Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                              

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale                                          

Departamentul: Limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

Domeniul: Teologie

Specializarea: Teologie penticostală didactică

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Panul universitar 2016 – 2017

 Anul I

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII

HlEF1O01

Studiul biblic al Vechiului Testament I

DF

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HlEF1O02

Studiul biblic al Noului Testament I

DF

92

2

2

-

-

E

6

 

 

 

 

 

 

HlEF1O03

Istoria Bisericii Universale I

DF

45

2

-

-

-

E

3

 

 

 

 

 

 

HlES1O04

Mărturisire de credinţă penticostală

DS

81

2

1

-

-

C

5

 

 

 

 

 

 

HlES1O05

Activitate la capelă I

DS

45

-

-

2

-

VP

3

 

 

 

 

 

 

HlED1O06

Literatură patristică I

DD

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HlEC1O07

Educatie fizica I

DC

9

-

-

1

-

A/R

1*

 

 

 

 

 

 

 

HlEF2O14

Studiul biblic al Vechiului Testament II

DF

92

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

6

HlEF2O15

Studiul biblic al Noului Testament II

DF

92

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

6

HlEF2O16

Istoria Bisericii Universale II

DF

70

 

 

 

 

 

 

2

-

-

-

C

4

HlES2O17

Limba greacă biblică şi patristică

DS

45

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

C

3

HlES2O18

Activitate la capelă II

DS

45

 

 

 

 

 

 

-

-

2

-

VP

3

HlES2O19

Logică şi numerologie. Simboluri mistice

DS

34

 

 

 

 

 

 

1

-

-

-

C

2

HlED2O20

Literatură patristică II

DD

45

 

 

 

 

 

 

2

-

-

-

E

3

HlEC2O21

Educatie fizica II

DC

9

 

 

 

 

 

 

-

-

1

-

A/R

1*

 

TOTAL

 

 

10

5

3

 

 

27

10

5

3

 

 

27

OPŢIONALE

 

o disciplină este obligatorie

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

HlEC1A08

Limba engleză I

DC

45

-

-

2

-

C

3

HlEC1A09

Limba franceză I

DC

45

-

-

2

-

C

3

HlEC1A10

Limba chineză I

DC

45

-

-

2

-

C

3

 

o disciplină este obligatorie

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

HlEC2A22

Limba engleză II

DC

45

-

-

2

-

C

3

HlEC2A23

Limba franceză II

DC

45

-

-

2

-

C

3

HlEC2A24

Limba chineză II

DC

45

-

-

2

-

C

3

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

2

 

 

3

 

TOTAL AnI (Obl. Opţionale)

 

 

4L

 

2C

K6

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

10

5

5

-

-

30+1

10

5

5

-

-

30+1

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

20

 

20

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An I

 

 

20C+10S+10L

7E+6C+2VP+2A/R

K60+2

FACULTATIVE

HlEC1F11

Ansamblu coral I

DC

20

-

-

2

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HlEC1F12

Utilizarea calculatorului I

DC

20

-

2

-

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HlEC2F25

Ansamblu coral II

DC

20

 

 

 

 

 

 

-

-

2

-

C

2

HlEC2F26

Utilizarea calculatorului II

DC

20

 

 

 

 

 

 

-

2

-

-

C

2

 

Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică **

HlEF1F13

Psihologia educaţiei

DF

67

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

HlEF2F27

Pedagogie (Fundamentele pedagogiei -Teoria şi metodologia curriculului)

DF

67

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

     

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2017 - 2018

 Anul II

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII

HlEF3O01

Studiul biblic al Noului Testament III

DF

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HlES3O02

Teologie morală I

DS

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HlEF3O03

Teologie sistematică I

DF

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HlES3O04

Istoria Bisericii Penticostale din România

DS

81

2

1

-

-

C

5

 

 

 

 

 

 

HlES3O05

Omiletică I

DS

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HlES3O06

Activitate la capelă III

DS

31

-

-

3

-

VP

3

 

 

 

 

 

 

HlEC3O07

Educatie fizica III

DC

9

-

-

1

-

A/R

1*

 

 

 

 

 

 

HlES4O13

Teologie morală II

DS

81

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

5

HlEF4O14

Teologie sistematică II

DF

92

 

 

 

 

 

 

2

2

-

-

E

6

HlES4O15

Omiletică II

DS

81

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

5

HlES4O16

Activitate la capelă IV

DS

31

 

 

 

 

 

 

-

-

3

-

VP

3

HlES4O17

Practică de specialitate

DS

                                    6 ore x 10 zile (sem.II)

VP

4

HlEC4O18

Educatie fizica IV

DC

9

 

 

 

 

 

 

-

-

1

-

A/R

1*

 

TOTAL

 

 

10

5

4

-

 

28

6

4

4

 

 

23

OPŢIONALE

 

se alege câte o disciplină din fiecare pachet

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

HlEC3A08

a. Limba engleză III

DC

20

-

-

2

-

C

2

HlEC3A09

a. Limba franceză III

DC

20

-

-

2

-

C

2

HlEC3A10

a. Limba chineză III

DC

20

-

-

2

-

C

2

 

se alege câte o disciplină din fiecare pachet

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

HlEC4A19

a. Limba engleză IV

DC

20

-

-

2

-

C

2

HlEC4A20

a. Limba franceză IV

DC

20

-

-

2

-

C

2

HlEC4A21

a. Limba chineză III

DC

20

-

-

2

-

C

2

HlES4A22

b.Teologia biblică în perioada postmodernă

DS

81

2

1

-

-

C

5

HlES4A23

b.Erezii contemporane

DS

81

2

1

-

-

C

5

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

-

-

2

-

-

2

2

1

2

-

 

7

 

TOTAL AnII (Obl. Opţionale)

 

 

2C+1S+2L

 

3C

K9

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

10

5

6

 

 

30+1

8

5

6

 

 

30+1

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

21

 

19

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An II

 

 

18C+10S+12L

7E+4C+3VP+2A/R

60+2

FACULTATIVE

HlEC3F11

Ansamblu coral III

DC

20

-

-

2

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HlEC4F24

Ansamblu coral IV

DC

20

 

 

 

 

 

 

-

-

2

-

C

2

Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică**

 

HlEF3F12

TMI+TME

DF

67

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

HlES4F25

Didactica specialităţii

DS

67

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

 
 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2018 - 2019

 Anul III

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 

Semestrul II

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

OBLIGATORII

HlES5O01

Istoria şi filosofia religiilor I

DS

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HlES5O02

Istoria doctrinelor creştine I

DS

92

2

2

-

-

C

6

 

 

 

 

 

 

HlEF5O03

Teologie dogmatică I

DF

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HlES5O04

Teologie pastorală I

DS

81

2

1

-

-

E

5

 

 

 

 

 

 

HlES5O05

Pneumatologia I

DS

92

2

2

-

-

E

6

 

 

 

 

 

 

HlES5O06

Activitatea la capelă V

DS

31

-

-

3

-

VP

3

 

 

 

 

 

 

HlES6O10

Istoria şi filosofia religiilor II

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HlES6O11

Istoria doctrinelor creştine II

DS

45

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

C

3

HlEF6O12

Teologie dogmatică II

DF

81

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

5

HlES6O13

Organizarea Bisericii Penticostale

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

C

4

HlES6O14

Teologie pastorală II

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HlES6O15

Pneumatologia II

DS

56

 

 

 

 

 

 

2

1

-

-

E

4

HlES6O16

Practică de cercetare în vederea elaborării lucrării de licenţă

DS

 

60 ore

VP

2

 

TOTAL

 

 

10

7

3

 

 

30

11

6

 

 

 

26

OPŢIONALE

 

 

o disciplină este obligatorie

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

HlES6A17

Apologetică

DS

56

2

1

-

-

E

4

HlES6A18

Evangheologie

DS

56

2

1

-

-

E

4

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

4

 

TOTAL AnIII (Obl. Opţionale)

 

 

2C+1S

 

1E

K4

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

10

7

3

-

 

30

13

7

-

-

 

30

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

20

 

20

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An III

 

 

23C+14S+3VP

9E+3C+2VP

60

FACULTATIVE

HlES5F07

Dimesinea religios-politică a Evangheliei I

DS

20

1

1

-

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HlES6F19

Dimesinea religios-politică a Evangheliei I

DS

20

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

C

2

Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică**

HlES5F08

Instruire asistată de computer

DS

30

1

1

-

-

C

2

 

 

 

 

 

 

HlES5F09

Practică pedagogică I

DS

21

-

-

3

-

C

3

 

 

 

 

 

 

HlES6F20

Practică pedagogică II

DS

6

 

 

 

 

 

 

-

-

3

-

C

2

HlEF6F21

Managementul clasei de elevi

DF

45

 

 

 

 

 

 

1

1

-

-

E

3

HlES6F22

Evaluare finală-portofoliu didactic

DS

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

E

5

 

         

Legendă: C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; SI – studiu individual; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;

 

Pt. PI de licenţă: DF – disciplină fundamentală; DD – disciplină de domeniu; DS – disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară;

* Educaţia fizică se creditează peste cele 30 credite

** Programul de formare psihopedagogică este facultativ  şi se creditează separat

***  Examenul de Licenţă

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - 5 credite

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă - 5 credite

Obiectivele programului de STUDII

1. Cunoaşterea aprofundată a unei arii de specializare si, în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice si practice specifice programului; utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite

2. Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea si interpretarea unor situaţii noi, în contexte mai largi asociate domeniului

3. Utilizarea integrată a aparatului conceptual si metodologic, în condiţii de informare incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice si practice noi

4. Utilizarea nuanţată si pertinentă de criterii si metode de evaluare, pentru a formula judecăţi de valoare si a fundamenta decizii constructive

 

COMPETENŢELE DOBÂNDITE PRIN PROGRAMUL DE STUDII

Profesionale

C.P1. Performarea misiunii de propovăduire a credinţei, în spirit tolerant;

C.P2. Precizarea corectă a doctrinei Bisericii/confesiunii tutelare, precum şi a mijloacelor transmise de aceasta pentru desăvârşirea persoanei, în lume;

C.P3. Recunoaşterea şi interpretarea complexităţii problemelor specifice dezvoltării interreligioase;

C.P4. Analiza lucidă a fenomenului religios, în lumina cercetărilor istoriei şi filosofiei religiilor;

C.P5. Promovarea dialogului interreligios şi ecumenic

Transversale

C.T1. Aplicarea valorilor şi principiilor deontologice specifice teologiei textelor sacre (biblice), în condiţii de autonomie şi independenţă profesională;

C.T2. Planificarea şi organizarea resurselor umane în vederea eficientizării activităţii în slujba Bisericii/ confesiunii tutelare şi spre împlinirea ţelurilor acesteia;

C.T3. Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica fenomenului religios şi a promovării imaginii Bisericii/confesiunii tutelare; însuşirea unor metode şi tehnici de acumulare autodidactă.

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET