Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Ciclul I: Programe de studii universitare de licenţă acreditare (A)/autorizate provizoriu (AP) să funcţioneze în anul universitar 2017-2018, la forma de învăţământ cu frecventă (IF)

  • HG nr. 615 din 30 august 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018.

Ciclul II. Programe de studii universitare de master acreditate să funcţioneze în anul universitar 2017-2018

  • HG nr. 614 din 30 august 2017 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018.

Ciclul III. Studii universitare de Doctorat organizate în UAV:

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET