Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul I

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE FUNDAMENTALE

IlAF1O01

Studiul Vechiului Testament

DF

2

 

 

 

E

3

 

 

 

 

 

 

IlAF1O02

Studiul Noului Testament

DF

2

 

 

 

E

3

 

 

 

 

 

 

IlAF1O03

Istoria Bisericească Universală

DF

2

 

 

 

E

3

 

 

 

 

 

 

IlAF1O04

Istoria Bisericii Ortodoxe Române

DF

2

 

 

 

E

3

 

 

 

 

 

 

IlAF2O22

Studiul Vechiului Testament

DF

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

E

3

IlAF2O23

Studiul Noului Testament

DF

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

E

3

IlAF2O24

Istoria Bisericească Universală

DF

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

E

3

IlAF2O25

Istoria Bisericii Ortodoxe Române

DF

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

E

3

DISCIPLINE DE SPECIALITATE

IlAS1O05

Patrologie şi literatură post-patristică

DS

2

 

 

 

E

2

 

 

 

 

 

 

IlAS1O06

Muzică bisericească şi ritual

DS

1

1

 

 

Vp

2

 

 

 

 

 

 

IlAS1O07

Istoria şi spiritualitatea Bizanţului

DS

1

 

 

 

E

2

 

 

 

 

 

 

IlAS2O26

Patrologie şi literatură post-patristică

DS

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

E

2

IlAS2O27

Muzică bisericească şi ritual

DS

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

Vp

2

IlAS2O28

Istoria şi spiritualitatea Bizanţului

DS

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

E

2

DISCIPLINE COMPLEMENTARE

IlAC1O08

Formare duhovnicească

DC

 

1

 

 

C

2

 

 

 

 

 

 

IlAC1O09

Educaţie fizică şi sport*

DC

 

1

 

 

Vp

1

 

 

 

 

 

 

IlAC1O10

Limbi moderne

DC

 

2

 

 

Vp

2

 

 

 

 

 

 

IlAC1O11

Practică liturgică

DC

 

1

 

 

Vp

2

 

 

 

 

 

 

IlAC1O12

Limba greacă biblică şi patristică

DC

 

1

 

 

C

1

 

 

 

 

 

 

IlAC2O29

Formare duhovnicească

DC

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

C

1

IlAC2O30

Educaţie fizică şi sport*

DC

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Vp

1

IlAC2O31

Limbi moderne

DC

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Vp

2

IlAC2O32

Practică liturgică

DC

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Vp

2

IlAC2O33

Limba greacă biblică şi patristică

DC

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

C

1

IlAC2O34

Limba ebraică

DC

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

C

1

IlAC2O35

Practică de specialitate

DC

 

 

 

 

 

 

3 săptămâni x 6 ore / zi = 90 ore

 

 

 

TOTAL

 

12

7

 

 

 

26

12

8

 

 

 

26

DISCIPLINE OBLIGATORII OPTIONALE (se aleg 2 din 4)

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

IlAD1A13

Spiritualitatea patericului

DO

1

 

 

 

C

2

IlAD1A14

Cântare corală şi dirijat

DO

 

 

 

C

2

IlAD1A15

Metodologia studiului biblic

DO

1

 

 

 

C

2

IlAD1A16

Biserica Ortodoxă din Basarabia

DO

1

 

 

 

C

2

C

S

L

Pr

Ev

K

IlAD2A36

Spiritualitatea patericului

DO

 

1

 

 

 

C

2

IlAD2A37

Cântare corală şi dirijat

DO

 

 3

 

 

C

2

IlAD2A38

Metodologia studiului biblic

DO

1

 

 

 

C

2

IlAD2A39

Biserica Ortodoxă din Basarabia

 

1

 

 

 

C

2

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

1

3

 

 

 

K4

1

3

 

 

K4

 

TOTAL An I (Obl. Opţionale)

 

2C+6S

4 C

K8

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

13

10

 

 

K30

13

11

 

 

K30

 

TOTAL OBLIGATORII

 

23

 

24

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An I

 

26C+21S

12E+9C+8VP

K60

 

FACULTATIVE

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

IlAD1F17

Metodologia cercetării ştiinţifice

DF

1

 

 

 

C

2

IlAD1F18

Paleografie

DF

1

 

 

 

C

2

ΙlAD1F19

Neogreacă

DF

1

 

 

 

Vp

2

IlAD1F20

Arheologie biblică

DF

1

 

 

 

C

2

C

S

L

Pr

Ev

K

IlAD2F40

Metodologia cercetării ştiinţifice

DF

 

1

 

 

 

C

2

IlAD2F41

Paleografie

DF

1

 

 

 

C

2

IlAD2F42

Neogreacă

DF

1

 

 

 

Vp

2

IlAD2F43

Arheologie biblică

DF

1

 

 

 

C

2

SEMINAR PEDAGOGIC

IlAD1F21

Psihologia educaţiei

SP

2

2

 

 

E

5

 

IlAD2F44

Fundamentele pedagogiei. Teoria şi Metodologia curriculumului

SP

 

2

2

 

 

E

5

 

TOTAL FACULTATIVE S1/S2

 

6

2

-

-

K13

6

2

-

-

K13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DISCIPLINE FACULTATIVE An I

 

12C+4S

2E+6C+2Vp

K26

 

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul II

 

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE FUNDAMENTALE

IlAF3O01

Studiul Vechiului Testament

DF

2

 

 

 

E

3

 

 

 

 

 

 

IlAF3O02

Studiul Noului Testament

DF

2

 

 

 

E

3

 

 

 

 

 

 

IlAF3O03

Istoria Bisericească Universală

DF

2

 

 

 

E

3

 

 

 

 

 

 

IlAF3O04

Istoria Bisericii Ortodoxe Române

DF

2

 

 

 

E

3

 

 

 

 

 

 

IlAF4O22

Studiul Vechiului Testament

DF

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

E

3

IlAF4O23

Studiul Noului Testament

DF

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

E

3

IlAF4O24

Istoria Bisericească Universală

DF

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

E

3

IlAF4O25

Istoria Bisericii Ortodoxe Române

DF

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

E

3

DISCIPLINE DE SPECIALITATE

IlAS3O05

Patrologie şi literatură post-patristică

DS

2

 

 

 

E

2

 

 

 

 

 

 

IlAS3O06

Muzică bisericească şi ritual

DS

1

 

 

 

Vp

2

 

 

 

 

 

 

IlAS3O07

Istoria şi spiritualitatea Bizanţului

DS

1

 

 

 

E

2

 

 

 

 

 

 

IlAS4O26

Patrologie şi literatură post-patristică

DS

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

E

2

IlAS4O27

Muzică bisericească şi ritual

DS

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Vp

2

IlAS4O28

Istoria şi spiritualitatea Bizanţului

DS

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

E

2

DISCIPLINE COMPLEMENTARE

IlAC3O08

Formare duhovnicească

DC

 

1

 

 

C

1

 

 

 

 

 

 

IlAC3O09

Educaţie fizică şi sport*

DC

 

1

 

 

Vp

1

 

 

 

 

 

 

IlAC3O10

Limbi moderne

DC

 

2

 

 

Vp

2

 

 

 

 

 

 

IlAC3O11

Practică liturgică

DC

 

1

 

 

Vp

2

 

 

 

 

 

 

IlAC3O12

Limba latină patristică

DC

 

1

 

 

Vp

1

 

 

 

 

 

 

IlAC3O13

Istoria filosofiei

DC

1

 

 

 

E

2

 

 

 

 

 

 

IlAC4O29

Formare duhovnicească

DC

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

C

1

IlAC4O30

Educaţie fizică şi sport*

DC

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Vp

1

IlAC4O31

Limbi moderne

DC

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Vp

2

IlAC4O32

Practică liturgică

DC

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Vp

2

IlAC4O33

Limba latină patristică

DC

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Vp

1

IlAC4O34

Istoria filosofiei

DC

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

E

2

IlAC4O35

Practică de specialitate

DC

 

 

 

 

 

 

3 săptămâni x 6 ore / zi = 90 ore

 

 

 

TOTAL

 

13

6

 

 

 

26

13

6

 

 

 

26

DISCIPLINE OBLIGATORII OPŢIONALE (se aleg 2 din 4)

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

IlAD3A14

Cântare corală şi dirijat

DO

 

 3

 

 

C

2

IlAD3A15

Viaţa în Hristos după Sfântul Ioan Gură de Aur

DO

1

 

 

 

C

1

IlAD3A16

Elemente de teologie paulină

DO

1

 

 

 

C

2

IlAD3A17

Biserica Ortodoxă Română în perioada comunistă 

DO

1

 

 

 

C

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

IlAD4A36

Cântare corală şi dirijat

DO

 

 

 3

 

 

C

2

IlAD4A37

Viaţa în Hristos după Sfântul Ioan Gură de Aur

DO

1

 

 

 

C

1

IlAD4A38

Elemente de teologie paulină

DO

1

 

 

 

C

2

IlAD4A39

Biserica Ortodoxă Română în perioada comunistă 

 

1

 

 

 

C

2

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

1

3

 

 

 

K4

1

3

 

 

K4

 

TOTAL An II (Obl. Opţionale)

 

2C+6S

4 C

K6

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

14

9

 

 

K30

14

9

 

 

K30

 

TOTAL OBLIGATORII

 

23

 

23

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An II

 

28C+18S

14E+6C+10VP

K60

 

FACULTATIVE

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

IlAD3F18

Controverse hristologice în secolul IV

DF

1

 

 

 

C

2

IlAD3F19

Termenii teologiei biblice a Vechiului Testament

DF

1

 

 

 

C

2

IlAD3F20

Apologeţi de limbă greacă

DF

1

 

 

 

C

2

C

S

L

Pr

Ev

K

IlAD4F40

Controverse hristologice în secolul IV

DF

 

1

 

 

 

C

2

IlAD4F41

Termenii teologiei biblice a Vechiului Testament

DF

1

 

 

 

C

2

IlAD4F42

Apologeţi de limbă greacă

DF

1

 

 

 

C

2

SEMINAR PEDAGOGIC

IlAD3F21

Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării

SP

2

2

 

 

E

5

 

IlAD4F43

Didactica specializării (religie)

SP

 

2

2

 

 

E

5

 

TOTAL FACULTATIVE S1/S2

 

5

2

-

-

K11

5

2

-

-

K11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DISCIPLINE FACULTATIVE An II

 

10C+4S

2E+6C

K22

  

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul III

 

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE FUNDAMENTALE

IlAF5O01

Teologie Dogmatică

DF

2

 

 

 

E

3

 

 

 

 

 

 

IlAF5O02

Teologie Morală şi Spiritualitate Ortodoxă

DF

2

 

 

 

E

3

 

 

 

 

 

 

IlAF5O03

Teologie Liturgică

DF

2

1

 

 

E

3

 

 

 

 

 

 

IlAF6O24

Teologie Dogmatică

DF

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

E

3

IlAF6O25

Teologie Morală şi Spiritualitate Ortodoxă

DF

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

E

2

IlAF6O26

Teologie Liturgică

DF

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

E

3

DISCIPLINE DE SPECIALITATE

IlAS5O04

Misiologie şi ecumenism

DS

1

 

 

 

E

2

 

 

 

 

 

 

IlAS5O05

Muzică bisericească şi ritual

DS

1

 

 

 

Vp

2

 

 

 

 

 

 

IlAS5O06

Istoria şi Filosofia religiilor

DS

2

 

 

 

E

3

 

 

 

 

 

 

IlAS5O07

Drept bisericesc

DS

2

 

 

 

E

2

 

 

 

 

 

 

IlAS5O08

Teologie Pastorală

DS

1

 

 

 

E

2

 

 

 

 

 

 

IlAS5O09

Catehetică

DS

1

 

 

 

E

2

 

 

 

 

 

 

IlAS6O27

Misiologie şi ecumenism

DS

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

E

2

IlAS6O28

Muzică bisericească şi ritual

DS

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Vp

2

IlAS6O29

Istoria şi Filosofia religiilor

DS

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

E

3

IlAS6O30

Drept bisericesc

DS

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

E

2

IlAS6O31

Teologie Pastorală

DS

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

E

2

IlAS6O32

Catehetică

DS

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

E

2

DISCIPLINE COMPLEMENTARE

IlAC5O10

Formare duhovnicească

DC

 

1

 

 

C

1

 

 

 

 

 

 

IlAC5O11

Cântare corală şi dirijat

DC

 

2

 

 

Vp

1

 

 

 

 

 

 

IlAC5O12

Practică liturgică

DC

 

1

 

 

Vp

1

 

 

 

 

 

 

IlAC5O13

Practică catehetică

DC

 

2

 

 

Vp

1

 

 

 

 

 

 

IlAC6O33

Formare duhovnicească

DC

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

C

1

IlAC6O34

Cântare corală şi dirijat

DC

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Vp

1

IlAC6O35

Practică liturgică

DC

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Vp

1

IlAC6O36

Practică catehetică

DC

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Vp

2

IlAC6O37

Practică de specialitate

DC

 

 

 

 

 

 

3 săptămâni x 6 ore / zi = 90 ore

 

 

 

TOTAL

 

14

7

 

 

 

26

14

7

 

 

 

26

DISCIPLINE OBLIGATORII OPŢIONALE (se aleg 2 din 4)

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

IlAD5A14

Religiile monoteiste în dialog

DO

1

 

 

 

C

2

IlAD5A15

Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică

DO

1

 

 

 

C

2

IlAD5A16

An Overview of Orthodox Canon Low

DO

1

 

 

 

C

2

IlAD5A17

Einführung die Orthodoxe Dogmatik

DO

1

 

 

 

C

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

IlAD6A38

Religiile monoteiste în dialog

DO

 

1

 

 

 

C

2

IlAD6A39

Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică

DO

1

 

 

 

C

2

IlAD6A40

An Overview of Orthodox Canon Low

DO

1

 

 

 

C

2

IlAD6A41

Einführung die Orthodoxe Dogmatik

DO

1

 

 

 

C

2

 

TOTAL S1/S2 (Obl. Opţionale)

 

2

 

 

 

 

K4

2

 

 

 

K4

 

TOTAL An III (Obl. Opţionale)

 

4C

2C

K8

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

16

7

 

 

K30

16

7

 

 

K30

 

TOTAL OBLIGATORII

 

23

 

23

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An III

 

32C+14S

16E+6C+8VP

K60

 

FACULTATIVE

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

IlAD5F18

Spiritualitate ortodoxă: Ascetica şi Mistica

DF

1

 

 

 

C

2

IlAD5F19

Teologia icoanei

DF

1

 

 

 

C

2

IlAD5F20

Impactul sectelor orientale asupra lumii creştine

DF

1

 

 

 

Vp

2

IlAD5F21

Izvoarele Dreptului canonic din primul mileniu

DF

1

 

 

 

C

2

C

S

L

Pr

Ev

K

IlAD6F42

Spiritualitate ortodoxă: Ascetica şi Mistica

DF

 

1

 

 

 

C

2

IlAD6F43

Teologia icoanei

DF

1

 

 

 

C

2

IlAD6F44

Impactul sectelor orientale asupra lumii creştine

DF

1

 

 

 

Vp

2

IlAD6F45

Izvoarele Dreptului canonic din primul mileniu

DF

1

 

 

 

C

2

SEMINAR PEDAGOGIC

IlAD5F22

Instruirea asistată de calculator

SP

1

1

 

 

C

2

 

IlAD5F23

Practică padagogică (religie) I

SP

 

3

 

 

C

3

 

IlAD6F46

Managementul clasei de elevi

SP

 

1

1

 

 

E

3

IlAD6F47

Practică pedagogică (religie) II

SP

 

 

3

 

 

C

2

IlAD6F48

Examen de absolvire

Nivelul I

SP

 

 

 

 

 

E

5

 

TOTAL FACULTATIVE S1/S2

 

5

4

-

-

K13

5

4

-

-

K18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DISCIPLINE FACULTATIVE An III

 

10C+8S

2E+9C+2Vp

K31

 

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul IV

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE FUNDAMENTALE

IlAF7O01

Teologie Dogmatică

DF

2

 

 

 

E

3

 

 

 

 

 

 

IlAF7O02

Teologie Morală şi Spiritualitate Ortodoxă

DF

2

 

 

 

E

3

 

 

 

 

 

 

IlAF7O03

Teologie Liturgică

DF

2

 

 

 

E

3

 

 

 

 

 

 

IlAF8O18

Teologie Dogmatică

DF

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

3

IlAF8O19

Teologie Morală şi Spiritualitate Ortodoxă

DF

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

E

3

IlAF8O20

Teologie Liturgică

DF