Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”

Şcoala Doctorală de Studii Teologice

Specializarea: Studii doctorale – pregătire universitară avansată

Forma de învăţământ: cursuri de zi

Durata studiilor: un semestru

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE UNIVERSITARĂ AVANSATĂ

ANUL I DOCTORAL

Anul universitar 2016 – 2017

Cod disciplină

Denumirea disciplinei

Anul I

Forme de verificare

Număr ore

Total

Credite/

sem. I

Semestrul I

Semestrul II

Examen

Colocviu

Curs

Seminar

Total ore/an

C+S

Credite

C+S

Credite

Cursuri fundamentale

IdDF1O01

Metodologia

cercetării ştiinţifice

1+1

5

-

-

Ex

-

12

12

24

5

IdDF1O02

Eclesiologia

ortodoxă în Teologia românească actuală

2+1

5

-

-

Ex

-

24

-

24

5

IdDF1O03

Introducere în

 Dogmatica Ortodoxă a secolului XX

2+1

5

-

-

Ex

-

24

12

36

5

IdDF1O04

Perspective canonice

 ale Sfintelor Taine

2

5

-

-

Ex

-

24

-

24

5

IdDF1O05

Antropologia ortodoxă

 în teologia românească

2+1

4

-

-

Ex

-

24

12

36

4

IdDF1O06

Consiliere în elaborarea

 tezei de doctorat

0+1

0

-

-

-

VP

0

14

14

0

Cursuri opţionale (două din trei discipline)

IdDS1A08

Problematica cunoaşterii

 teologice în contemporaneitate

2

3

-

-

-

Cv

24

-

24

3

IdDS1A09

Dezvoltarea doctrinei trinitare

 la Părinţii răsăriteni

2

3

-

-

-

Cv

24

-

24

3

IdDS1A10

Regimul sinodalităţii dup

ă legislaţia canonică a Bisericii

2

3

-

-

-

Cv

24

-

24

3

IdDF2O07

Consiliere în elaborarea

tezei de doctorat

-

-

0+1

0

-

VP

0

14

14

0

RECAPITULARE

1

Nr. ore / săptămână//Nr. examene/sem.

15+6

-

-

-

5 Ex

2Cv+

2VP

-

-

-

-

2

Total credite într-un semestru

-

30

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Total ore curs + seminar/semestru I+II

-

-

-

-

-

-

156

64

220

30

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE UNIVERSITARĂ AVANSATĂ

ANUL II DOCTORAL

Anul universitar 2016 – 2017

Cod disciplină

Denumirea disciplinei

Anul I

Forme de verificare

Număr ore

Total

Credite/

sem. I

Semestrul I

Semestrul II

Examen

Colocviu

Curs

Seminar

Total ore/an

C+S

Credite

C+S

Credite

Cursuri fundamentale

IdDF3O11

Consiliere în elaborarea

 tezei de doctorat

0+1

0

-

-

-

VP

0

14

14

0

IdDF4O12

Consiliere în elaborarea

 tezei de doctorat

-

-

0+1

0

-

VP

0

14

14

0

RECAPITULARE

1

Nr. ore / săptămână/

/Nr. examene/sem.

0+1

-

-

-

-

2VP

-

-

-

-

2

Total credite

 într-un semestru

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Total ore curs +

 seminar/semestru I+II

-

-

-

-

-

-

0

28

28

0

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE UNIVERSITARĂ AVANSATĂ

ANUL III DOCTORAL

Anul universitar 2016 – 2017

Cod disciplină

Denumirea disciplinei

Anul I

Forme de verificare

Număr ore

Total

Credite/

sem. I

Semestrul I

Semestrul II

Examen

Colocviu

Curs

Seminar

Total ore/an

C+S

Credite

C+S

Credite

Cursuri fundamentale

IdDF3O11

Consiliere în elaborarea

 tezei de doctorat

0+1

0

-

-

-

VP

0

14

14

0

IdDF4O12

Consiliere în elaborarea

 tezei de doctorat

-

-

0+1

0

-

VP

0

14

14

0

RECAPITULARE

1

Nr. ore / săptămână

//Nr. examene/sem.

0+1

-

-

-

-

2VP

-

-

-

-

2

Total credite

într-un semestru

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Total ore curs +

 seminar/semestru I+II

-

-

-

-

-

-

0

28

28

0

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET