Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad                                                   

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale                                                                              

Departamentul de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

Programul de studiu: Masterat: STUDII DE LMBA SI LITERATURA IN   SPATIUL ANGLO-SAXON (limba engleză)

Domeniul fundamental: Ştiinţe umaniste şi arte

Domeniul de masterat: limbă şi literatură

Durata programului de studiu / număr de credite: 2 ani/120 credite

Forma de învăţământ: cu frecvenţă

Titlul absolventului: master în filologie

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017 

 Anul I

 

 

Codul disciplinei

Discipline

Tip disci-plină

S.I./

Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HmGA1O01

Metode şi tehnici de cercetare ştiinţifică

DA

131

2

1

 

 

C

7

 

 

 

 

 

 

HmGA1O02

Interpreting Texts – a Linguistic Approach. Oral Communication

DA

142

2

  2

 

 

E

8

 

 

 

 

 

 

HmGU1O03

Approaches to the Literary Text: Clasic Trends in Criticism I

DU

142

2

2

 

 

E

8

 

 

 

 

 

 

HmGT1O04

Modern Trends in Linguistics- Generative Grammar

DT

131

2

1

 

 

E

7

 

 

 

 

 

 

HmGU2O05

Approaches to the Literary Text: Modern Trends in Criticism

DU

142

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

E

8

HmGA2O06

Interpreting Texts – a Linguistic Approach. Written Communication

DA

106

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

6

HmGT2O07

 Modern Trends in Linguistics- Functional Systemic Linguistics

DT

142

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

E

8

HmGA2O08

Practică în centre de informare şi documentare (2 săpt .)  

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2*

Vp.

2

 

TOTAL

 

 

8

6

 

 

 

30

6

5

 

2*

 

24

 

OPŢIONALE (se alege o disciplină)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

HmGU2A09

Skill Development according to CEFR

DU

 

106

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 E

6

HmGT2A10

Literature and the Arts in the 20th century

DT

106

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

6

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

6

 

TOTAL AnI (Obl. Opţionale)

 

 

2C+1S

1E

K6

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

8

6

 

 

 

30

8

6

 

2*

 

30

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

14

 

14 +2

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An I

 

 

16C+12S

7E+1C+1Vp

K60

 


Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad                                                   

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale                                                                                                      

Departamentul de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

Programul de studiu: Masterat: STUDII DE LMBA SI LITERATURA IN   SPATIUL ANGLO-SAXON (limba engleză)

Domeniul fundamental: Ştiinţe umaniste şi arte

Domeniul de masterat: limbă şi literatură

Durata programului de studiu / număr de credite: 2 ani/120 credite

Forma de învăţământ: cu frecvenţă

Titlul absolventului: master în filologie

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2017-2018

 Anul II

 

Codul disciplinei

Discipline

Tip disci-plină

S.I./

Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII 

HmGA3O01

Postmodernist Representations of Reality. The Postmodernist Condition: New ways of Seeing the World

DA

106

2

1

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

HmGA3O02

Interpreting Texts – a Linguistic Approach. Strategic  Communication

DA

142

2

2

 

 

E

8

 

 

 

 

 

 

HmGU3O03

Approaches to the Literary Text. Latest Trends in Criticism

DU

142

2

2

 

 

C

8

 

 

 

 

 

 

HmGA3O04

Practică în centre de informare şi documentare 

DA

 

 

 

 

2*

Vp

2

 

 

 

 

 

 

HmGA4O07

Postmodernist Representations of Reality. Identity and Self Consciousness in the Postmodern World

DA

106

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

6

HmGT4O08

Genre Fiction and Highbrow Literature

DT

106

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

6

HmGU4O09

Rhetoric and Argumentation in Academic Discourse

DU

142

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

E

8

HmGA4O10

 Discourse Analysis in the Classroom

DA

142

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

E

8

HmGA4O11

Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie (2 săpt.) 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3*

Vp.

2

 

TOTAL

 

 

6

5

 

2*

 

24

8

6

 

3*

 

30

OPŢIONALE (se alege o  singură disciplină)

 

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

 

 

 

 

 

HmGA3A05

Intercultural Aspects in Translation

DA

106

2

1

 

 

  E  

  6

 

 

 

 

 

 

HmGT3A06

Interactional Pragmatics

DT

106

2

1

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

2

1

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL AnII (Obl. Opţionale)

 

 

2C+1S

 

1E

K6

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

8

6

 

 

 

30

8

6

 

3*

 

30

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

14

 

14+3

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An II

 

 

16C+12S+3Pr

7E+1C+2Vp

K60

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET