Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

 1. Academic
  1. Admitere 2014
  2. Admitere 2016
  3. Admitere 2015
   1. Rezultate admitere 2015
   2. Rezultate admitere 2015 septembrie
  4. Admitere-2015
   1. Acte necesare la înscriere
   2. Admitere studenti NON UE
   3. Admitere studenti R. Moldova, etnici si diaspora
   4. Admitere sutdenti UE
   5. Echivalarea studiilor absolvite de catre cetatenii romani in alte state.
   6. Perioadele de înscriere şi afişarea rezultatelor
   7. Rezultate Admitere
  5. Admitere 2016
   1. Acte necesare la înscriere
   2. Locuri şi Specializări Licenţă
   3. Locuri şi Specializări Master
   4. Probe în desfăşurare
   5. Programarea interviurilor pentru master la UAV
   6. Rezultate admitere
  6. Admitere
   1. Acte necesare la admitere 2017
   2. Admitere 2016
   3. Admitere 2017
   4. Admitere români de pretutindeni
   5. Locuri şi Specializări Licenţă 2017
   6. Locuri şi Specializări Master 2017
   7. Rezultate admitere 2017
  7. Admitere
   1. Admiterea la studii universitare de doctorat 2014
   2. Admiterea la studii universitare de licenta 2014
   3. Admiterea la studii universitare de masterat 2014
   4. Admitere studenti NON UE
   5. Admitere studenti R. Moldova, etnici si diaspora
   6. Admitere sutdenti UE
   7. Admiterea la studii nonuniversitare 2014
   8. CNRED - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
   9. Echivalarea studiilor absolvite de către cetăţenii români în alte state
   10. Foto admitere
  8. Alegeri academice 2012-2016
  9. Concurs posturi
  10. Finalizare studii
  11. Programe postuniversitare şi formare continuă
  12. Cicluri/Programe de studii universitare 2017-2018
  13. Şcoală doctorală UAV
   1. Avizier
   2. Ghidul susţinerii publice a tezei de doctorat
   3. Modele de documente (download)
   4. Proiecte/Granturi/Contracte
   5. Rezumate teze doctorat
   6. Susţineri publice de teze de doctorat
  14. Structura anului universitar
 2. Admitere
 3. Alumni
  1. Acte studii
  2. Contact
  3. Continuă studiile la UAV
  4. Festivități
   1. Cursuri festive
   2. Reuniuni ale absolvenților
  5. Portrete de absolvenți
 4. Cercetare
  1. Apeluri Conferințe
  2. Apeluri Proiecte
  3. Avizier
  4. Baza de date multicriteriala cu cercetarea stiintifica
  5. Centrul de cercetare şi consultanţă în economie
   1. Diseminare
  6. Cadre didactice şi de cercetare în BDI
   1. Prezența cadrelor didactice şi de cercetare şi a studenților UAV în bazele de date Web of Science - Clarivate Analytics
   2. Prezența cadrelor didactice şi de cercetare ale UAV în ResearchGate
   3. Prezența cadrelor didactice şi de cercetare ale UAV în WorldCat
  7. Conferinţe
  8. Consiliul Știinţific
  9. Direcţii de cercetare
  10. Incubatorul Tehnologic de Afaceri UAV-IT INCUBATOR
  11. Institutul de cercetare, dezvoltare, inovare în ştiinţe tehnice şi naturale
   1. Cercetare
   2. Consiliu ştiinţific
   3. Contact
   4. Dotǎri
   5. Echipa
   6. Proiecte
   7. Regulamente
   8. Servicii
  12. Institute și centre de cercetare
  13. Institutul European "Serge Moscovici"
   1. Evenimente
   2. Lansare de carte "Congresul iubirii"
  14. Laboratorul de cercetări pentru analiza şi modelarea sistemelor biologice
  15. Legislaţie
  16. Centrul de cercetare "Modele matematice şi sisteme informatice"
   1. Editori si/sau referenţi la reviste
   2. Personal de cercetare
   3. Plan de cercetare intern
   4. Raport de autoevaluare
   5. Regulamentul MMSI
   6. Statutul MMSI
  17. Proiecte
   1. ACAMIMM
   2. APM
   3. CNCSIS-IDEI ID: 1239/2007
   4. MECAEV-POSDRU/86/1.2/S/53849
   5. PERFORMER
   6. PN-II-PT-PCCA-2013-4-0191
   7. PN-II-RU-TE-2011-3-0022
   8. POSDRU/88/1.5/S/53501
   9. PractiPASS
   10. Proiect POS-CCE Nr. 210/2010
   11. Proiect POSCCE 621/2014 - CESTN
   12. PROJECT PN-II-ID-0047-2011
   13. PROJECT PN-II-RU-TE-0008/2011
   14. TAITMA-NE
   15. TAMARO
  18. Centrul de cercetare "Studii Interculturale şi Interconfesionale"
   1. Avizier
   2. Documente
   3. SIE 2011
  19. SRAIT- Filiala Arad
   1. Afiliere la IFAC
   2. Conferinţe
   3. Documente
   4. ISI Web of Science
   5. Reviste
   6. Statut
 5. Contact
 6. Departamente
  1. Centrul de consiliere şi orientare în carieră
  2. CEAC-UAV
  3. Departamente de bază / facultăţi (cf. art.133 din L.1/2011)
  4. Departamentul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii
  5. Departamentul de comunicare şi asigurare a transparenţei
  6. Departamentul de gestiune previzională a solicitărilor pe piaţa muncii
  7. Departament ID-UAV
   1. Avizier
   2. Download
   3. Informaţii pentru cadre
   4. Planuri de învăţământ
   5. Regulament de organizare şi funcţionare
  8. DPPD -UAV
   1. Activitatea ştiinţifică
   2. Avizier
   3. Cadre didactice
   4. Conducere
   5. Cursuri postuniversitare de specializare
   6. Formare continuă şi grade didactice
   7. Formare iniţială: I (6 sem.) + II (4 sem.)
   8. Manifestări stiinţifice
   9. Masterate oferite de DPPD
   10. Studenţi DPPD
   11. Workshop 2011
  9. Departamentul pentru relaţii internaţionale şi programe proiecte
  10. Unităţi de cercetare (institut, laborator, centre, incubator)
 7. Erasmus+
  1. Comisii de selectie/evaluare Erasmus
  2. Mobilităţi de formare
  3. Mobilităţi de plasament
  4. Mobilităţi de predare
  5. Mobilităţi de studiu
  6. Programul de cooperare finantat prin SEE
 8. Facultăţi
  1. Facultatea de Design
   1. Admitere
   2. Admiterea la studii de licenţă si master 2016
   3. Avizier
   4. Departamentul de design, comunicare vizuală şi arte aplicate
   5. Calitate
   6. Carieră / Parteneri
   7. Cercetare
   8. Design
   9. Design ambiental
   10. Design şi dezvoltare de produs
   11. Evenimente
   12. Finalizare studii
   13. Modă-design vestimentar
   14. Practică
   15. Prezentare
   16. Prezentare de modă la ISREIE 2010
   17. Programe de studii
   18. Regulamente
  2. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
   1. Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare
   2. Admitere
   3. Admitere la studii de licenţă şi masterat 2016
   4. OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ 2016
   5. Alumni
   6. Avizier
   7. Departamentul de educaţie fizică şi performanţă sportivă
   8. Calitate
   9. Carieră / Parteneri
   10. Cercetare
   11. Curs de specializare - Administrator structuri sportive - Management sportiv
   12. Domeniul de licenţă
   13. Educaţie fizică şi sportivă
   14. Evenimente
   15. Finalizare studii
   16. Examen de licenţă 2015
   17. Grade didactice - învăţământ preuniversitar
   18. Practică
   19. Prezentare
   20. Programe de studii
   21. Regulamente
   22. Zilele sportului universitar arădean 2017, ediția a II-a
  3. Facultatea de Inginerie
  4. Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului
   1. Acasa
   2. Admitere
   3. Alegeri Parţiale 2014
   4. Alumni
   5. Avizier
   6. Departamentul de ştiinţe tehnice şi ale naturii
   7. Calitate
   8. Carieră / Parteneri
   9. Cercetare
   10. Cercetarea ȋn Facultatea de inginerie alimentară, turism şi protecţia mediului-tendinţe si bune practici
   11. Contact
   12. Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare
   13. departament 2
   14. Evaluarea şi Controlul Calităţii Mediului
   15. Evenimente
   16. Finalizare studii
   17. Ingineria Produselor Alimentare
   18. Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice
   19. INGINERIE ŞI MANAGEMENET ÎN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI AGROTURISM
   20. Managementul Calităţii Produselor Alimentare
   21. Mărturii - studenţi
   22. Planuri de învăţământ
   23. Practică
   24. Prezentare
   25. Programe de studii
   26. Proiecte-UAV-FIATPM
   27. Protecția Consumatorului și a Mediului
   28. Regulamente
   29. Specializare CEPA
   30. Specializarea ISBE
   31. Oferta academică (licenţă+master)
   32. Studenţi
   33. Studenti 2
  5. Inginerie
   1. Alegeri 2016 - 2020
   2. Automatică şi Informatică Aplicată
   3. Automatizări şi Sisteme Inteligente
   4. Automotivest
   5. Autovehicule rutiere
   6. Avizier
   7. Departamentul de automatică, inginerie industrială, textile şi transporturi
   8. Calitate
   9. Carieră / Parteneri
   10. Centru de Cercetari "Florin Valu"
   11. Cercetare
   12. Cercetare
   13. Curs-festiv-2016
    1. Curs festiv 2016
    2. Curs festiv 2016
   14. Evenimente
   15. Examen de diplomă 2012
   16. Examen de disertaţie 2011
   17. Finalizare studii
   18. Ingineria sudarii
   19. Inginerie Economică Industrială
   20. Parteneri Uav
   21. Practică
   22. Prezentare
   23. Productica Sistemelor Industriale
   24. Oferta academică (licenţă+master)
   25. Programe de studii
   26. Regulamente
   27. Tehnologia Constructiilor de masini
   28. Tehnologia şi Designul Produselor Textile
   29. Tehnologia Tricotajelor si Confecţiilor
  6. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială
   1. Admitere
   2. Admitere PFPCCPD
   3. Admiterea la studii de licenţă şi master 2015
   4. Arhivă
   5. Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea si intervenția psihoeducațională
   6. Avizier
   7. CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ - BUNE PRACTICI PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR-CHEIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ȘI PRIMAR
   8. Departamentul de pedagogie, psihologie şi asistenţă socială
   9. Calitate
   10. Carieră / Parteneri
   11. Cercetare
   12. Organizatori
   13. Comitetul ştiinţific
   14. departament 2
   15. Evenimente
   16. Examen finalizare program de studiu PFPCCPD
   17. Finalizare studii
   18. Fişe de discipline,Planuri de invatamant
   19. Galerie foto EfaStud 2016
   20. Grade didactice
   21. Informații utile
   22. Inscriere
   23. Oferta academica PFPCCPD
   24. Practica
   25. Practică pedagogică PFPCCPD
   26. Prezentare
   27. Prezentare
   28. Programe de studiu
   29. Programul conferinţei
   30. Programul de formare psihopedagogică in vederea certificării competențelor pentru profesia didactică
   31. Regulamente
   32. Reviste
   33. Oferta academică (licenţă+master)
   34. Termeni şi condiţii de participare
   35. The suitcase, the map and the voyage of a youth worker
   36. Ziua psihologului
  7. Facultatea de Ştiinţe Economice
   1. Admitere
   2. Admitere 2014
   3. Admitere 2015
   4. Admitere 2016
   5. An universitar 2016-2017
   6. An universitar 2017-2018
   7. Arhivă
   8. Avizier
   9. Departamentul de discipline economice
   10. Calitate
   11. Carieră / Parteneri
   12. Cercetare
   13. Concursul Virgil Madgearu pentru studenti si elevi
   14. Concursul-virgil-madgearu-pentru-elevi-galerie-foto-2015
    1. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    2. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    3. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    4. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    5. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    6. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    7. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    8. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    9. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
    10. Concursul de economie „Virgil Madgearu”, editia a II-a, 9 mai 2015
   15. Domeniul Administrarea afacerilor: Administrarea afacerilor în comerț și turism (IF, 2 ani)
   16. Domeniul Administrarea afacerilor: Economia comerțului, turismului și serviciilor (IF, 3 ani)
   17. Domeniul Contabilitate: Analiză economică, evaluare de active și afaceri (IF, 2 ani)
   18. Domeniul Contabilitate: Contabilitate și informatică de gestiune (IF, 3 ani)
   19. Domeniul Contabilitate: Expertiză contabilă și audit (IF, 2 ani)
   20. Domeniul Finanțe: Finanțe Coorporative (IF, 2 ani)
   21. Domeniul Finanțe: Finanțe și bănci (IF, 3 ani)
   22. Domeniul Management: Management (IF, 3 ani)
   23. Domeniul Management: Management și finanțare în administrație publică (IF, 2 ani)
   24. Domeniul Management: Strategii și politici de management (IF, 2 ani)
   25. Evenimente
   26. EXAMEN DE LICENŢĂ - MASTER 2016
   27. Examen Licenţă - Master 2015
   28. EXAMEN LICENTA - MASTER 2014
   29. Finalizare studii licentă și masterat
   30. Galerie foto proiect POSDRU/60/2.1/S/20143
   31. Galerie foto „Economia – prezent şi viitor” 2014
   32. Manifestări studenţeşti
   33. Oferta educaţională 2014 -2015
   34. Oferta educaţională 2015 - 2016
   35. Olimpiada Nationala a Economistilor in Formare - Sectiunea Contabilitate si Informatica de Gestiune - 2016
   36. Proiect "Practică să înveţi, învaţă să practici!"
   37. Practică
   38. Prezentare
   39. Programe de studii
   40. Regulamente
  8. Facultatea de Ştiinţe Exacte
   1. Admitere
   2. Admiterea la studii de master 2014
   3. Alumni
   4. Alumni
   5. Avizier
   6. "Caius Iacob" Editia I
   7. "Caius Iacob" Editia II
   8. "Caius Iacob" Editia III
   9. "Caius Iacob" Editia IV
   10. Calitate
   11. Carieră / Parteneri
   12. Cercetare
   13. Concurs international de matematică şi informatică "Caius Iacob"
   14. Departamentul de matematică-informatică
   15. Domeniul Informatică: Advanced Studies in Applied Computer Science (English
   16. Domeniul Informatica : Informatică Aplicată Program cu predare în limba engleză (IF 3 ani)
   17. Evenimente
   18. Examen de disertaţie 2016
   19. Examen de licenţă 2016
   20. Finalizare studii
   21. Finalizare studii
   22. Domeniul Informatică: Informatică (licenţă, ID, 3 ani)
   23. Domeniul Informatică: Informatică (licenţă, IF, 3 ani)
   24. International Workshop: on Operator Theory and Applications
   25. Linkuri utile
   26. Domeniul Informatică: Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie (master, IF, 2 ani)
   27. Domeniul Matematică: Matematică informatică (licenţă, IF, 3 ani)
   28. Domeniul Matematica: Modelare matematică în cercetare şi didactică
   29. Practică
   30. Prezentare
   31. Programe de studii
   32. Regulamente
  9. Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale
   1. Administraţie publică
   2. Administratie publica 2016-2019
   3. Administratie publica in spatiul european
   4. Administratie publica in spatiul european 2016-2019
   5. Admitere
   6. Admiterea la studii de licenţă + master+ doctorat- 2016
   7. Avizier
   8. Calitate
   9. Carieră / Parteneri
   10. Centrul de limbi moderne
   11. Cercetare
   12. Sesiunea de comunicari studenţeşti Cultură, Educaţie, Societate
   13. Concursul naţional de creaţie literară şi eseistică „Adolescenţa şi provocările scrisului”
   14. Evenimente
   15. Examene de finalizare studii 2016
   16. Finalizare studii
   17. Jurnalism
   18. Jurnalism 2016-2019
   19. Jurnalism - plan
   20. Limba si literatura romana limba si literatura engleza
   21. Limba si literatura romana-limba si literatura engleza 2016-2019
   22. Limba si literatura tendinte actuale
   23. Limba si literatura tendinte actuale 2016-2018
   24. Departamentul de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane
   25. Practică
   26. Prezentare
   27. Programe de studiu
   28. Regulamente
   29. Studii de limba si literatura in spatiul anglo-saxon
   30. Studii de limba si literatura in spatiul anglo-saxon 2016-2019
   31. Oferta academică (licenţă+master+doctorat)
   32. Teologie Penticostala Didactica
   33. Teologie penticostala didactica 2016-2019
  10. Facultatea de Teologie
   1. Admitere
   2. Admitere 2016
   3. Avizier
   4. Departamentul de discipline teologice
   5. Calitate
   6. Carieră / Parteneri
   7. Cercetare
   8. Doctrină și cultură creștină
   9. Evenimente
   10. Finalizare studii
   11. Pastorație și viață liturgică
   12. Practică
   13. Prezentare
   14. Programe de studii
   15. Regulamente
   16. Teologie Dogmatică
   17. Teologie Ortodoxă Pastorală
 9. Personal
  1. Design
  2. Educaţie Fizică şi Sport
  3. Inginerie
  4. Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului
   1. Dincă Nicolae
   2. Munteanu Florentina
   3. Pancan Bujor
   4. Simona Gavrilas
   5. Sîrghie Cecilia
   6. Zamfir Alina
  5. Inginerie
   1. Barbu Ionel
   2. Mortoiu Doina
   3. Radu Ioan
  6. Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială
   1. Herlo Dorin
   2. Ilica Anton
  7. Ştiinţe Economice
   1. Bălan Leonard Sergiu
   2. Cilan Teodor–Florin
   3. Lile Ramona
   4. Nicolaescu Cristina
  8. Ştiinţe Exacte
   1. Cira Cristian
   2. Cira Octavian
   3. Dzitac Ioan
   4. Gaşpar Păstorel
   5. Nădăban Sorin
   6. Nagy Mariana
  9. Ştiinţe Umaniste şi Sociale
   1. Funeriu Ionel
   2. Lucaci Florea
   3. Mihuţ Lizica
   4. Milin Miodrag
   5. Vizental Adriana
  10. Teologie
   1. Ioja Cristinel
 10. Resurse
  1. Biblioteci
   1. Biblioteca Universitară “Cornelia Bodea”
   2. e-Biblioteci
   3. Reviste pe categorii
  2. Concurs posturi administrative
   1. Anul 2015
   2. Anul 2017
   3. Anul 2016
  3. Concurs posturi didactice
  4. Concurs posturi didactice asociate
   1. Anul 2017
   2. Anul 2015
   3. Anul 2016
  5. Concurs-posturi-didactice
   1. Anul 2016-2017
   2. Anul 2011-2012
   3. Anul 2015-2016
   4. Anul 2014-2015
   5. Anul 2013-2014
   6. Anul 2012-2013
  6. ECDL
  7. Informatii IP
  8. Concurs posturi cercetare
   1. Anul 2015
   2. Anul 2014
  9. Reviste UAV
  10. Serviciul Resurse Umane Salarizare
   1. Contract colectiv de muncă
   2. Regulament intern
   3. Regulament: Alegeri pentru funcţii de conducere
 11. Senat
  1. Calendar
  2. Comisii
  3. Contact
  4. Despre
  5. Documente
   1. Hotărâri Senat 2014
   2. Hotărâri Senat 2015
   3. Hotărâri Senat 2016
   4. Hotărâri Senat 2017
   5. Regulamente
 12. Studenţi
  1. Avizier
  2. Studenţi internaţionali/BPC
  3. Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră
   1. Evenimente
   2. Examene finale la UAV Arad
   3. Recomandari cautare job
   4. Saptamana altfel 2016
   5. Săptămâna Altfel 2017
  4. Contracte de studii
   1. Contracte de studii 2015-2016
   2. Contracte de studii 2016-2017
  5. Diplome şi acte de studii
  6. Ghidul formării profesionale
  7. Locuri de muncă
  8. Olimpiade şi concursuri
  9. Organizaţii studenţeşti
  10. Servicii sociale
  11. Tabere
  12. Taxe şi Burse
 13. Universitate
  1. Apariții UAV în media
  2. Arhiva foto
   1. Deschiderea noului an universitar 2010-2011: poza 4
   2. Deschiderea noului an universitar 2010-2011: poza 5
   3. Deschiderea noului an universitar 2010-2011: poza 6
   4. dhcs3
   5. dhcs4
   6. Educatia Plus
   7. FIATPM
   8. FSEc
   9. isreie_proc2008
   10. lansare_carte_2
   11. lansare_carte_autor
   12. pag1
   13. pag10
   14. pag11
   15. pag12
   16. pag16
   17. pag17
   18. pag2
   19. pag24
   20. pag27
   21. pag3
   22. pag32
   23. pag4
   24. pag5
   25. pag6
   26. pag7
   27. pag8
   28. pag9
  3. Calitate
   1. HG privind acreditarea programelor
   2. ARACIS
   3. Chestionare, fişe şi grile de evaluare
   4. Clasificare/Ierarhizări programe
   5. Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
   6. Documente
   7. Documente ale Sistemului de Management al Calității (ISO 9001:2008)
  4. Conducere
   1. Alegeri universitare 2012-2016
   2. Alegeri universitare 2016-2020
   3. Componenţa
   4. Organigrame
   5. Rapoarte rector
  5. Doctor Honoris Causa
  6. Documente
   1. Declaraţii de avere 2016
   2. Declaraţii de avere 2012
   3. Declaraţii de avere 2013
   4. Declaraţii de avere 2014
   5. Declaraţii de avere 2015
   6. Declaraţii de avere
   7. Documente de interes public
   8. Etică universitară
   9. Execuţie bugetară
   10. FORMULARE
   11. Hotărâri Consiliul de Administrație
   12. Legislaţie
   13. Licitaţii şi achiziţii
   14. METODOLOGII
   15. PROCEDURI
   16. Ranking
   17. Raport privind activitatea Consiliului Academic
   18. Rapoarte privind activitatea audit public intern
   19. Rapoartele clubului sportiv UAV
   20. Reglementări interne UAV (Regulamente, metodologii, proceduri, formulare)
   21. Reglementări interne strategii, planuri, rapoarte
   22. REGULAMENTE
  7. Evenimente
  8. Evenimente
   1. Evenimente 2016
  9. Evenimente 2017
   1. Bursa locurilor de munca aprilie 2017
   2. Festivalul familiei
   3. Săptămâna Altfel
  10. Evenimente
   1. Academicianul Eugen Segal, DHC al UAV
   2. Ambasadorul Georgiei în România, Doctor Honoris Causa al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad
   3. Deschidere an Universitar 2016-2017
   4. Bancherul Peter Maximilian, Prinţ de Heidendorf - Doctor Honoris Causa al UAV
   5. Concursul "Caius Iacob" la a 5-a ediţie
   6. Concurs Erasmus
   7. Concursul Internaţional de Matematică şi Informatică „Caius Iacob” a ajuns la ediţia a VI-a
   8. Teologia in Universitate
   9. 25 de ani de teologie la UAV
   10. Deputata UE Doris Pack, Doctor Honoris Causa al UAV
   11. Deschiderea anului universitar 2015-2016
   12. Deschiderea anului Universitar 2016-2017
   13. Deschiderea Scolii de Vara „Comunicare si interculturalitate” a UAV
   14. Doctor Honoris Causa la UAV pentru prof. univ. dr. Alain Buzelay
   15. Două personalităţi remarcabile ale lumii academice au devenit Doctor Honoris Causa ai UAV
   16. Economia şi provocările ei la UAV
   17. Erasmus Open Doors la UAV
   18. Ghioroc Summer Fest
   19. Inaugurarea Filialei Arad a Casei Româno - Chineze
   20. Întâlnirea absolvenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Exacte a UAV
   21. Întâlnirea absolvenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Exacte a UAV
   22. Invitaţie la dezbatere
   23. ISREIE 2014
   24. ISREIE 2016
   25. Lansarea Coaliției Naționale pentru Modernizarea României
   26. Mihai Leu la UAV
   27. Ministrul Educație în vizită la UAV
   28. Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, în vizită la UAV
   29. O carte cu trecere în capitalele Europei
   30. O nouă specializare europeană
   31. O vedetă americană de film vine la UAV!
   32. Premii pentru cercetare
   33. Premiile Academiei Române
   34. Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, la UAV
   35. Provocarea INGTEX la UAV
   36. Ramona Lile: „Acest protocol reprezintă un proiect de suflet pentru UAV”
   37. Ramona Lile: „Este o onoare să facem parte din Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona Vest a României”
   38. Ramona Lile „Interesul arătat de Nokia pentru UAV ne onorează ”
   39. Ramona Lile „Primele proiecte comune cu FRF se vor derula din această toamnă”
   40. Ramona Lile: „UAV a câştigat un partener de încredere”
   41. Ramona Lile „Un sfert de veac al UAV, o sărbătoare a universității noastre”
   42. Un portal nou pentru revistele UAV
   43. Şcoala de Vară a Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad
   44. Seara absolvenţilor alumni la UAV
   45. SENATOR ONORIFIC: CAROLINA ILICA
   46. Serbarea Pomului de Crăciun la UAV
   47. SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ JUBILIARĂ: 230 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI MOISE NICOARĂ
   48. Simpozion „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele”
   49. Simpozionul studenţesc „Tradiţie şi modernitate în ştiinţele umaniste şi sociale”
   50. Simpozionul teologilor penticostali la UAV
   51. Student UAV, campion european la fitness
   52. Târgul educaţiei universitare la UAV - 2014
   53. UAV a urcat în topul 4ICU la începutul lui 2013
   54. UAV alături de românii din Serbia
   55. UAV invitată în capitala Franţei
   56. UAV: Proiectul „Centru de Cercetare în Ştiinţe Tehnice şi Materiale - CESTN”
   57. UAV vă aduce Noaptea Cercetătorilor Europeni !
   58. Un nou proiect lansat de UAV
   59. Un student de Cartea Recordurilor
   60. Valorificarea costumului popular din Ţara Zărandului în moda contemporană din in şi cânepă
   61. Clasamentul "Ranking Web of Universities"
   62. Ziua Porţilor Deschise la UAV
   63. Ziua Sportului Universitar Arădean
  11. Galerie foto 2011-2012
   1. cadre1
   2. Deschiderea anului universitar 2011-2012
   3. director institut cultural roman budapesta
   4. erasmus
   5. inspector general arad
   6. invitati
   7. prefect arad
   8. presedinte cj arad
   9. presedinte liga studentilor uav
   10. primar arad
   11. proces
   12. proiect-someri
   13. rector uav
   14. secretar de stat
   15. sosire
   16. studenti + rector
   17. studenti1
   18. studenti2
   19. studenti3
   20. studenti4
  12. Galerie foto 2012-2013
   1. 5auav
   2. casa
   3. casa1
   4. cmpM
   5. con2
   6. uav.punct
   7. open106
   8. open128
   9. open132
   10. open133
   11. open143
   12. open145
   13. open147
   14. open19
   15. open20
   16. open21
   17. open22
   18. open23
   19. open24
   20. open3
   21. open88
   22. open90
   23. open94
   24. con1
   25. con3
   26. con4
   27. 5.uav12
   28. 5uav.europa
   29. uav3
   30. vrset
  13. Galerie foto 2014 - 2015
  14. Jobs
   1. AcademicKeys
   2. EURAXESS RO
   3. Jobs.edu.ro
   4. Posturi cercetare UAV
  15. Links
  16. Noutăţi
   1. Absolvenţii UAV luaţi la întrebări
   2. Academicianul Florin Gheorghe Filip omagiat la UAV
   3. Acces direct pentru Europa pe site-ul UAV
   4. Administrator structuri sportive
   5. Admiterea pentru anul universitar 2015-2016
   6. „Adolescenţa şi provocările scrisului”
   7. „Akademos” gata de Crăciun
   8. „Akademos”, o investiție în calitate
   9. „Akademos”, un atu al UAV
   10. Vin alegerile la UAV
   11. Ambasadorul Italiei, la UAV
   12. „Aradul teatral” lansat în Serbia
   13. Artiştii germani expun la UAV
   14. Asistenţa socială, o profesie aproape de oameni
   15. Au început cursurile gratuite de limba chineză la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   16. Au început înscrierile la UAV
   17. Au punctat pentru UAV
   18. Barometrul European de Opinie
   19. Bucate traditionale, gandire pozitiva si implicare sociala la UAV
   20. Bugetul UAV cu miză la alegeri
   21. Burse americane pentru arădeni
   22. Burse pentru olimpici la UAV
   23. Burse pentru universităţi din străinătate
   24. Burse pentu studenţii UAV
   25. Campionatul Naţional Universitar de Volei pe plajă
   26. Caravana Revistei „22” la UAV
   27. Proiect ambiţios pentru UAV
   28. Facultatea de ingineria produselor alimentare din cadrul UAV ocupă primul loc pe ţară
   29. Cazare de 5 stele la UAV
   30. Cel mai bun plan de dezvoltare în carieră
   31. Domenii noi de cercetare ştiinţifică la UAV
   32. CERCETARE SI EDUCATIE IN ERA INOVATIEI
   33. Cercetarea, din nou câştigătoare
   34. Tineri cercetători la UAV
   35. Cercetători de vârf în Soft Computing la Arad
   36. S-a luat la trântă cu chimia
   37. China o nouă provocare pentru UAV
   38. China, o prioritate pentru UAV
   39. Coaliția pentru Modernizarea României s-a lansat la Arad
   40. Competenţe pentru economie. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, peste media europeană
   41. Competiţie fără probleme pentru “Aurel Vlaicu”
   42. Concursul „Caius Iacob”, ediția a IX-a
   43. Conferința internațională StudMath –IT la UAV
   44. CONFERINȚA NAȚIONALĂ ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ
   45. Concertele de colinzi ale teologilor de la UAV
   46. Corul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, locul I pe Mitropolie
   47. Cursuri gratuite de limba chineză la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   48. Cursuri postuniversitare la UAV
   49. Cursuri postuniversitare la UAV
   50. Dan Negru vine la UAV
   51. 20 de ani de învăţământ teologic la Univeristatea „Aurel Vlaicu” Arad
   52. De la teorie la practică
   53. Deschiderea Anului Universitar 2014-2015
   54. Deschiderea anului universitar 2015-2016
   55. Deschiderea anului Universitar 2016-2017
   56. Deschiderea festivă a anului universitar 2017-2018, la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   57. Deschiderea noului an universitar
   58. Dinstincţie de rang european
   59. Distincții pentru profesorii UAV
   60. Doctoratul în şcoli de excelenţă
   61. Două proiecte de perspectivă pentru UAV
   62. Drum deschis spre Europa
   63. Echipă de elită la UAV
   64. Echipă nouă la Liga Studenților UAV
   65. Elevii invitați speciali la UAV
   66. Erasmus Online Open Doors E2OD
   67. Erasmus Online Open Doors – E2OD, editia a doua - 12 martie 2015
   68. Erasmus Open Doors la UAV
   69. Erasmus, un program de succes la UAV
   70. Erasmus, un program de succes la UAV
   71. UAV, pe continentul american
   72. Examene Admitere
   73. Experţi în practică universitară
   74. Fii student Erasmus!
   75. Ghioroc Summer Fest” by Liga Studenţilor din Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad la a V-a ediţie
   76. Conferinţa "Informarea Consumatorilor Europeni - Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorului"
   77. Înscrieri la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad
   78. Internaționalizarea procesului educativ
   79. Învățământul românesc intră în dezbatere
   80. Investiţie de anvergură la Universitatea „Aurel Vlaicu”
   81. Investiție de milioane de euro la UAV
   82. Investiţie în inteligenţă
   83. UAV, apreciată de universităţi din Irak
   84. Istoria în dezbatere la UAV
   85. La Urania Arad şi CSUAV se face gimnastică aerobică de înaltă performanţă
   86. Lecţii de limba română pentru profesorii din Ungaria
   87. Lecţii de română pentru profesori
   88. „Legile” UAV puse la transparenţă
   89. Lumea arabă rămâne o ţintă pentru UAV
   90. Mădălina Florea (CSUAV Arad), cea mai rapidă la 5000 m în CN în aer liber
   91. Maeştri ai artelor marţiale pe tatami la UAV
   92. Masterul, o șansă în plus pe piața muncii
   93. Masterul, şansa de perfecţionare
   94. Meci demonstrativ de badminton la Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad
   95. NanoART-BioCell, un proiect de cercetare lansat la UAV
   96. NANOFOL, un proiect de succes la UAV
   97. Noi cursuri postuniversitare la UAV
   98. Noi departamente la UAV
   99. Noi reguli pentru programul Erasmus
   100. Noi specializări la UAV
   101. Sentinţă favorabilă pentru UAV
   102. O carte pentru oraşul Arad
   103. O carte document pentru Arad
   104. O casă pentru artişti
   105. O elevă de 10 la UAV
   106. O facultate cu succes
   107. O istorie trăită la UAV
   108. O nouă generaţie de teologi
   109. O nouă selecție Erasmus
   110. O nouă selecție Erasmus+
   111. O nouă sentinţă în favoarea UAV
   112. O nouă specializare europeană
   113. O poveste de succes pe bani europeni
   114. O şansă în plus şomerilor
   115. O şcoală pentru dascăli
   116. O universitate cu priză la studenţi
   117. O vizită de succes
   118. Oaspeţi de onoare la UAV
   119. Oferte europene pentru studenţii UAV
   120. Omul în cosmos: trecut, prezent şi viitor (Videoclip cu Dumitru Prunariu)
   121. Un parteneriat de excepţie în cercetare
   122. Parteneriat pentru comunitate
   123. Performanță la UAV
   124. Practică şi consiliere pentru studenţi
   125. Practipass
   126. PractiPass, la finalul practicii
   127. Pregatire pentru examenul de bacalaureat
   128. Premiere ERASMUS la UAV
   129. Premiul Academiei Române pentru UAV
   130. Preşedintele Senatului României şi preşedintele Consiliului Naţional al rectorilor, au vizitat ieri Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   131. Proiect al UAV pentru formarea lucrătorului de tineret
   132. Proiect cu impact social la UAV
   133. Proiect de cercetare ştiinţifică la UAV
   134. Proiect de succes la UAV
   135. O şansă în plus pentru şomeri
   136. Proiecte în calendarul cultural al CJA
   137. Proiecte de formare profesională la UAV
   138. Proiecte de succes la UAV
   139. Proiectul POSDRU ID:138850: Studentul consiliat – Excelent viitor angajat, la timpul prezent
   140. Provocare literară la UAV
   141. Provocarea matematicii la UAV
   142. Provocarea televiziunii la UAV
   143. Ramona Lile a câştigat alegerile pentru funcţia de rector al UAV
   144. Ramona Lile: „Admiterea de toamnă la UAV are loc în septembrie”
   145. Ramona Lile „Interesul arătat de Nokia pentru UAV ne onorează ”
   146. Ramona Lile „O expoziţie inedită la UAV”
   147. Ramona Lile „Proiectul Academica BNR reprezintă o oportunitate pentru UAV ”
   148. Ramona Lile: „Se plătesc diferenţele salariale la UAV în baza Legii 85/2016”
   149. Ramona Lile „Un proiect necesar pentru UAV”
   150. Ramona Lile „Un proiect pentru viitorul studenţilor”
   151. Ramona Lile „Vrem să dezvoltăm colaborarea cu partenerii chinezi”
   152. Ramona Lile: „Vrem să sprijinim comunitatea românească din Ungaria”
   153. Un student de Cartea Recordurilor
   154. Rezoluţia Consiliului Naţional al Rectorilor
   155. Rezultate deosebite pentru studentul Gabriel Bocșer
   156. Rezultate selectie Erasmus +
   157. S-a deschis linia de finanţare a UEFISCDI pentru premierea activităţii de cercetare
   158. Să fii bursier de la UAV în China
   159. Sărbătoare la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   160. Au expus într-un palat
   161. „Şcoala de vară”, un eveniment de tradiţie la UAV
   162. Şcoala de Vară a UAV sau provocarea multiculturalităţii
   163. Școala de vară la UAV
   164. Se perfecţionează în limba română
   165. Rezultatul selectiei Erasmus+ octombrie 2015
   166. Sesiune de admitere la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   167. Şi gimnastul Gabriel Bocşer (CSUAV Arad) va fi prezent la Jocurile Europene
   168. Simpozion Internaţional de Matematică la UAV
   169. Simpozion naţional la Facultatea de Teologie din Arad
   170. Simpozionul studenţesc „Cultură, Educaţie, Societate”
   171. SMIT signs collaborative educational and research with University of Arad, Romania
   172. SocioPlus, un proiect pentru societate
   173. Sportul Munţilor, un concurs de dragul naturii
   174. Strategie de succes la UAV
   175. Studenţi de la UAV într-un proiect POSDRU în Italia
   176. Studenţi UAV premiaţi la Oradea
   177. Studenții UAV în Europa
   178. Studenţii UAV învaţă de la europeni
   179. Studenţii UAV, la Muzeul Presei
   180. Suntem la începutul unui nou an calendaristic.
   181. Târgul educaţiei la UAV în 2015
   182. Ţesături fine marca UAV
   183. Tradiţia i-a adus în frunte
   184. UAV a câştigat în instanţă
   185. Auspicii bune pentru UAV în 2012
   186. UAV alături de dascăli
   187. UAV, apreciată de ministru
   188. UAV Arad dubla vicecampioană națională la Kaiac - Fete
   189. UAV Arad, reprezentată la Şcoala de vară de la Suceava
   190. UAV are două noi proiecte cu OMV
   191. UAV cu succes la elevii arădeni
   192. Ramona Lile: „UAV îi provoacă pe elevi la…literatură”
   193. UAV în febra înscrierilor
   194. UAV în lotul naţional al României la Campionatul European de Dragon Boat
   195. UAV, în ochii studenților
   196. UAV în topul cercetării de elită
   197. UAV investește în cunoaștere
   198. UAV invitată la Szeged
   199. UAV Junior un proiect cu viitor
   200. UAV la Bergamo
   201. UAV la Festivalul familiei
   202. UAV: „Memento Moise Nicoară!”
   203. UAV - parte a delegație arădene în Irak
   204. UAV, partener al Băncii Naţionale
   205. UAV partener al Centrului Nato de educație și instruire
   206. UAV , partener în „Academica BNR”
   207. UAV prezentă în China
   208. UAV prezentă în elita cercetării
   209. UAV sub lupa germanilor
   210. UAV: Un nou sezon de Ghioroc Summer Fest se pregăteşte!!!
   211. UAV urcă pe scena arădeană
   212. UAV văzută prin ochii studenţilor
   213. Un an într-o singură carte
   214. Un cămin de cinci stele la Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad
   215. Un consorţiu pentru cercetare
   216. Un intelectual de marcă distins de UAV
   217. Un plus pentru cercetare la UAV
   218. Un proiect de succes la UAV
   219. Un proiect pentru comunitate
   220. UNIFEST 2014 – Festivalul National al Studenţilor din România.
   221. Universitaria, un partener de încredere
   222. Universitatea „Aurel Vlaicu” conectată la Europa
   223. Universitatea „Aurel Vlaicu” în Barometrul european de Opinie
   224. Universitatea “Aurel Vlaicu” în proiectul ERASMUS + KA2
   225. Universitatea Aurel Vlaicu organizează in Arad evenimentul Noaptea Cercetătorilor, 2015
   226. Viziune europeană pentru UAV
   227. Ziua Educaţiei a fost marcată la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
   228. Ziua porțlor deschise la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad
   229. Ziua Sportului Universitar Arădean
  17. Prezentare
   1. Carta UAV
   2. Cartea UAV
   3. Parteneri
   4. Identitate
   5. Istoric
   6. Locaţii: Adrese
   7. Misiunea UAV
  18. Transparenţă
   1. Departament de comunicare şi asigurare a transparenţei
  19. Video
   1. Admiterea in anul universitar 2015-2016
   2. Concert Colinde 2016
   3. Deschiderea anului Universitar 2015-2016
   4. Edu2Job 2016
   5. Emisiune TV: Aradul Universitar
   6. Meci demonstrativ de badminton la UAV
   7. Note
   8. Prezentare UAV Arad
   9. Proiect Bio Fun
   10. Şcoala de Vară a UAV sau provocarea multiculturalităţii
   11. UAV a inaugurat Centrul de Cercetare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale
   12. Ziua sportului universitar aradean
 14. University
  1. News
   1. Admission procedure for EU and Non EU students
   2. Challenging Students Globally to Think, Create, and Innovate
 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET