Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Contact 

Adresă: Str. Academia Teologică, nr. 11 - 13, 310096, Arad

Telefon/Fax: + 4 0257 285 855

Pagina web proprie: http://www.teologiearad.ro/

E-mail: Folositi interfata antispam Contact

din care selectati destinatia "Teologie"

Oferta academică de studii universitare de licenţă, master şi doctorat

1. Studii universitare de licenţă (Sistem Bologna, nivel 1, 240 credite ECTS/4ani - 8 semestre)Extras  HG 185 din 2018

Domeniu de licenţă

Program de studii de licenţă (specializarea)

Nr. credite ECTS

Capacitate de şcolarizare

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

240

75

2. Studii universitare de master (Sistem Bologna, nivel 2, 120 credite ECTS/2 ani - 4 semestre)Extras HG 185 din 2018

 

 Domeniu de masterat

Program de studii  de master (specializarea)

Nr. credite ECTS

Capacitate de şcolarizare

Teologie

Doctrină şi cultură creştină

120

100

Pastoraţie şi viaţă liturgică

120

 

3. Studii universitare de doctorat (3 ani)

 • Domeniul: Teologie
 • Programe de studii:Teologie Dogmatică
                             Teologie Morală şi Spiritualitate Ortodoxă

Cuvântul decanului:

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad doreşte să fie continuatoarea tradiţiei teologice ortodoxe din această parte de ţară, mai precis, a Institutului Teologic (1822-1927) şi a Academiei Teologice(1927-1948).

Ca aşezământ teologic superior Facultatea de Teologie arădeană are conştiinţa îndeplinirii misiunii ei complexe în contextul cultural, spiritual, bisericesc si misionar al lumii contemporane.

Căile prin care încearcă Şcoala Teologică arădeană să răspundă exigenţelor academice şi bisericeşti de astăzi sunt mai multe: derularea unui amplu şi responsabil proces instructiv-educativ şi duhovnicesc, cercetare teologică de excelenţă, prin Centrul de Studii Teologic-Istorice şi de Prognoză Pastoral-Misionară, prin manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi printr-o asiduă implicare în lucrarea pastoral - misionară a Bisericii.

Toţi cei care doresc să vadă şi să cunoască aceste realităţi ale învăţământului teologic superior de la Arad, sunt invitaţi să se convingă asupra tuturor acestor aspecte, prin opţiuni personale legate de integrarea lor academică în Facultatea noastră.

Pr. Prof. Univ. Dr. Ioja Cristinel


Consiliul facultății

Decan:

 • Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel IOJA
 

Membrii Consiliului Facultăţii:

 1. Preşedinte:  Pr.prof.dr.Cristinel IOJA – decan
 2. Pr. conf. dr. Caius-Claudius CUTARU  – director departament
 3. Pr. prof. dr. Constantin RUS 
 4. Pr.lect.dr. Ştefan-Barbu NEGREANU
 5. Student  an III TOP  Alin NEGREA 
 6. Student an I DCC  Darius -Lucian CIOARĂ

Director de  Departament Discipline Teologice

 • Pr. Conf. Univ. Dr. Caius-Claudius CUŢARU 

Membrii Consiliului Departamentului:

 1. Preşedinte: Pr. conf. dr. Caius-Claudius CUTARU  – director departament
 2. Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian FARCAŞIU
 3. Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian-Ioan MURG
 4. Pr. Lect. Univ. Dr. Filip-George ALBU
 5. Conf. Univ. Dr. Mircea-Remus BUTA

Comisia pentru curriculum şi certificări universitare

 1. Preşedinte: Pr.prof. univ. dr. Constantin RUS 
 2. Pr.lect. univ. dr. Filip-George ALBU
 3. Ec. Lavinia-Dorina POPA (secretar şef facultate)

Comisia pentru consiliere şi orientare profesională

 1. Preşedinte: Pr.lect. univ. dr. Adrian-Ioan MURG
 2. Pr.lect.univ.dr. Ioan LAZĂR
 3. Pr.prof. univ. dr. Ioan TULCAN

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

 1. Preşedinte: Pr.prof. univ. dr. Vasile VLAD
 2. Membru: Conf.univ.dr. Mircea-Remus BUTA
 3. Reprezentant al studenţilor – anul III TOP – Alin NEAG
 4. Reprezentant al angajatorilor: Arhiepiscopia Aradului -Pr.drd. Silviu FAUR 

Comisia pentru relaţii internaţionale

 1. Preşedinte: Pr.prof. univ. dr. Ioan TULCAN
 2. Pr.lect. univ. dr. Adrian-Ioan MURG
 3. conf. univ. dr. Mircea-Remus BUTA

Comisia pentru donaţii şi sponsorizări

 1. Preşedinte: Pr.lect. univ. dr. Ştefan-Barbu NEGREANU
 2. Pr.conf. univ. dr. Lucian FARCAŞIU
 3. conf. univ. dr. Mircea-Remus BUTA

Comisia de etică universitară, deontologie profesională şi antiplagiat

 1. Preşedinte: Pr.prof. univ. dr. Vasile VLAD
 2. Arhid. asist. univ. drd. Tiberiu-Paul ARDELEAN
 3. Pr.conf. univ. dr. Lucian FARCAŞIU

Comisia de audit intern a procesului de  învăţământ şi cercetare 

 1. Preşedinte: Pr.lect. univ. dr. Adrian-Ioan MURG
 2. Pr.prof. univ. dr. Vasile VLAD
 3. Pr.lect. univ. dr. Ştefan-Barbu NEGREANU

Comisia de burse

 1. Preşedinte: Pr.prof.univ.dr. Cristinel IOJA
 2. Pr. lect.univ.dr. Ioan LAZĂR
 3. Student an I TOP –Alexandru - Silvius OBRAD
 4. Student an III TOP – Paul-Abel TOMA
 5. Student an I  DCC –Darius -Lucian CIOARĂ
 6. Secretar şef -  ec. Lavinia-Dorina POPA

 Comisia de orar

 1. Preşedinte: Pr.conf.univ.dr. Caius-Claudius CUŢARU
 2. Pr.prof.univ.dr. Constantin RUS
 3. Pr.lect. univ.dr. Gabriel- Valeriu BASA
 4. Student an I DCC Darius-Lucian CIOARĂ

Comisia pentru monitorizare, revizuire şi actualizare a planului de învăţământ

 1. Preşedinte: Pr.conf.univ.dr. Caius-Claudius CUŢARU
 2. Pr.prof.univ.dr. Constantin RUS
 3. Pr.conf. univ. dr. Lucian FARCAŞIU

Comisia ALUMNI

 1. Preşedinte: Arhid.asist.univ.drd. Tiberiu-Paul ARDELEAN
 2. Pr.lect. univ. dr. Ştefan-Barbu NEGREANU
 3. Pr.lect. univ.dr. Gabriel-Valeriu BASA
 4. Student an I DCC  Darius -Lucian CIOARĂ

Comisia ERASMUS+

 1. Preşedinte: Pr.prof.univ.dr. Cristinel IOJA
 2. Pr.lect. univ. dr. Filip-George ALBU
 3. Pr.conf.univ.dr. Caius-Claudius CUŢARU

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET