Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Contact 

Adresă: Str. Academia Teologică, nr. 11 - 13, 310096, Arad

Telefon/Fax: + 4 0257 285 855

Pagina web proprie: http://www.teologiearad.ro/

E-mail: Folositi interfata antispam Contact

din care selectati destinatia "Teologie"

Oferta academică de studii universitare de licenţă, master şi doctorat

1. Studii universitare de licenţă (Sistem Bologna, nivel 1, 240 credite ECTS/4ani - 8 semestre) Extras HG 376 din 18 mai 2016

Domeniu de licenţă

Program de studii de licenţă (specializarea)

Nr. credite ECTS

Capacitate de şcolarizare

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

240

75

2. Studii universitare de master (Sistem Bologna, nivel 2, 120 credite ECTS/2 ani - 4 semestre) Extras HG 402 din 2 iunie 2016

 

 Domeniu de masterat

Program de studii  de master (specializarea)

Nr. credite ECTS

Capacitate de şcolarizare

Teologie

Doctrină şi cultură creştină

120

150

Pastoraţie şi viaţă liturgică

120

 

3. Studii universitare de doctorat (3 ani)

  • Domeniul: Teologie

Cuvântul decanului:

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad doreşte să fie continuatoarea tradiţiei teologice ortodoxe din această parte de ţară, mai precis, a Institutului Teologic (1822-1927) şi a Academiei Teologice(1927-1948).

Ca asezamânt teologic superior Facultatea de Teologie aradeana are constiinta îndeplinirii misiunii ei complexe în contextul cultural, spiritual, bisericesc si misionar al lumii contemporane.

Căile prin care încearcă Şcoala Teologică arădeană să răspundă exigenţelor academice şi bisericeşti de astăzi sunt mai multe: derularea unui amplu şi responsabil proces instructiv-educativ şi duhovnicesc, cercetare teologică de excelenţă, prin Centrul de Studii Teologic-Istorice şi de Prognoză Pastoral-Misionară, prin manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi printr-o asiduă implicare în lucrarea pastoral- misionară a Bisericii.

Toţi cei care doresc să vadă şi să cunoască aceste realităţi ale învăţământului teologic superior de la Arad, sunt invitaţi să se convingă asupra tuturor acestor aspecte, prin opţiuni personale legate de integrarea lor academică în Facultatea noastră.

Pr. Prof. Univ. Dr. Ioja Cristinel


Consiliul facultății

Decan:

Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel IOJA  

Membrii Consiliului Facultăţii:

  1. Preşedinte:  Pr.prof.dr.Cristinel IOJA – decan
  2. Arhid. conf. dr. Caius CUTARU  – director departament
  3. Pr. prof. dr. Constantin RUS  
  4. Pr.lect.dr. Ştefan NEGREANU
  5. Student  Chiş Sabin -  an III TOP
  6. Student Cioară Darius – an III TOP

Consiliul Departamentului

Directorul Departamentului TEOLOGIE: Pr. Conf. Univ. Dr. Caius-Claudius CUŢARU  

Membrii Consiliului Departamentului:

1. Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian FARCAŞIU
2. Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian-Ioan MURG
3. Pr. Lect. Univ. Dr. Filip-George ALBU
4. Conf. Univ. Dr. Mircea-Remus BUTA


Comisia pentru curriculum şi certificări universitare

•    Preşedinte: Pr.prof. univ. dr.Constantin Rus •    Pr.lect. univ. dr. Filip Albu
•    Ec. Lavinia Dorina Popa (secretar şef facultate)

Comisia pentru consiliere şi orientare profesională

•    Preşedinte: Pr.lect. univ. dr. Adrian Murg •    Pr.asist.univ.drd. Ioan Lazăr
•    Pr.prof. univ. dr. Ioan Tulcan

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

•    Preşedinte: Pr.lect. univ. dr. Filip Albu •    Arhid. asist. univ. drd. Tiberiu Ardelean
•    Pr.lect. univ. dr. Adrian Murg
•    student– anul III TOP - Chiş Sabin

Comisia pentru relaţii internaţionale

•    Preşedinte: Pr.prof. univ. dr. Ioan Tulcan •    Pr.lect. univ. dr. Adrian Murg
•    conf. univ. dr. Mircea Buta

Comisia pentru donaţii şi sponsorizări

•    Preşedinte: Pr.lect. univ. dr. Ştefan Negreanu •    Pr.conf. univ. dr. Lucian Farcaşiu
•    conf. univ. dr. Mircea Buta

Comisia de etică universitară, deontologie profesională şi antiplagiat

•    Preşedinte: Pr.conf. univ. dr. Vasile Vlad •    Arhid. asist. univ. drd. Tiberiu Ardelean
•    Pr.conf. univ. dr. Lucian Farcaşiu

Comisia de audit intern a procesului de  învăţământ şi cercetare  

•    Preşedinte: Pr.lect. univ. dr. Adrian Murg •    Pr.conf. univ. dr. Vasile Vlad
•    Pr.lect. univ. dr. Ştefan Negreanu

Comisia de burse

•    Preşedinte: Pr.prof.univ.dr. Cristinel Ioja •    Arhid.asist.univ.drd. Tiberiu Ardelean
•    Pr. Asist.univ.drd. Ioan Lazăr
•    Student an II TOP - Ştefan Muţ
•    Student an IV TOP Florin Avram
•    Secretar: ec. Lavinia Dorina Popa

 Comisia de orar

•    Preşedinte: Arhid.conf.univ.dr. Caius Cuţaru •    Pr.prof.univ.dr. Constantin Rus        
•    Pr.lect. univ.dr. Gabriel Basa
•    Student an III TOP Cioară Darius

Comisia pentru monitorizare, revizuire şi actualizare a planului de învăţământ

•    Preşedinte: Arhid.conf.univ.dr. Caius Cuţaru •    Pr.prof.univ.dr. Constantin Rus
•    Pr.conf. univ. dr. Lucian Farcaşiu

Comisia ALUMNI

•    Preşedinte: Arhid.asist.univ.drd. Tiberiu Ardelean •    Pr.lect. univ. dr. Ştefan Negreanu
•    Pr.lect. univ.dr. Gabriel Basa
•    Student an III  TOP  Cioară Darius

Comisia ERASMUS+

•    Preşedinte: Pr.prof.univ.dr. Cristinel Ioja •    Pr.lect. univ. dr. Filip Albu
•    Arhid.conf.univ.dr. Caius Cuţaru


Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET