Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Teologie penticostală didactică

Programul Teologie penticostală didactică din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu”  Arad  este singurul program de teologie neoprotestantă integrat total într-o universitate de stat din România. Secţia de Teologie Penticostală – Didactică este parte a Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad. Aceasta conferă multe avantaje precum: burse de merit, burse de studiu, locuri bugetare, proiecte internaționale, schimburi de experiență etc.

            În cadrul acestui program de studii  își desfășoară activitatea didactică profesori competenţi cu experienţă teologică la nivel academic, care sunt şi lideri recunoscuţi în bisericile locale.

Ca student TPD  vei fi provocat să găseşti răspunsuri la problemele actuale cu care se confruntă biserica la început de mileniu, având colegi cu o înaltă ținută morală și academică

Misiunea programului de studii

Pregăteşte profesori de religie pentru gimnaziu şi  învăţământul primar

 

 

 

 

Obiectivele programului de studii:

                 Cunoaşterea aprofundată a unei arii de specializare si, în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice si practice specifice programului; utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite

                 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea si interpretarea unor situaţii noi, în contexte mai largi asociate domeniului

.                Utilizarea integrată a aparatului conceptual si metodologic, în condiţii de informare incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice si practice noi

                 Utilizarea nuanţată si pertinentă de criterii si metode de evaluare, pentru a formula judecăţi de valoare si a fundamenta decizii constructive

            Competenţele profesionale dobândite:

 Performarea misiunii de propovăduire a credinţei, în spirit tolerant;

 Precizarea corectă a doctrinei Bisericii/confesiunii tutelare, precum şi a mijloacelor transmise de aceasta pentru desăvârşirea persoanei, în lume;

Recunoaşterea şi interpretarea complexităţii problemelor specifice dezvoltării interreligioase;

 Analiza lucidă a fenomenului religios, în lumina cercetărilor istoriei şi filosofiei religiilor;

 Promovarea dialogului interreligios şi ecumenic

 

Ocupaţii posibile: profesor de gimnaziu (conf. OM 4316/2008) – cod COR 232201, profesor în învăţământul primar234101; ; consilier culte– 246009, inspector culte – 246018, secretar culte – 246032.

 


Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                            

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale                                       

Departamentul: Limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

Domeniul: Teologie

Specializarea: Teologie penticostală didactică

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016 - 2017

 Anul II

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII

HlEF3O01

Studiul biblic al Noului Testament III

DF

92

2

2

-

-

E

6

 

 

 

 

 

 

HlES3O02

Teologie morală I

DS

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HlEF3O03

Teologie sistematică I

DF

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HlES3O04

Istoria Bisericii Penticostale din România

DS

81

2

1

-

-

C

5

 

 

 

 

 

 

HlES3O05

Omiletică I

DS

56

1

2

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

HlES3O06

Activitate la capelă III

DS

31

-

-

3

-

VP

3

 

 

 

 

 

 

HlEC3O07

Educatie fizica III

DC

9

-

-

1*

-

C

A/R

1*

 

 

 

 

 

 

HlES4O13

Teologie morală II

DS

92

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

6

HlEF4O14

Teologie sistematică II

DF

92

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

6

HlES4O15

Omiletică II

DS

56

 

 

 

 

 

 

1

2

-

-

E

4

HlES4O16

Activitate la capelă IV

DS

31

 

 

 

 

 

 

-

-

3

-

VP

3

HlES4O17

Practică comasată

DS

                                    6 ore x 10 zile (sem.II)

VP

4

HlEC4O18

Educatie fizica IV

DC

9

 

 

 

 

 

 

-

-

1*

-

C

A/R

1*

 

TOTAL

 

 

9

7

4

-

 

28

5

6

4

 

 

23

OPŢIONALE (se alege câte o disciplină din fiecare pachet)

HlEC3A08

a. Limba engleză III

DC

20

-

-

1

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HlEC3A09

a. Limba franceză III

DC

20

-

-

1

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HlEC3A10

a. Limba chineză III

DC

20

-

-

1

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HlEC4A19

a. Limba engleză IV

DC

20

 

 

 

 

 

 

-

-

1

-

C

2

HlEC4A20

a. Limba franceză IV

DC

20

 

 

 

 

 

 

-

-

1

-

C

2

HlEC4A21

a. Limba chineză III

DC

20

 

 

 

 

 

 

-

-

1

-

C

2

HlES4A22

b.Teologia biblică în perioada postmodernă

DS

81

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

C

5

HlES4A23

b.Erezii contemporane

DS

81

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

C

5

 

TOTAL

 

 

-

-

1

-

-

2

2

1

1

-

 

7

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

9

7

5

 

 

30

7

7

5

 

 

30

FACULTATIVE

HlEC3F11

Ansamblu coral III

DC

20

-

-

2

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HlEC4F24

Ansamblu coral IV

DC

20

 

 

 

 

 

 

-

-

2

-

C

2

Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică**

 

HlEF3F12

TMI+TME

DF

67

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

HlES4F25

Didactica specialităţii

DS

67

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016 - 2017

 Anul III

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII

HES5O01

Istoria şi filosofia religiilor I

DS

45

2

-

-

-

E

3

 

 

 

 

 

 

HES5O02

Istoria doctrinelor creştine I

DS

81

2

1

-

-

C

5

 

 

 

 

 

 

HEF5O03

Teologie dogmatică I

DF

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HES5O04

Teologie pastorală I

DS

92

2

2

-

-

E

6

 

 

 

 

 

 

HES5O05

Pneumatologia I

DS

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HES5O06

Activitatea la capelă V

DS

56

-

-

3

-

VP

4

 

 

 

 

 

 

HEC5O07

Istoria literaturii române V

DC

20

2

-

-

-

E

2

 

 

 

 

 

 

HES6O10

Istoria şi filosofia religiilor II

DS

45

 

 

 

 

 

 

2

-

-

-

E

3

HES6O11

Istoria doctrinelor creştine II

DS

45

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

C

3

HEF6O12

Teologie dogmatică II

DF

81

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

5

HES6O13

Organizarea Bisericii Penticostale

DS

20

 

 

 

 

 

 

-

2

-

-

C

2

HES6O14

Teologie pastorală II

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HES6O15

Pneumatologia II

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HEC6O16

Istoria literaturii române VI

DC

20

 

 

 

 

 

 

2

-

-

-

E

2

HES6O17

Practică de cercetare în vederea elaborării lucrării de licenţă***

DS

                                                                60 ore  VP

3

 

TOTAL

 

 

12

5

3

 

 

30

11

6

 

 

 

26

OPŢIONALE (o disciplină este obligatorie)

 

HES6A18

Apologetică

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HES6A19

Evangheologie

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

4

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

12

5

3

-

 

30

13

7

-

-

 

30

FACULTATIVE

HES5F23

Dimensiunea socio-politică a Evangheliei I

DS

20

1

1

-

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HES6F24

Dimensiunea socio-politică a Evangheliei II

DS

20

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

C

2

Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică**

HES5F08

Instruire asistată de computer

DS

30

1

1

-

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HES5F09

Practică pedagogică I

DS

21

-

-

3

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HES6F20

Practică pedagogică II

DS

6

 

 

 

 

 

 

-

-

3

-

C

2

HEF6F21

Managementul clasei de elevi

DF

45

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

E

3

HES6F22

Evaluare finală-portofoliu didactic

DS

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

E

5

 

 

Legendă: C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; SI – studiu individual; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;

 

Pt. PI de licenţă: DF – disciplină fundamentală; DD – disciplină de domeniu; DS – disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară;

* Educaţia fizică se creditează peste cele 30 credite

** Programul de formare psihopedagogică este facultativ  şi se creditează separat

***  Examenul de Licenţă

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - 5 credite

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă - 5 credite

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET