Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Prof.univ.dr. Ioan DZIŢAC

Departamentul de Matematică- Informatică
Facultatea de Ştiinţe Exacte
Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

School of Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

School of Business Administration, Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu, China

Organizare Sesiune Specială la ITQM 2013:

  May 16-18, 2013 , World Dushulake  Hotel , Suzhou, China

Poziţia actuală

Activităţi extracurriculare

Evaluator ARACIS - Domeniu Informatică

Date personale:

Nume şi prenume: DZIŢAC IOAN
Data şi locul naşterii: 14.02.1953, Poienile de sub Munte, Maramureş
Domiciliu stabil: Oradea, Grigore Ureche, 19, E-mail: idzitac@ rdsor. ro
Formare academică iniţială: Diplomă de licenţă în matematică (UBB Cluj Napoca, 1977)
Titlul ştiinţific: Doctor în informatică (UBB Cluj Napoca, 2002)
Titlul didactic universitar: Profesor universitar (UAV Arad, 2009)
Ultima perfecţionare didactică: Formator formatori, 2010

Adresa instituţională:

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, Facultatea de Ştiinţe Exacte Departamentul de Matematică-Informatică
Complex M, str. Elena Drăgoi, Nr. 2, Cabinet 81, Tel. 0257-219000.
Email: ioan.dzitac@ uav. ro

Premii şi diplome (selecţie):

Discipline predate la studiile universitare de licenţă in 2010-2011:

Discipline predate la programele universitare de masterat în 2010-2011:

Îndrumare lucrări de licenţă şi disertaţie (selecţie)

Membru în comisii de doctorat

Membru în asociaţii profesionale:

Membru în colective editoriale ale unor reviste ştiinţifice (selecţie):

Activitate ştiinţifică/Publicaţii

Prezenţă în dicţionare/enciclopedii/web/baze de date:

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET