Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

 

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                             

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea“                                                  

Departamentul: Discipline Teologice

Domeniul: TEOLOGIE

Programul de studii masterale: DOCTRINĂ ŞI CULTURĂ CREŞTINĂ

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul I, Sem I

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

 

 

 

 

 

 

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE FUNDAMENTALE

ImBF1O01

Hristologia ortodoxă în teologia românească

DF

2

1

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

ImBF1O02

Etica procreaţiei şi transplantul de organe

DF

2

1

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE DE SPECIALITATE

ImBS1O03

Dogma Sfintei Treimi în teologia românească

DS

2

2

 

 

E

5

 

 

 

 

 

 

ImBS1O04

Metodologia cercetării ştiinţifice

DS

2

1

 

 

E

5

 

 

 

 

 

 

Im BS1O05

Noi mişcări religioase contemporane

DS

2

1

 

 

E

5

 

 

 

 

 

 

ImBS1O06

Cercetare ştiinţifică: Misionarismul astăzi

DS

-

2

 

 

VP

3

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

10

8

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul I, Sem II

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul II

 14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

 

 

 

 

 

 

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE FUNDAMENTALE

ImBF2O07

Hristologia ortodoxă în teologia românească

DF

2

1

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

ImBF2O08

Etica procreaţiei şi transplantul de organe

DF

2

1

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE DE SPECIALITATE

ImBS2O09

Dogma Sfintei Treimi în teologia românească

DS

2

2

 

 

E

5

 

 

 

 

 

 

ImBS2O10

Metodologia cercetării ştiinţifice

DS

2

1

 

 

E

5

 

 

 

 

 

 

ImBS2O11

Noi mişcări religioase contemporane

DS

2

1

 

 

E

5

 

 

 

 

 

 

ImBS2O12

Cercetare ştiinţifică: Misionarismul astăzi

DS

-

2

 

 

VP

3

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

10

8

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

  

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul II, Sem I

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

 

 

 

 

 

 

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE FUNDAMENTALE

ImBF3O01

Fundamente ale eclesiologiei ortodoxe

DF

2

1

 

 

E

7

 

 

 

 

 

 

ImBF3O02

Probleme etice legate de sfârşitul vieţii pământeşti

DF

2

1

 

 

E

7

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE DE SPECIALITATE

ImBS3O03

Problema cunoaşterii în teologia creştină

DS

2

1

 

 

E

7

 

 

 

 

 

 

ImBS3O04

Noi mişcări religioase contemporane

DS

2

1

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

ImBS3O05

Cercetare ştiinţifică: Probleme de bioetică

DS

-

2

 

 

VP

3

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

8

6

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul II, Sem II

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul II

 12 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

 

 

 

 

 

 

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE FUNDAMENTALE

ImBF4O06

Fundamente ale eclesiologiei ortodoxe

DF

2

1

 

 

E

7

 

 

 

 

 

 

ImBF4O07

Probleme etice legate de sfârşitul vieţii pământeşti

DF

2

1

 

 

E

7

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE DE SPECIALITATE

ImBS4O08

Problema cunoaşterii în teologia creştină

DS

2

1

 

 

E

7

 

 

 

 

 

 

ImBS4O09

Noi mişcări religioase contemporane

DS

2

1

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

ImBS4O10

Cercetare ştiinţifică: Probleme de bioetică

DS

-

2

 

 

VP

3

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

8

6

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET