Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Limbă şi literatură.Tendinţe actuale

Masteratul Limbă şi literatură. Tendinţe actuale propune o ofertă educaţională diversă, pe dublu modul, lingvistic şi literar, în domeniul studiilor filologice aprofundate. Se adresează absolvenţilor de licenţă – atât în sistem Bologna, cât şi în cel de lungă durată – care doresc o pregătire de specialitate în vederea predării limbii şi literaturii române în învăţământul liceal, deschizând, totodată, perspectiva studiilor de doctorat în filologie în cadrul Şcolii doctorale a Universităţii „Aurel Vlaicu”.

Competenţe profesionale dobândite:

-          cercetarea fenomenului literar românesc şi universal din perspectiva direcţiilor critice şi a curentelor de gândire contemporane: studii culturale şi de istoria mentalităţilor,  gender studies, text şi intertext global, naratologie, hermeneutica poeziei şi teoriile receptării, hermeneutici ale spaţiilor literare centrale şi marginale;

-          cercetarea fenomenului lingvistic din dublă perspectivă: istorică şi în contextul actual european (integrare vs. globalizare);

-          instrumentalizarea unei metodologii diverse: interdisciplinaritate, hermeneutică literară, comparatism, investigaţie lingvistică, abordare integrată a problemelor textualităţii, scriere creativă.

Statut profesional vizat: cadru didactic în învăţământul liceal şi superior, filolog, documentarist, secretar literar, redactor, editor, referent literar, scriitor, reporter.Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad                                                   

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale                                                                              

Departamentul de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

Programul de studiu: Masterat: limbă şi literatură. tendinţe actuale

Domeniul fundamental: Ştiinţe umaniste şi arte

Domeniul de masterat: limbă şi literatură

Durata programului de studiu / număr de credite: 2 ani/120 credite

Forma de învăţământ: cu frecvenţă

Titlul absolventului: master în filologie

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

Anul II

 

Codul disciplinei

Discipline

Tip disci-plină

S.I./

Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII 

HmFC3O01

Influenţa limbii engleze asupra lexicului limbii române. Elemente de etimologie  

 DC

106

1

2

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

HmFC3O02

Literatura hipertextuală: rescrieri moderne şi postmoderne   

 DC

142

2

2

 

 

E

8

 

 

 

 

 

 

HmFF3O03

Practică în centre de  informare şi documentare  

 DF

 

 

 

 

2*

Vp.

2

 

 

 

 

 

 

HmFF4O08

Mitologie românească şi ilustrări literare    

 DF

131

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

7

HmFC4O09

Direcţii şi mutaţii în critica literară 

 DC

117

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

E

7

HmFF4O10

Probleme controversate de gramatică 

 DF

106

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

6

HmFF4O11

Scriere academică 

 DF

9

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

C

1

HmFF4O12

Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie (2 săpt.) 

 DF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3*

Vp.

2

 

TOTAL

8

 

3

4

 

2*

 

16

6

5

 

3*

 

23

 

OPŢIONALE (se alege o disciplină din fiecare pachet)

 

Pachet 1:

HmFF3A04

Feţele citadinismului în romanul românesc interbelic

 DF

106

1

2

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

HmFF3A05

Direcţii în proza fantastică 

DF

106

1

2

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HmFS3A06

Hermeneutica poeziei  

DS

142

2

2

 

 

E

8

 

 

 

 

 

 

HmFS3A07

Poezia religioasă românească

DS

142

2

2

 

 

E

8

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 3:

HmFC4A13

Constructe identitare în proza feminină  (sfârşitul  secolului XX şi secolul  XXI)

DC

 

131

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

7

HmFS4A14

Patternurile greceşti ale culturii europene

DS

131

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

7

 

TOTAL

3

 

3

4

 

 

 

14

2

1

 

 

 

7

 

TOTAL discipline obligatorii / nr. ore / credite 

11

 

6

8

 

2*

 

30

8

6

 

3*

 

30

Legendă: C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;
Pt. PI de master: DF– disciplină de aprofundare; DS – disciplină de sinteză; DC – disciplină de cunoaştere avansată
Cu * - ore (practica comasată şi stagiul pentru elaborarea lucrării de disertaţie) peste numărul minim de ore săptămânal; creditele aferente acestor discipline sunt incluse în numărul total de credite (30) precizat de standardele ARACIS. 
** Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie - 10 credite

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET