Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Ghidul studentului 

Declarația de la Bologna reprezintă, pentru țările semnatare, o nouă abordare a studiilor universitare prin crearea unui Spațiu European al Învățământului Superior. În prezent în cadrul procesului Bologna se urmărește finalizarea unor obiective importante cum sunt:

  • Stabilirea unui sistem ușor de recunoaștere și comparare a diplomelor;
  • Adoptarea unui sistem bazat pe trei cicluri de studii: licență, masterat și doctorat;
  • Folosirea unui sistem de credite transferabile (ECTS);
  • Promovarea mobilității studenților și cadrelor didactice.

Rolul cheie pe care îl au angajatorii în dezvoltarea și implementarea acestui proces se manifestă, pe lângă contribuția la stabilirea Cadrului Național al Calificărilor, în "gradul de angajare" al absolvenților ca măsură a îndeplinirii unei componente importante a obiectivelor educaționale propuse. Astfel, angajatori reprezintă un actor principal și un partener important în procesul de asigurare a calității în învățământul superior.

În prezent ARACIS pune bazele unui registru de evaluatori care să implice evaluatori specializați din rândul angajatorilor în evaluările realizate împreună cu experții evaluatori ai ARACIS, reprezentanți ai mediului academic precum și cu studenți. Totodată ARACIS dorește ca angajatorii, atât din mediul public cât și din mediul privat, prin reprezentanții lor, să elaboreze împreună cu experții agenției standarde de calitate specifice care să reflecte necesitățile și exigențele acestora.

Mai jos puteți găsi lista programelor de studii universitare de licență care funcționează în baza Hotărârii de Guvern nr. 749/2009 modificată ulterior prin Hotărârea de Guvern 943/2009 și prin Hotărârea de Guvern 1093/2009. Aceste documente cuprind toate instituțiile de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate precum și programele de studii universitare de licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate, pentru formele de învățământ zi, la distanță și frecvență redusă.

Pentru a afla mai multe detalii cu privire la evaluările efectuate de ARACIS (data evaluării, calificativul obținut), atât la nivel instituțional cât și la nivel de program de studii universitare, vă rugăm să consultați secțiunea Rezultatele evaluării.

Pentru programele de studii universitare de masterat vă rugăm să consultați listele programele de studii universitare de masterat avizate spre acreditare de către ARACIS și acreditate de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării prin OM nr. 4666/2009. Alte detalii privind programele de studii universitare de masterat aprobate de MECI pot fi găsite pe pagina de internet a Ministerului Educației, Cercetării și Inovării ( aici ).

OM nr. 4666/2009

Pentru informații actualizate și detalii cu privire la programele de studii universitare de masterat evaluate de ARACIS (data evaluării, calificativul obținut) vă rugăm să consultați secțiunea Rezultatele evaluării.

Rector

Prof. Univ. Dr. Ec. RAMONA LILE

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET