Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Oferta educaţională de studii universitare de licenţă, master şi doctorat (Sistem Bologna)

Ciclul I: Programe de studii universitare de licenţă Extras HG 376 din 18 mai 2016

Nr crt.

Domenii

Specializări

Nr. Credite  ECTS

1

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română-limba şi literatura engleză

180

Limba şi literatura română-limba şi literatura germană

180

2

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

180

3

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism

180

4

Teologie

Teologie penticostală didactică

180

 

Ciclul II: Programe de studii universitare de master Extras HG 402 din 2 iunie 2016


 

Nr. crt.

Domenii

Specializări

Nr. Credite  ECTS

1

Limbă şi literatură

Limba şi literatură. Tendinţe actuale

120

Studii lingvistice şi literare în spaţiul anglo-saxon

120

2

Ştiinţe administrative

Administraţie publică în context european

120


Ciclul III: Studii doctorale

Cursuri de conversie profesională și de limbi moderne

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET