Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad                                                   

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale                                                                              

Departamentul de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

Programul de studiu: Masterat: limbă şi literatură. tendinţe actuale

Domeniul fundamental: Ştiinţe umaniste şi arte

Domeniul de masterat: limbă şi literatură

Durata programului de studiu / număr de credite: 2 ani/120 credite

Forma de învăţământ: cu frecvenţă

Titlul absolventului: master în filologie

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017 

 Anul I

 

Codul disciplinei

Discipline

Tip disci-plină

S.I./

Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII 

HmFA1O01

Metode şi tehnici de cercetare ştiinţifică lingvistico-literară  

DA

131

2

1

 

 

C

7

 

 

 

 

 

 

HmFU1O02

Mentalităţi şi reprezentări ale feminităţii în eposul eroic   

DU

142

2

  2

 

 

E

8

 

 

 

 

 

 

HmFT1O03

Paradigme culturale şi lingvistice   

DT

142

2

2

 

 

E

8

 

 

 

 

 

 

HmFU2O06

Teoria modernă a naraţiunii   

DU

131

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

7

HmFU2O07

Individualitatea limbii române între limbile romanice   

DU

117

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

E

7

HmFU2O08

Multiculturalism, plurilingvism şi globalizare. Abordări contemporane  

DU

131

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

7

HmFU2O09

Literatura română. Exil şi spaţii adiacente   

DU

117

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

E

7

HmFA2O10

Practică în centre de informare şi documentare (2 săpt .)  

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2*

Vp.

2

 

TOTAL

 

 

6

5

 

 

 

23

8

6

 

2*

 

30

 

OPŢIONALE

 

se alege o disciplină

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

 

 

 

 

 

HmFA1A04

Literatură română. Autori fundamentali    

DA

 

131

2

1

 

 

E

7

 

 

 

 

 

 

HmFU1A05

Romanistică

DU

131

2

1

 

 

E

7

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

 2

1

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL AnI (Obl. Opţionale)

 

 

2C+1S

1E

K7

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

8

6

 

 

 

K30

8

6

 

2*

 

K30

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

14

 

14

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An I

 

 

16C+12S

7E+1C+1Vp

K60

       

 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad                                                    

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale                                                                              

Departamentul de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

Programul de studiu: Masterat: limbă şi literatură. tendinţe actuale

Domeniul fundamental: Ştiinţe umaniste şi arte

Domeniul de masterat: limbă şi literatură

Durata programului de studiu / număr de credite: 2 ani/120 credite

Forma de învăţământ: cu frecvenţă

Titlul absolventului: master în filologie

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2017-2018

 Anul II

 

Codul disciplinei

Discipline

Tip disci-plină

S.I./

Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII 

HmFU3O01

Influenţa limbii engleze asupra lexicului limbii române. Elemente de etimologie  

 DU

106

1

2

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

HmFU3O02

Literatura hipertextuală: rescrieri moderne şi postmoderne   

 DU

142

2

2

 

 

E

8

 

 

 

 

 

 

HmFA3O03

Practică în centre de  informare şi documentare 

 DA

 

 

 

 

2*

Vp.

2

 

 

 

 

 

 

HmFA4O08

Mitologie românească şi ilustrări literare    

 DA

106

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

6

HmFU4O09

Direcţii şi mutaţii în critica literară 

 DU

142

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

E

8

HmFA4O10

Probleme controversate de gramatică 

 DA

106

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

6

HmFA4O11

Scriere academică 

 DA

9

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

C

1

HmFA4O12

Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie (2 săpt.) 

 DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3*

Vp.

2

 

TOTAL

 

 

3

4

 

2*

 

16

6

5

 

3*

 

23

 

OPŢIONALE (se alege o disciplină din fiecare pachet)

 

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HmFA3A04

Feţele citadinismului în romanul românesc interbelic

 DA

106

1

2

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

HmFA3A05

Direcţii în proza fantastică 

DA

106

1

2

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HmFT3A06

Hermeneutica poeziei  

DT

142

2

2

 

 

E

8

 

 

 

 

 

 

HmFT3A07

Poezia religioasă românească

DT

142

2

2

 

 

E

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

Pachet 3:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HmFU4A13

Constructe identitare în proza feminină  (sfârşitul  secolului XX şi secolul  XXI)

DU

 

131

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

7

HmFT4A14

Patternurile greceşti ale culturii europene

DT

131

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

7

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

3

4

 

 

 

14

2

1

 

 

 

7

 

TOTAL AnII (Obl. Opţionale)

 

 

5C+5S

 

3E

K21

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

6

8

 

2*

 

30

8

6

 

3*

 

30

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

14+2

 

14+3

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An II

 

 

14C+14S+5Pr

8E+1C+2Vp

K60

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET