 

 

25

 OPŢIONALE

 

se alege o disciplină din fiecare pachet

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

HlAS3A08

a. Modele culturale şi literare

DS

45

1

1

-

-

C

3

HlAS3A09

a. Teoria genurilor literare

DS

45

1

1

-

-

C

3

HlAC3A10

c. Limba germană III

DC

34

-

-

1

-

VP

2

HlAC3A11

c. Limba franceză III

DC

34

-

-

1

-

VP

2

HlAC3A12

c. Limba chineză III

DC

34

-

-

1

-

VP

2

 

 

se alege o disciplină din fiecare pachet

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

HlAD4A23

b. Metode şi abordări în ştiinţele filologice

DD

34

-

1

-

-

C

2

HlAS4A24

b. Analiza textului literar

DS

34

-

1

-

-

C

2

HlAC4A25

c. Limba germană IV

DC

34

-

-

1

-

VP

2

HlAC4A26

c. Limba franceză IV

DC

34

-

-

1

-

VP

2

HlAC4A27

c. Limba chineză IV

DC

34

 

-

-

1

-

VP

2

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

 1

1

1

-

-

5

-

1

1

-

-

4

 

TOTAL AnII (Obl. Opţionale)

 

 

1C+2S+2L

 

2C+2VP

K9

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII S1/S2

 

 

10

6

4

-

-

30+1

10

6

4

-

-

30+1

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

20

20

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII AN II

 

 

20C+12S+8L

 

10E+5C+2VP+2A/R

60+2

FACULTATIVE

 

HlAC3F13

Biblioteconomie

DC

20

1

1

-

-

VP

2

 

 

 

 

 

 

HlAC4F28

Traducere asistată de calculator

DC

20

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

VP

2

Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică **

HlAF3F14

TMI+TME

DF

67

2

2

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HlAS4F29

Didactica specialităţii A

DS

67

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

5

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul III, anul universitar 2018 - 2019

 

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII 

HlAS5O01

Istoria literaturii române V

DS

56

2

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HlAS5O02

Istoria literaturii engleze IV

DS

56

2

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HlAS5O03

Limba română contemporană. Sintaxă V

DS

56

2

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HlAS5O04

Limba engleză contemporană. Semantică V

DS

56

2

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HlAS5O05

Curs practic. Limba engleză V

DS

45

-

-

2

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HlAS5O06

Istoria limbii române şi dialectologie

DS

45

1

1

-

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HlAD5O07

Practica comasata de specialitate

DD

30 ore   

C

2

 

 

 

 

 

 

HlAS6O17

Istoria literaturii române VI

DS

81

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

5

HlAS6O18

Literatură americană

DS

81

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

5

HlAS6O19

Limba română contemporană. Sintaxă VI

DS

81

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

5

HlAS6O20

Curs practic. Limba engleză VI

DS

45

 

 

 

 

 

 

-

-

2

-

C

3

HlAS6O21

Istoria limbii române literare

DS

45

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

E

3

HlAS6O22

Practică de cercetare în vederea elaborării lucrării de licenţă***  

DS

 

 

 

 

 

 

 

60 ore

C

2

 

TOTAL

 

 

9

5

2

-

 

24

7

4

2

-

 

23

OPŢIONALE  

 

se alege o disciplină din fiecare pachet

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

HlAS5A08

a. Filonul folcloric în creaţia clasicilor junimişti 

DS

45

1

1

-

-

C

3

HlAS5A09

a. Scriitori bănăţeni

DS

45

1

1

-

-

C

3

HlAS5A10

b. Pragmatica limbii engleze

DS

45

1

1

-

-

C

3

HlAS5A11

b. Limbaje profesionale şi de specialitate (limba engleză)

DS

45

1

1

-

-

C

3

 

se alege o disciplină din fiecare pachet

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

HlAS6A23

c. Analiză de discurs

DS

31

1

2

-

-

C

3

HlAS6A24

c. Traductologie

DS

31

1

2

-

-

C

3

HlAS6A25

d. Post war British Literature

DS

20

1

1

-

-

C

2

HlAS6A26

d. Dramaturgia engleză a secolului XX

DS

20

1

1

-

-

C

2

HlAD6A27

e Editare de text filologic

DD

20

1

1

-

-

Vp

2

HlAS6A28

e. Normă şi abatere în limba română actuală

DS

20

1

1

-

-

Vp

2

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

2

2

-

-

-

6

3

4

-

-

-

7

 

TOTAL AnIII (Obl. Opţionale)

 

 

5C+6S

4C+1Vp

K13

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII S1/S2

 

 

11

7

2

-

-

30

10

8

2

-

-

30

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

20

20

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII AN III

 

 

20C+16S+4L

 

8E+9C+1Vp

K60

FACULTATIVE

HlAC5F12

Semiotică

DC

20

1

1

-

-

Vp

2

 

 

 

 

 

 

HlAC5F13

Istoria filosofiei

DC

20

1

1

-

-

Vp

2

 

 

 

 

 

 

Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică **

HlAS5F14

Didactica specialităţii B

DS

67

2

2

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HlAS5F15

Practică pedagogică (A)

DS

31

-

3

-

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HlAF5F16

Managementul clasei de elevi

DF

45

1

1

-

-

E

3

 

 

 

 

 

 

HlAS6F29

Practică pedagogică (B)

DS

6

 

 

 

 

 

 

-

3

-

-

C

2

HlAS6F30

Instruire asistată de calculator

DS

20

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

E

2

HlAS6F31

Evaluare finală-portofoliu didactic

DS

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

E

5

   Legendă:     C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; şi – studiu individual; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;
Pt. PI de licenţă: DF – disciplină fundamentală; DD – disciplină de domeniu; DS – disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară;
Cu * - ore şi credite (Educaţie fizică) peste numărul total de credite şi numărul minim de ore precizate de standardele ARACIS
** Programul de formare psihopedagogică este facultativ  şi se creditează separat
*** Practica comasată de specialitate şi practica în vederea elaborării lucrării de licenţă se efectuează pe parcursul semestrului IV, V şi VI
 **** Examenul de Licenţă
Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - 5 credite
Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă - 5 credite

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET