Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

      Studii de limbă şi literatură în spaţiul anglo-axon

Programul de masterat Studii de limbă şi literatură în spaţiul anglo-axon este autorizat să funcționeye  din anul 2013 și are ca scop adâncirea cunoștințelor de  lingvistică, literatură și analiză de discurs. Tematica disciplinelor înglobează și ultimele tendințe în fiecare domeniu de specialitate. Curriculumul este echilibrat în ce priveşte conţinutul teoretic între domenii, astfel încât să ofere cunoştinţe aprofundate de specialitate.

   Competenţe profesionale dobândite:

-          cercetarea fenomenului literaturii de limbă engleză din perspectiva direcţiilor critice şi a curentelor de gândire contemporane: studii culturale şi de istoria mentalităţilor,  studii de gen, analiza discursului literar, etc..

-          cercetarea fenomenului lingvistic englez şi american prin prisma celor mai moderne curente ale secolului XX ;

Statut profesional vizat: În structura actuală cu patru semestre, programul de masterat pregătește absolvenţi cu calificare superioară- cadre didactice în învăţământul liceal şi superior, filologi, documentarişti, secretari literari, redactori, editori, referenţi literari- adresându-se în egală măsură celor cu studii de licență dar și celor deja încadrați la diferite nivele ale sistemului de învățământ. Printre principalele sale obiective se află atât dobândirea unor cunoștințe de sinteză, cât și a unei perspective transdisciplinare.


Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad                                                   

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale                                                                                                      

Departamentul de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

Programul de studiu: Masterat: STUDII DE LMBA SI LITERATURA IN   SPATIUL ANGLO-SAXON (limba engleză)

Domeniul fundamental: Ştiinţe umaniste şi arte

Domeniul de masterat: limbă şi literatură

Durata programului de studiu / număr de credite: 2 ani/120 credite

Forma de învăţământ: cu frecvenţă

Titlul absolventului: master în filologie

 


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul II

 

Codul disciplinei

Discipline

Tip disci-plină

S.I./

Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII 

HmGA3O01

Postmodernist Representations of Reality. Magic Realism: between Fabulation and Metafiction

 DA

142

2

2

 

 

E

8

 

 

 

 

 

 

HmGU3O02

Critical Discourse Analysis

 DU

142

2

2

 

 

E

8

 

 

 

 

 

 

HmGU3O03

Intercultural Aspects in Translation

 DU

106

2

1

 

 

C

6

 

 

 

 

 

 

HmGA3O04

Practică în centre de informare şi documentare 

DA

 

 

 

 

2*

Vp

2

 

 

 

 

 

 

HmGA4O07

Postmodernist Representations of Reality. Magic Realism: Postmodernist Identity and Self Consciousness

 DA

106

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

6

HmGT4O08

Genre Fiction and Highbrow Literature

DT

106

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

6

HmGU4O09

Rhetoric and Argumentation in Non-Literary Discourse

 DU

142

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

E

8

HmGA4O10

Systemic Functional Linguistics

 DA

142

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

E

8

HmGA4O11

Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie (2 săpt.) 

 DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3*

Vp.

2

 

TOTAL

 

 

6

5

 

 

 

24

8

6

 

3*

 

30

OPŢIONALE (se alege o  singură disciplină)

HmGT3A05

Skill Development according to CEFR

 DT

106

2

1

 

 

  E  

  6

 

 

 

 

 

 

HmGT3A06

Academic Writing

DT

106

2

1

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

2

1

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL discipline obligatorii / nr. ore / credite 

10

 

8

6

 

2*

 

30

8

6

 

3*

 

30

 

Legendă:

C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;
Pt. PI de master: DA– disciplină de aprofundare; DT – disciplină de sinteză; DU – disciplină de cunoaştere avansată
Cu * - ore (practica comasată şi stagiul pentru elaborarea lucrării de disertaţie) peste numărul minim de ore săptămânal; creditele aferente acestor discipline sunt incluse în numărul total de credite (30) precizat de standardele ARACIS. 
** Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie - 10 credite

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET