Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

 1. Academic
  1. Admitere 2014
  2. Admitere 2016
  3. Admitere 2015
   1. Rezultate admitere 2015
   2. Rezultate admitere 2015 septembrie
  4. Admitere-2015
   1. Acte necesare la înscriere
   2. Admitere studenti NON UE
   3. Admitere studenti R. Moldova, etnici si diaspora
   4. Admitere sutdenti UE
   5. Echivalarea studiilor absolvite de catre cetatenii romani in alte state.
   6. Perioadele de înscriere şi afişarea rezultatelor
   7. Rezultate Admitere
  5. Admitere 2016
   1. Acte necesare la înscriere
   2. Locuri şi Specializări Licenţă
   3. Locuri şi Specializări Master
   4. Probe în desfăşurare
   5. Programarea interviurilor pentru master la UAV
   6. Rezultate admitere
  6. Admitere
   1. Acte necesare la admitere 2017
   2. Acte necesare la admitere 2018
   3. Admitere 2016
   4. Admitere 2017
   5. Admitere 2018
   6. Admitere români de pretutindeni
   7. Admitere români de pretutindeni 2018
   8. Locuri şi Specializări Licenţă 2017
   9. Locuri şi Specializări Master 2017
   10. Rezultate admitere 2017
  7. Admitere
   1. Admiterea la studii universitare de doctorat 2014
   2. Admiterea la studii universitare de licenta 2014
   3. Admiterea la studii universitare de masterat 2014
   4. Admitere studenti NON UE
   5. Admitere studenti R. Moldova, etnici si diaspora
   6. Admitere sutdenti UE
   7. Admiterea la studii nonuniversitare 2014
   8. CNRED - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
   9. Echivalarea studiilor absolvite de către cetăţenii români în alte state
   10. Foto admitere
  8. Alegeri academice 2012-2016
  9. Concurs posturi
  10. Finalizare studii
  11. Programe postuniversitare şi formare continuă
  12. Cicluri/Programe de studii universitare 2017-2018
  13. Şcoală doctorală interdisciplinară UAV Arad
   1. Avizier
   2. Calendar admitere
   3. Ghidul susţinerii publice a tezei de doctorat
   4. Modele documente/anexe
   5. Proiecte/Granturi/Contracte
   6. Rezumate teze doctorat
   7. Susţineri publice de teze de doctorat
  14. Structura anului universitar
 2. Admitere
 3. Alumni
  1. Acte studii
  2. Contact
  3. Continuă studiile la UAV
  4. Festivități
   1. Cursuri festive
   2. Reuniuni ale absolvenților
  5. Portrete de absolvenți
 4. Cercetare
  1. Apeluri Conferințe
  2. Apeluri Proiecte
  3. Avizier
  4. Baza de date multicriteriala cu cercetarea stiintifica
  5. Centrul de cercetare şi consultanţă în economie
   1. Diseminare
  6. Cadre didactice şi de cercetare în BDI
   1. Prezența cadrelor didactice şi de cercetare şi a studenților UAV în bazele de date Web of Science - Clarivate Analytics
   2. Prezența cadrelor didactice şi de cercetare ale UAV în ResearchGate
   3. Prezența cadrelor didactice şi de cercetare ale UAV în WorldCat
  7. Conferinţe
  8. Consiliul Știinţific
  9. Direcţii de cercetare
  10. Incubatorul Tehnologic de Afaceri UAV-IT INCUBATOR
  11. Institutul de cercetare, dezvoltare, inovare în ştiinţe tehnice şi naturale
   1. Cercetare
   2. Consiliu ştiinţific
   3. Contact
   4. Dotǎri
   5. Echipa
   6. Proiecte
   7. Regulamente
   8. Servicii
  12. Institute și centre de cercetare
  13. Institutul European "Serge Moscovici"
   1. Centenarul Unirii alături de români din Republica Moldova și Ucraina
   2. Evenimente
   3. Franceza este o șansă universalitatea se trăiește prin diversitate
   4. Lansare de carte "Congresul iubirii"
   5. Noi angajamente în colaborarea româno-sârbă
   6. 4th International Conference ComSymbol on Believe in Technology: Mediatization of the Future and the Future of Mediatization
  14. Laboratorul de cercetări pentru analiza şi modelarea sistemelor biologice
  15. Legislaţie
  16. Centrul de cercetare "Modele matematice şi sisteme informatice"
   1. Editori si/sau referenţi la reviste
   2. Personal de cercetare
   3. Plan de cercetare intern
   4. Raport de autoevaluare
   5. Regulamentul MMSI
   6. Statutul MMSI
  17. Proiecte
   1. ACAMIMM
   2. APM
   3. CNCSIS-IDEI ID: 1239/2007
   4. MECAEV-POSDRU/86/1.2/S/53849
   5. PERFORMER
   6. PN-II-PT-PCCA-2013-4-0191
   7. PN-II-RU-TE-2011-3-0022
   8. POSDRU/88/1.5/S/53501
   9. PractiPASS
   10. Proiect POS-CCE Nr. 210/2010
   11. Proiect POSCCE 621/2014 - CESTN
   12. PROJECT PN-II-ID-0047-2011
   13. PROJECT PN-II-RU-TE-0008/2011
   14. TAITMA-NE
   15. TAMARO
  18. Centrul de cercetare "Studii Interculturale şi Interconfesionale"
   1. Avizier
   2. Documente
   3. SIE 2011
  19. SRAIT- Filiala Arad
   1. Afiliere la IFAC
   2. Conferinţe
   3. Documente
   4. ISI Web of Science
   5. Reviste
   6. Statut
 5. Contact
 6. Departamente
  1. Centrul de consiliere şi orientare în carieră
  2. CEAC-UAV
  3. Departamente de bază / facultăţi (cf. art.133 din L.1/2011)
  4. Departamentul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii
  5. Departamentul de comunicare şi asigurare a transparenţei
  6. Departamentul de gestiune previzională a solicitărilor pe piaţa muncii
  7. Departament ID-UAV
   1. Avizier
   2. Download
   3. Informaţii pentru cadre
   4. Planuri de învăţământ
   5. Regulament de organizare şi funcţionare
  8. DPPD -UAV
   1. Activitatea ştiinţifică
   2. Avizier
   3. Cadre didactice
   4. Conducere
   5. Cursuri postuniversitare de specializare
   6. Formare continuă şi grade didactice
   7. Formare iniţială: I (6 sem.) + II (4 sem.)
   8. Manifestări stiinţifice
   9. Masterate oferite de DPPD
   10. Studenţi DPPD
   11. Workshop 2011
  9. Departamentul pentru relaţii internaţionale şi programe proiecte
  10. Unităţi de cercetare (institut, laborator, centre, incubator)
 7. Erasmus+
  1. Comisii de selectie/evaluare Erasmus
  2. Mobilităţi de formare
  3. Mobilităţi de plasament
  4. Mobilităţi de predare
  5. Mobilităţi de studiu
  6. Programul de cooperare finantat prin SEE
 8. Facultăţi
  1. Facultatea de Design
   1. Admitere
   2. Admiterea la studii de licenţă si master 2016
   3. Avizier
   4. Departamentul de design, comunicare vizuală şi arte aplicate
   5. Calitate
   6. Carieră / Parteneri
   7. Cercetare
   8. Design
   9. Design ambiental
   10. Design şi dezvoltare de produs
   11. Evenimente
   12. Finalizare studii
   13. Modă-design vestimentar
   14. Practică
   15. Prezentare
   16. Prezentare de modă la ISREIE 2010
   17. Programe de studii
   18. Regulamente
  2. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
   1. Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare
   2. Admitere
   3. Admitere la studii de licenţă şi masterat 2016
   4. OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ 2016
   5. Alumni
   6. Avizier
   7. Departamentul de educaţie fizică şi performanţă sportivă
   8. Calitate
   9. Carieră / Parteneri
   10. Cercetare
   11. Curs de specializare - Administrator structuri sportive - Management sportiv
   12. Domeniul de licenţă
   13. Educaţie fizică şi sportivă
   14. Evenimente
   15. Finalizare studii
   16. Examen de licenţă 2015
   17. Grade didactice - învăţământ preuniversitar
   18. Practică
   19. Prezentare
   20. Programe de studii
   21. Regulamente
   22. Zilele sportului universitar arădean 2017, ediția a II-a
  3. Facultatea de Inginerie
  4. Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului
   1. Acasa
   2. Admitere
   3. Alegeri Parţiale 2014
   4. Alumni
   5. Avizier
   6. Departamentul de ştiinţe tehnice şi ale naturii
   7. Calitate
   8. Carieră / Parteneri
   9. Cercetare
   10. Cercetarea ȋn Facultatea de inginerie alimentară, turism şi protecţia mediului-tendinţe si bune practici
   11. Contact
   12. Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare
   13. departament 2
   14. Evaluarea şi Controlul Calităţii Mediului
   15. Evenimente
   16. Finalizare studii
   17. Ingineria Produselor Alimentare
   18. Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice
   19. INGINERIE ŞI MANAGEMENET ÎN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI AGROTURISM
   20. Managementul Calităţii Produselor Alimentare
   21. Mărturii - studenţi
   22. Planuri de învăţământ
   23. Practică
   24. Prezentare
   25. Programe de studii
   26. Proiecte-UAV-FIATPM
   27. Protecția Consumatorului și a Mediului
   28. Regulamente
   29. Specializare CEPA
   30. Specializarea ISBE
   31. Oferta academică (licenţă+master)
   32. Studenţi
   33. Studenti 2
  5. Inginerie
   1. Alegeri 2016 - 2020
   2. Automatică şi Informatică Aplicată
   3. Automatizări şi Sisteme Inteligente
   4. Automotivest
   5. Autovehicule rutiere
   6. Avizier
   7. Departamentul de automatică, inginerie industrială, textile şi transporturi
   8. Calitate
   9. Carieră / Parteneri
   10. Centru de Cercetari "Florin Valu"
   11. Cercetare
   12. Cercetare
   13. Curs-festiv-2016
    1. Curs festiv 2016
    2. Curs festiv 2016
   14. Evenimente
   15. Examen de diplomă 2012
   16. Examen de disertaţie 2011
   17. Finalizare studii
   18. Ingineria sudarii
   19. Inginerie Economică Industrială
   20. Parteneri Uav
   21. Practică
   22. Prezentare
   23. Productica Sistemelor Industriale
   24. Oferta academică (licenţă+master)
   25. Programe de studii
   26. Regulamente
   27. Tehnologia Constructiilor de masini
   28. Tehnologia şi Designul Produselor Textile
   29. Tehnologia Tricotajelor si Confecţiilor
  6. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială
   1. Admitere
   2. Admitere PFPCCPD
   3. Admiterea la studii de licenţă şi master 2015
   4. Alegeri
   5. Arhivă
   6. Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea si intervenția psihoeducațională
   7. Avizier
   8. CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ - BUNE PRACTICI PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR-CHEIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ȘI PRIMAR
   9. Departamentul de pedagogie, psihologie şi asistenţă socială
   10. Calitate
   11. Carieră / Parteneri
   12. Cercetare
   13. Organizatori
   14. Comitetul ştiinţific
   15. departament 2
   16. Evenimente
   17. Examen finalizare program de studiu PFPCCPD
   18. Finalizare studii
   19. Fişe de discipline,Planuri de invatamant
   20. Galerie foto EfaStud 2016
   21. Grade didactice
   22. Informații utile
   23. Inscriere
   24. Oferta academica PFPCCPD
   25. Practica
   26. Practică pedagogică PFPCCPD
   27. Prezentare
   28. Prezentare
   29. Programe de studiu
   30. Programul conferinţei
   31. Programul de formare psihopedagogică in vederea certificării competențelor pentru profesia didactică
   32. Regulamente
   33. Reviste
   34. Oferta academică (licenţă+master)
   35. Termeni şi condiţii de participare
   36. The suitcase, the map and the voyage of a youth worker
   37. Ziua psihologului
  7. Facultatea de Ştiinţe Economice
   1. Admitere
   2. Admitere 2014
   3. Admitere 2015
   4. Admitere 2016
   5. An universitar 2016-2017
   6. An universitar 2017-2018
   7. Arhivă
   8. Avizier
   9. Departamentul de discipline economice
   10. Calitate
   11. Carieră / Parteneri
   12. Cercetare
   13. Concursul Virgil Madgearu pentru studenti si elevi
   14. Concursul-virgil-madgearu-pentru-elevi-galerie-foto-2015
    1. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    2. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    3. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    4. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    5. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    6. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    7. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    8. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    9. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    10. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
   15. Domeniul Administrarea afacerilor: Administrarea afacerilor în comerț și turism (IF, 2 ani)
   16. Domeniul Administrarea afacerilor: Economia comerțului, turismului și serviciilor (IF, 3 ani)
   17. Domeniul Contabilitate: Analiză economică, evaluare de active și afaceri (IF, 2 ani)
   18. Domeniul Contabilitate: Contabilitate și informatică de gestiune (IF, 3 ani)
   19. Domeniul Contabilitate: Expertiză contabilă și audit (IF, 2 ani)
   20. Domeniul Finanțe: Finanțe Coorporative (IF, 2 ani)
   21. Domeniul Finanțe: Finanțe și bănci (IF, 3 ani)
   22. Domeniul Management: Management (IF, 3 ani)
   23. Domeniul Management: Management și finanțare în administrație publică (IF, 2 ani)
   24. Domeniul Management: Strategii și politici de management (IF, 2 ani)
   25. Evenimente
   26. EXAMEN DE LICENŢĂ - MASTER 2016
   27. Examen Licenţă - Master 2015
   28. EXAMEN LICENTA - MASTER 2014
   29. Finalizare studii licentă și masterat
   30. Galerie foto proiect POSDRU/60/2.1/S/20143
   31. Galerie foto „Economia – prezent şi viitor” 2014
   32. Manifestări studenţeşti
   33. Oferta educaţională 2014 -2015
   34. Oferta educaţională 2015 - 2016
   35. Olimpiada Nationala a Economistilor in Formare - Sectiunea Contabilitate si Informatica de Gestiune - 2016
   36. Proiect "Practică să înveţi, învaţă să practici!"
   37. Practică
   38. Prezentare
   39. Programe de studii
   40. Regulamente
  8. Facultatea de Ştiinţe Exacte
   1. Admitere
   2. Admiterea la studii de master 2014
   3. Alumni
   4. Alumni
   5. Avizier
   6. "Caius Iacob" Editia I
   7. "Caius Iacob" Editia II
   8. "Caius Iacob" Editia III
   9. "Caius Iacob" Editia IV
   10. Calitate
   11. Carieră / Parteneri
   12. Cercetare
   13. Concurs international de matematică şi informatică "Caius Iacob"
   14. Departamentul de matematică-informatică
   15. Domeniul Informatică: Advanced Studies in Applied Computer Science (English
   16. Domeniul Informatica : Informatică Aplicată Program cu predare în limba engleză (IF 3 ani)
   17. Evenimente
   18. Examen de disertaţie 2016
   19. Examen de licenţă 2016
   20. Finalizare studii
   21. Finalizare studii
   22. Domeniul Informatică: Informatică (licenţă, ID, 3 ani)
   23. Domeniul Informatică: Informatică (licenţă, IF, 3 ani)
   24. International Workshop: on Operator Theory and Applications
   25. Linkuri utile
   26. Domeniul Informatică: Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie (master, IF, 2 ani)
   27. Domeniul Matematică: Matematică informatică (licenţă, IF, 3 ani)
   28. Domeniul Matematica: Modelare matematică în cercetare şi didactică
   29. Practică
   30. Prezentare
   31. Programe de studii
   32. Regulamente
  9. Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale
   1. Administraţie publică
   2. Administratie publica 2016-2019
   3. Administratie publica in spatiul european
   4. Administratie publica in spatiul european 2016-2019
   5. Admitere
   6. Admiterea la studii de licenţă + master+ doctorat- 2016
   7. Avizier
   8. Calitate
   9. Carieră / Parteneri
   10. Centrul de limbi moderne
   11. Cercetare
   12. Concurs creaţie - Adolescenţa şi provocările scrisului
   13. Concurs naţional de creaţie literară şi eseistică pentru elevii de liceu Adolescenţa şi provocările scrisului
   14. Concursul naţional de creaţie literară şi eseistică „Adolescenţa şi provocările scrisului”
   15. Evenimente
   16. Examene de finalizare studii 2016
   17. Finalizare studii
   18. Jurnalism
   19. Jurnalism 2016-2019
   20. Jurnalism - plan
   21. Limba si literatura romana limba si literatura engleza
   22. Limba si literatura romana-limba si literatura engleza 2016-2019
   23. Limba si literatura tendinte actuale
   24. Limba si literatura tendinte actuale 2016-2018
   25. Departamentul de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane
   26. Practică
   27. Prezentare
   28. Programe de studiu
   29. Regulamente
   30. Studii de limba si literatura in spatiul anglo-saxon
   31. Studii de limba si literatura in spatiul anglo-saxon 2016-2019
   32. Oferta academică (licenţă+master+doctorat)
   33. Teologie Penticostala Didactica
   34. Teologie penticostala didactica 2016-2019
  10. Facultatea de Teologie
   1. Admitere
   2. Admitere 2016
   3. Avizier
   4. Departamentul de discipline teologice
   5. Calitate
   6. Carieră / Parteneri
   7. Cercetare
   8. Doctrină și cultură creștină
   9. Evenimente
   10. Finalizare studii
   11. Pastorație și viață liturgică
   12. Practică
   13. Prezentare
   14. Programe de studii
   15. Regulamente
   16. Sfinții Trei Ierarhi
   17. Teologie Dogmatică
   18. Teologie Ortodoxă Pastorală
 9. Resurse
  1. Biblioteci
   1. Biblioteca Universitară “Cornelia Bodea”
   2. e-Biblioteci
   3. Reviste pe categorii
  2. Concurs posturi administrative
   1. Anul 2015
   2. Anul 2017
   3. Anul 2018
   4. Anul 2016
  3. Concurs posturi didactice
  4. Concurs posturi didactice asociate
   1. Anul 2017
   2. Anul 2015
   3. Anul 2016
  5. Concurs-posturi-didactice
   1. Anul 2016-2017
   2. Anul 2011-2012
   3. Anul 2015-2016
   4. Anul 2014-2015
   5. Anul 2013-2014
   6. Anul 2012-2013
  6. ECDL
  7. Informatii IP
  8. Concurs posturi cercetare
   1. Anul 2015
   2. Anul 2014
  9. Reviste UAV
  10. Serviciul Resurse Umane Salarizare
   1. Contract colectiv de muncă
   2. Regulament intern
   3. Regulament: Alegeri pentru funcţii de conducere
 10. Senat
  1. Calendar
  2. Comisii
  3. Contact
  4. Despre
  5. Documente
   1. Hotărâri Senat 2014
   2. Hotărâri Senat 2015
   3. Hotărâri Senat 2016
   4. Hotărâri Senat 2017
   5. Regulamente
 11. Studenţi
  1. Avizier
  2. Studenţi internaţionali/BPC
  3. Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră
   1. Evenimente
   2. Examene finale la UAV Arad
   3. Recomandari cautare job
   4. Saptamana altfel 2016
   5. Săptămâna Altfel 2017
  4. Contracte de studii
   1. Contracte de studii 2015-2016
   2. Contracte de studii 2016-2017
  5. Diplome şi acte de studii
  6. Ghidul formării profesionale
  7. Locuri de muncă
  8. Olimpiade şi concursuri
  9. Organizaţii studenţeşti
  10. Servicii sociale
  11. Tabere
  12. Taxe şi Burse
 12. Universitate
  1. Apariții UAV în media
  2. Calitate
   1. HG privind acreditarea programelor
   2. ARACIS
   3. Chestionare, fişe şi grile de evaluare
   4. Clasificare/Ierarhizări programe
   5. Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
   6. Documente
   7. Documente ale Sistemului de Management al Calității (ISO 9001:2008)
  3. Conducere
   1. Alegeri universitare 2012-2016
   2. Alegeri universitare 2016-2020
   3. Componenţa
   4. Organigrame
   5. Rapoarte rector
  4. Doctor Honoris Causa
  5. Documente
   1. Declaratii de avere 2018
   2. Declaraţii de avere 2016
   3. Declaraţii de avere 2012
   4. Declaraţii de avere 2013
   5. Declaraţii de avere 2014
   6. Declaraţii de avere 2015
   7. Declaratii de avere 2017
   8. Declaraţii de avere
   9. Documente de interes public
   10. Etică universitară
   11. Execuţie bugetară
   12. FORMULARE
   13. Hotărâri Consiliul de Administrație
   14. Legislaţie
   15. Licitaţii şi achiziţii
   16. METODOLOGII
   17. PROCEDURI
   18. Ranking
   19. Raport privind activitatea Consiliului Academic
   20. Rapoarte privind activitatea audit public intern
   21. Rapoartele clubului sportiv UAV
   22. Reglementări interne UAV (Regulamente, metodologii, proceduri, formulare)
   23. Reglementări interne strategii, planuri, rapoarte
   24. REGULAMENTE
  6. Evenimente
  7. Evenimente
   1. Concursul Internaţional „Caius Iacob“ 2018
   2. Evenimente 2016
   3. Evenimente 2018
   4. Simpozionul “Zilele Francisc I. Rainer”
   5. Teodor Meleșcanu, Doctor Honoris Causa al UAV
   6. test evenimente
  8. Evenimente 2017
   1. Bursa locurilor de munca aprilie 2017
   2. Festivalul familiei
   3. Săptămâna Altfel
  9. Evenimente
   1. Academicianul Eugen Segal, DHC al UAV
   2. Ambasadorul Georgiei în România, Doctor Honoris Causa al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad
   3. Deschidere an Universitar 2016-2017
   4. Bancherul Peter Maximilian, Prinţ de Heidendorf - Doctor Honoris Causa al UAV
   5. Concursul "Caius Iacob" la a 5-a ediţie
   6. Concurs Erasmus
   7. Concursul Internaţional de Matematică şi Informatică „Caius Iacob” a ajuns la ediţia a VI-a
   8. Teologia in Universitate
   9. 25 de ani de teologie la UAV
   10. Deputata UE Doris Pack, Doctor Honoris Causa al UAV
   11. Deschiderea anului universitar 2015-2016
   12. Deschiderea anului Universitar 2016-2017
   13. Deschiderea Scolii de Vara „Comunicare si interculturalitate” a UAV
   14. Doctor Honoris Causa la UAV pentru prof. univ. dr. Alain Buzelay
   15. Două personalităţi remarcabile ale lumii academice au devenit Doctor Honoris Causa ai UAV
   16. Economia şi provocările ei la UAV
   17. Erasmus Open Doors la UAV
   18. Ghioroc Summer Fest
   19. Inaugurarea Filialei Arad a Casei Româno - Chineze
   20. INGTEX 2018 la UAV
   21. Întâlnirea absolvenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Exacte a UAV
   22. Întâlnirea absolvenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Exacte a UAV
   23. Invitaţie la dezbatere
   24. ISREIE 2014
   25. ISREIE 2016
   26. Lansarea Coaliției Naționale pentru Modernizarea României
   27. Mihai Leu la UAV
   28. Ministrul Educație în vizită la UAV
   29. Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, în vizită la UAV
   30. O carte cu trecere în capitalele Europei
   31. O nouă specializare europeană
   32. O vedetă americană de film vine la UAV!
   33. Premii pentru cercetare
   34. Premiile Academiei Române
   35. Preparate culinare de Ziua Europei
   36. Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, la UAV
   37. Provocarea INGTEX la UAV
   38. Ramona Lile: „Acest protocol reprezintă un proiect de suflet pentru UAV”
   39. Ramona Lile: „Este o onoare să facem parte din Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona Vest a României”
   40. Ramona Lile „Interesul arătat de Nokia pentru UAV ne onorează ”
   41. Ramona Lile „Primele proiecte comune cu FRF se vor derula din această toamnă”
   42. Ramona Lile: „UAV a câştigat un partener de încredere”
   43. Ramona Lile „Un sfert de veac al UAV, o sărbătoare a universității noastre”
   44. Un portal nou pentru revistele UAV
   45. Şcoala de Vară a Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad
   46. Seara absolvenţilor alumni la UAV
   47. SENATOR ONORIFIC: CAROLINA ILICA
   48. Serbarea Pomului de Crăciun la UAV
   49. SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ JUBILIARĂ: 230 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI MOISE NICOARĂ
   50. Simpozion „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele”
   51. Simpozionul studenţesc „Tradiţie şi modernitate în ştiinţele umaniste şi sociale”
   52. Simpozionul teologilor penticostali la UAV
   53. Student UAV, campion european la fitness
   54. Târgul educaţiei universitare la UAV - 2014
   55. UAV a urcat în topul 4ICU la începutul lui 2013
   56. UAV alături de românii din Serbia
   57. UAV invitată în capitala Franţei
   58. UAV: Proiectul „Centru de Cercetare în Ştiinţe Tehnice şi Materiale - CESTN”
   59. UAV vă aduce Noaptea Cercetătorilor Europeni !
   60. Un nou proiect lansat de UAV
   61. Un student de Cartea Recordurilor
   62. Valorificarea costumului popular din Ţara Zărandului în moda contemporană din in şi cânepă
   63. Clasamentul "Ranking Web of Universities"
   64. Ziua Porţilor Deschise la UAV
   65. Ziua Sportului Universitar Arădean
  10. Jobs
   1. AcademicKeys
   2. EURAXESS RO
   3. Jobs.edu.ro
   4. Posturi cercetare UAV
  11. Links
  12. Noutăţi
   1. Absolvenţii UAV luaţi la întrebări
   2. Academicianul Florin Gheorghe Filip omagiat la UAV
   3. Acces direct pentru Europa pe site-ul UAV
   4. Administrator structuri sportive
   5. Administrator structuri sportive MODULUL II
   6. Admiterea pentru anul universitar 2015-2016
   7. „Adolescenţa şi provocările scrisului”
   8. „Akademos” gata de Crăciun
   9. „Akademos”, o investiție în calitate
   10. „Akademos”, un atu al UAV
   11. Vin alegerile la UAV
   12. Ambasadorul Italiei, la UAV
   13. ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI POCU 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6 - Educaţie şi competenţe, zona de vest
   14. „Aradul teatral” lansat în Serbia
   15. Artiştii germani expun la UAV
   16. Asistenţa socială, o profesie aproape de oameni
   17. Au început cursurile gratuite de limba chineză la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   18. Au început înscrierile la UAV
   19. Au punctat pentru UAV
   20. Aur pentru UAV
   21. Barometrul European de Opinie
   22. Bucate traditionale, gandire pozitiva si implicare sociala la UAV
   23. Bugetul UAV cu miză la alegeri
   24. Burse americane pentru arădeni
   25. Burse de studiu în Coreea
   26. Burse pentru olimpici la UAV
   27. Burse pentru universităţi din străinătate
   28. Burse pentu studenţii UAV
   29. Campionatul Naţional Universitar de Volei pe plajă
   30. Caravana Revistei „22” la UAV
   31. Proiect ambiţios pentru UAV
   32. Facultatea de ingineria produselor alimentare din cadrul UAV ocupă primul loc pe ţară
   33. Cazare de 5 stele la UAV
   34. Cel mai bun plan de dezvoltare în carieră
   35. Domenii noi de cercetare ştiinţifică la UAV
   36. CERCETARE SI EDUCATIE IN ERA INOVATIEI
   37. Cercetarea, din nou câştigătoare
   38. Tineri cercetători la UAV
   39. Cercetători de vârf în Soft Computing la Arad
   40. S-a luat la trântă cu chimia
   41. China o nouă provocare pentru UAV
   42. China, o prioritate pentru UAV
   43. Coaliția pentru Modernizarea României s-a lansat la Arad
   44. Competenţe pentru economie. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, peste media europeană
   45. Competiţie fără probleme pentru “Aurel Vlaicu”
   46. Concursul „Caius Iacob”, ediția a IX-a
   47. Conferința internațională StudMath –IT la UAV
   48. CONFERINȚA NAȚIONALĂ ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ
   49. Consorțiul „Academica Plus” susține propunerea alianței de guvernare pentru funcția de ministru al Educației
   50. Concertele de colinzi ale teologilor de la UAV
   51. Corul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, locul I pe Mitropolie
   52. Cursuri gratuite de limba chineză la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   53. Cursuri postuniversitare la UAV
   54. Cursuri postuniversitare la UAV
   55. Dan Negru vine la UAV
   56. 20 de ani de învăţământ teologic la Univeristatea „Aurel Vlaicu” Arad
   57. De la teorie la practică
   58. Depășește-ți limitele, un workshop despre voință și sport
   59. Deschiderea Anului Universitar 2014-2015
   60. Deschiderea anului universitar 2015-2016
   61. Deschiderea anului Universitar 2016-2017
   62. Deschiderea festivă a anului universitar 2017-2018, la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   63. Deschiderea noului an universitar
   64. Despre leadershipul apreciativ la UAV
   65. Dinstincţie de rang european
   66. Distincții pentru profesorii UAV
   67. Doctoratul în şcoli de excelenţă
   68. Două proiecte de perspectivă pentru UAV
   69. Drum deschis spre Europa
   70. Echipă de elită la UAV
   71. Echipă nouă la Liga Studenților UAV
   72. Elevii invitați speciali la UAV
   73. Erasmus Online Open Doors E2OD
   74. Erasmus Online Open Doors – E2OD, editia a doua - 12 martie 2015
   75. Erasmus Open Doors la UAV
   76. Erasmus+ Open Doors la UAV
   77. Erasmus, un program de succes la UAV
   78. Erasmus, un program de succes la UAV
   79. UAV, pe continentul american
   80. Eveniment de marcă la UAV Profesorul Ștefan Bratosin, Doctor Honoris Causa al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad
   81. Examene Admitere
   82. Experţi în practică universitară
   83. Fii student Erasmus!
   84. Ghioroc Summer Fest” by Liga Studenţilor din Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad la a V-a ediţie
   85. Conferinţa "Informarea Consumatorilor Europeni - Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorului"
   86. Înscrieri la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad
   87. Internaționalizarea procesului educativ
   88. Învățământul românesc intră în dezbatere
   89. Investiţie de anvergură la Universitatea „Aurel Vlaicu”
   90. Investiție de milioane de euro la UAV
   91. Investiţie în inteligenţă
   92. UAV, apreciată de universităţi din Irak
   93. Istoria în dezbatere la UAV
   94. La Urania Arad şi CSUAV se face gimnastică aerobică de înaltă performanţă
   95. Lecţii de limba română pentru profesorii din Ungaria
   96. Lecţii de română pentru profesori
   97. „Legile” UAV puse la transparenţă
   98. Locuri de muncă pentru studenţi
   99. Lumea arabă rămâne o ţintă pentru UAV
   100. Mădălina Florea (CSUAV Arad), cea mai rapidă la 5000 m în CN în aer liber
   101. Maeştri ai artelor marţiale pe tatami la UAV
   102. Masterul, o șansă în plus pe piața muncii
   103. Masterul, şansa de perfecţionare
   104. Meci demonstrativ de badminton la Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad
   105. NanoART-BioCell, un proiect de cercetare lansat la UAV
   106. NANOFOL, un proiect de succes la UAV
   107. Noi cursuri postuniversitare la UAV
   108. Noi departamente la UAV
   109. Noi reguli pentru programul Erasmus
   110. Noi specializări la UAV
   111. Sentinţă favorabilă pentru UAV
   112. O carte pentru oraşul Arad
   113. O carte document pentru Arad
   114. O casă pentru artişti
   115. O elevă de 10 la UAV
   116. O facultate cu succes
   117. O istorie trăită la UAV
   118. O nouă generaţie de teologi
   119. O nouă selecție Erasmus
   120. O nouă selecție Erasmus+
   121. O nouă sentinţă în favoarea UAV
   122. O nouă specializare europeană
   123. O poveste de succes pe bani europeni
   124. O şansă în plus şomerilor
   125. O şcoală pentru dascăli
   126. O universitate cu priză la studenţi
   127. O vizită de succes
   128. Oaspeţi de onoare la UAV
   129. Oferte europene pentru studenţii UAV
   130. Omul în cosmos: trecut, prezent şi viitor (Videoclip cu Dumitru Prunariu)
   131. Parada absolventilor-editia I Promotia Centenar
   132. Un parteneriat de excepţie în cercetare
   133. Parteneriat pentru comunitate
   134. Performanță la UAV
   135. Practică şi consiliere pentru studenţi
   136. Practipass
   137. PractiPass, la finalul practicii
   138. Pregatire pentru examenul de bacalaureat
   139. Premiere ERASMUS la UAV
   140. Premiul Academiei Române pentru UAV
   141. Preşedintele Senatului României şi preşedintele Consiliului Naţional al rectorilor, au vizitat ieri Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   142. Proiect al UAV pentru formarea lucrătorului de tineret
   143. Proiect cu impact social la UAV
   144. Proiect de cercetare ştiinţifică la UAV
   145. Proiect de succes la UAV
   146. O şansă în plus pentru şomeri
   147. Proiecte în calendarul cultural al CJA
   148. Proiecte de formare profesională la UAV
   149. Proiecte de succes la UAV
   150. Proiectul POSDRU ID:138850: Studentul consiliat – Excelent viitor angajat, la timpul prezent
   151. Provocare literară la UAV
   152. Provocarea matematicii la UAV
   153. Provocarea televiziunii la UAV
   154. Ramona Lile a câştigat alegerile pentru funcţia de rector al UAV
   155. Ramona Lile: „Admiterea de toamnă la UAV are loc în septembrie”
   156. Ramona Lile „Interesul arătat de Nokia pentru UAV ne onorează ”
   157. Ramona Lile „O expoziţie inedită la UAV”
   158. Ramona Lile „Proiectul Academica BNR reprezintă o oportunitate pentru UAV ”
   159. Ramona Lile: „Se plătesc diferenţele salariale la UAV în baza Legii 85/2016”
   160. Ramona Lile „Un proiect necesar pentru UAV”
   161. Ramona Lile „Un proiect pentru viitorul studenţilor”
   162. Ramona Lile „Vrem să dezvoltăm colaborarea cu partenerii chinezi”
   163. Ramona Lile: „Vrem să sprijinim comunitatea românească din Ungaria”
   164. Un student de Cartea Recordurilor
   165. Relaţia cu mediul economic – condiţie esenţială a unui învăţământ superior de calitate
   166. Rezoluţia Consiliului Naţional al Rectorilor
   167. Rezultate deosebite pentru studentul Gabriel Bocșer
   168. Rezultate selectie Erasmus +
   169. S-a deschis linia de finanţare a UEFISCDI pentru premierea activităţii de cercetare
   170. Să fii bursier de la UAV în China
   171. Sărbătoare la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   172. Au expus într-un palat
   173. „Şcoala de vară”, un eveniment de tradiţie la UAV
   174. Şcoala de Vară a UAV sau provocarea multiculturalităţii
   175. Școala de vară la UAV
   176. Se perfecţionează în limba română
   177. Rezultatul selectiei Erasmus+ octombrie 2015
   178. SELECȚIE ERASMUS+
   179. Sesiune de admitere la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   180. Sesiune de comunicări științifice la UAV
   181. Şi gimnastul Gabriel Bocşer (CSUAV Arad) va fi prezent la Jocurile Europene
   182. Simpozion Internaţional de Matematică la UAV
   183. Simpozion naţional la Facultatea de Teologie din Arad
   184. Simpozionul studenţesc „Cultură, Educaţie, Societate”
   185. SMIT signs collaborative educational and research with University of Arad, Romania
   186. SocioPlus, un proiect pentru societate
   187. Sportul Munţilor, un concurs de dragul naturii
   188. Strategie de succes la UAV
   189. Studenţi de la UAV într-un proiect POSDRU în Italia
   190. Studenţi UAV premiaţi la Oradea
   191. Studenții UAV în Europa
   192. Studenţii UAV învaţă de la europeni
   193. Studenţii UAV, la Muzeul Presei
   194. Studenţii UAV organizează Academia de Training pentru Elevi
   195. Suntem la începutul unui nou an calendaristic.
   196. Târgul educaţiei la UAV în 2015
   197. Ţesături fine marca UAV
   198. Tradiţia i-a adus în frunte
   199. UAV a câştigat în instanţă
   200. Auspicii bune pentru UAV în 2012
   201. UAV alături de dascăli
   202. UAV, apreciată de ministru
   203. UAV Arad dubla vicecampioană națională la Kaiac - Fete
   204. UAV Arad, reprezentată la Şcoala de vară de la Suceava
   205. UAV are două noi proiecte cu OMV
   206. UAV cu succes la elevii arădeni
   207. Ramona Lile: „UAV îi provoacă pe elevi la…literatură”
   208. UAV în febra înscrierilor
   209. UAV în lotul naţional al României la Campionatul European de Dragon Boat
   210. UAV, în ochii studenților
   211. UAV în topul cercetării de elită
   212. UAV investește în cunoaștere
   213. UAV invitată la Szeged
   214. UAV Junior un proiect cu viitor
   215. UAV la Bergamo
   216. UAV la Festivalul familiei
   217. UAV: „Memento Moise Nicoară!”
   218. UAV - parte a delegație arădene în Irak
   219. UAV, partener al Băncii Naţionale
   220. UAV partener al Centrului Nato de educație și instruire
   221. UAV , partener în „Academica BNR”
   222. UAV pe primul loc în competiții studențești
   223. UAV prezentă în China
   224. UAV prezentă în elita cercetării
   225. UAV sub lupa germanilor
   226. UAV: Un nou sezon de Ghioroc Summer Fest se pregăteşte!!!
   227. UAV urcă pe scena arădeană
   228. UAV văzută prin ochii studenţilor
   229. Un an într-o singură carte
   230. Un cămin de cinci stele la Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad
   231. Un consorţiu pentru cercetare
   232. Un intelectual de marcă distins de UAV
   233. Un plus pentru cercetare la UAV
   234. Un proiect de succes la UAV
   235. Un proiect pentru comunitate
   236. UNIFEST 2014 – Festivalul National al Studenţilor din România.
   237. Universitaria, un partener de încredere
   238. Universitatea „Aurel Vlaicu” conectată la Europa
   239. Universitatea „Aurel Vlaicu” în Barometrul european de Opinie
   240. Universitatea “Aurel Vlaicu” în proiectul ERASMUS + KA2
   241. Universitatea Aurel Vlaicu organizează in Arad evenimentul Noaptea Cercetătorilor, 2015
   242. Viziune europeană pentru UAV
   243. Ziua Educaţiei a fost marcată la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   244. Ziua porțlor deschise la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad
   245. Ziua Sportului Universitar Arădean
  13. Prezentare
   1. Carta UAV
   2. Cartea UAV
   3. Parteneri
   4. Identitate
   5. Istoric
   6. Locaţii: Adrese
   7. Misiunea UAV
  14. Transparenţă
   1. Departament de comunicare şi asigurare a transparenţei
  15. Video
   1. Admiterea in anul universitar 2015-2016
   2. Concert Colinde 2016
   3. Deschiderea anului Universitar 2015-2016
   4. Edu2Job 2016
   5. Emisiune TV: Aradul Universitar
   6. Meci demonstrativ de badminton la UAV
   7. Prezentare UAV Arad
   8. Proiect Bio Fun
   9. Şcoala de Vară a UAV sau provocarea multiculturalităţii
   10. UAV a inaugurat Centrul de Cercetare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale
   11. Ziua sportului universitar aradean
 13. University
  1. News
   1. Admission procedure for EU and Non EU students
   2. Challenging Students Globally to Think, Create, and Innovate
 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET